Informatii utile despre institutiile din judetul tau!

De ce sa irositi timp sau minutele din telefon incercand sa gasiti aceeasi informatie pe care la noi o puteti afla doar din cateva click-uri de mouse?
Cu noi economisiti timp si, poate, bani!

RADPP Argeş - concurs angajare funcții contractuale (8 posturi)

postat in 13.06.2018 - 18:41 PM / autor: Anastasia Vizualizari articol 886


Medie calificativ: 0.00 in baza a 0 voturi
Va multumim pentru vot!


RADPP Argeş - concurs angajare funcții contractuale (8 posturi) Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Argeş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată/nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante/vacante, astfel:

 

 • mașinist terasamente – cod COR 834201 – 1 post perioadă determinată:
  • permis conducere categoria C;
  • atestat buldoexcavatorist/mașinist la mașini terasamente.
 • zugrav-cod COR 713102 – 1 post perioadă nedeterminată:
  • calificare în meseria de zugrav.
 • dulgher – cod COR 711501 – 1 post perioadă nedeterminată:
  • calificare în meseria de dulgher.
 • șofer autobuz – cod COR 833101 – 1 post perioadă determinată:
  • vechime minimum 3 ani (experiență similară);
  • permis conducere categoriile: B, C și D.
 • muzeograf – cod COR 262103 – 1 post perioadă determinată:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul istorie-muzeografie;
  • vechime între 6 luni și 5 ani;
  • abilități de comunicare, de lucru în echipă și interacțiune cu publicul, cunoștințe de marketing;
  • disponibilitate pentru organizarea de evenimente de tip muzeal;
  • cunoștințe de utilizare a calculatorului.
 • îngrijitor— cod COR 515301 – 1 post perioadă determinată:
  • studii medii.
 • supraveghetor muzeu – cod COR962910 – 1 post perioadă determinată:
  • studii medii.
 • muncitor necalificat în zootehnie – cod COR 921201 – 1 post perioadă determinată:
  • studii generale sau medii.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

 • 26 iunie 2018, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • mașinist terasamente – cod COR 834201:
  • 04 iulie 2018, ora 09:00: proba practică;
  • 10 iulie 2018, ora 09:00: proba interviu.
 • zugrav-cod COR 713102, dulgher – cod COR 711501:
  • 04 iulie 2018, ora 11:00: proba practică;
  • 10 iulie 2018, ora 11:00: proba interviu.
 • șofer autobuz – cod COR 833101:
  • 04 iulie 2018, ora 13:00: proba practică;
  • 10 iulie 2018, ora 11:00: proba interviu.
 • muzeograf – cod COR 262103:
  • 04 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 10 iulie 2018, ora 11:00: proba interviu.
 • îngrijitor— cod COR 515301:
  • 04 iulie 2018, ora 12:00: proba practică;
  • 10 iulie 2018, ora 11:00: proba interviu.
 • supraveghetor muzeu – cod COR962910, muncitor necalificat în zootehnie – cod COR 921201:
  • 04 iulie 2018, ora 10:00: proba practică;
  • 10 iulie 2018, ora 11:00: proba interviu.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Argeş din Pitești, Piața Vasile Milea, Nr.1, etaj II, camera 84, Județul Argeş, mobil: 0741/188.297(tel/fax: 0248/266.111, centrală: 0248/217.800, interior 169).

 

Ultimele stiri


Rezultatul alegerilor la Mioveni. USR pe primul loc

27.05.2019 - 07:05 AM, lili

Rezultatul alegerilor europarlamentare la Mioveni, din numărătoarea paralelă a partidelor: ...Avem rezultatele alegerilor la Pitești

27.05.2019 - 06:51 AM, lili

Avem rezultatele alegerilor! Din numărătoarea paralelă a partidelor rezultă că la Pitești a câștigat USR cu 27,75%, pe locul II este PSD - 23,34%, PNL - 19,03%, PRO România 10,83%, ALDE - 4,43% si PMP 7,65%. ...Rareş Bogdan: ‘Vom cere alegeri anticipate’

26.05.2019 - 23:04 PM, Anca

Rareş Bogdan, cap de listã PNL la alegerile europarlamentare, a fãcut declaraţii, dupã rezultatul alegerilor....

Cele mai vizualizate stiri


Structura anului școlar 2016-2017. S-a stabilit când începe școala!Medie calificativ: 2.91 in baza a 180 voturi
Va multumim pentru vot!


Structura anului școlar 2016-2017. S-a stabilit când începe școala | institutiilestatului.ro

DACIA FACE ANGAJĂRI! Sute de posturi libere!Medie calificativ: 3.73 in baza a 221 voturi
Va multumim pentru vot!


DACIA FACE ANGAJĂRI! Sute de posturi libere! | institutiilestatului.ro

Renaşte ARO! NOUL ARO 2016 este gata de drumMedie calificativ: 3.75 in baza a 490 voturi
Va multumim pentru vot!


Renaşte ARO! NOUL ARO 2016 este gata de drum | institutiilestatului.ro

Un RENUMIT MEDIC ginecolog de la Spitalul Judeţean Argeş – CEZARIANĂ de MĂCELAR!Medie calificativ: 4.03 in baza a 114 voturi
Va multumim pentru vot!


RENUMIT MEDIC de la Spitalul Judeţean Argeş-CEZARIANĂ de MĂCELAR! | institutiilestatului.ro

Veste bunã! Mamele vor primi bani toatã viaţa!Medie calificativ: 3.45 in baza a 215 voturi
Va multumim pentru vot!


Veste bunã! Mamele vor primi bani toatã viaţa! | institutiilestatului.ro

10 Mai - Zi liberăMedie calificativ: 3.27 in baza a 163 voturi
Va multumim pentru vot!


Pe 10 Mai vom avea zi liberă | institutiilestatului.ro

Atenţie! Ţeparul cu Mercedes acţioneazã în Piteşti!Medie calificativ: 3.00 in baza a 121 voturi
Va multumim pentru vot!


Atenţie! Ţeparul cu Mercedes acţioneazã în Piteşti! | institutiilestatului.ro

HALUCINANT! Un copil, diagnosticat la Spitalul de Pediatrie cu ‘rãcealã la burticã’ avea PERITONITĂ!Medie calificativ: 3.24 in baza a 80 voturi
Va multumim pentru vot!


Un copil, diagnosticat la Pediatrie cu ‘rãcealã’ avea PERITONITĂ! | institutiilestatului.ro

Salariul lui Dan Manu - 21.375 lei. Vezi toate salariile de la CJ Argeş, la 31 martieMedie calificativ: 4.00 in baza a 31 voturi
Va multumim pentru vot!


Salariul lui Dan Manu - 21.375 lei. Vezi toate salariile de la CJ | institutiilestatului.ro

Fabrică de la Braşov se mută în Argeş! Peste 300 de noi locuri de muncă!Medie calificativ: 3.69 in baza a 183 voturi
Va multumim pentru vot!


Fabrică de la Braşov se mută în Argeş!Peste 300 de locuri de muncă | institutiilestatului.ro

Uimitor! 10.000 de PSD-işti la mitingul de la Piteşti!Medie calificativ: 3.22 in baza a 91 voturi
Va multumim pentru vot!


Uimitor! 10.000 de PSD-işti la mitingul de la Piteşti! | institutiilestatului.ro

Spitalul de Pediatrie din Piteşti - 22 de posturi scoase la concursMedie calificativ: 3.31 in baza a 87 voturi
Va multumim pentru vot!


Spitalul de Pediatrie din Piteşti- 22 de posturi scoase la concurs | institutiilestatului.ro