Informatii utile despre institutiile din judetul tau!

De ce sa irositi timp sau minutele din telefon incercand sa gasiti aceeasi informatie pe care la noi o puteti afla doar din cateva click-uri de mouse?
Cu noi economisiti timp si, poate, bani!

Joi, şedinţa CL Piteşti. 44 de puncte pe ORDINEA de ZI

postat in 22.02.2021 - 20:07 PM / autor: Razvan Vizualizari articol 280


Medie calificativ: 3.00 in baza a 1 vot
Va multumim pentru vot!


Joi, şedinţa CL Piteşti. 44 de puncte pe ORDINEA de ZI Joi, la ora 15, are loc şedinţa CL Piteşti. Consilierii locali vor dezbate 44 de proiecte.

  

 

P R O I E C T

O R D I N E  D E  Z I :

 

 

1.      Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L.                                     nr.270/27.08.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

2.      Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții “Reabilitare canal deschis situat în dreptul străzilor Dimitrie Boteanu și Bucovina (etapa a -III-a)”.

3.      Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alegerea unui viceprimar al municipiului Pitești în Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și forestiere Pitești.

4.      Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.60/28.01.2016 privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții, cu modificările și completările ulterioare.

5.      Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 286/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

6.      Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 434/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

7.      Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr.263/27.08.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

8.      Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric “Casa Tâmpeanu”, situat în municipiul Pitești, Str. Victoriei Nr.38, județul Argeș, identificat cu cartea funciară nr.86184-C1-U6.

9.      Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea elaborării unui studiu de oportunitate privind modalitatea de organizare și gestionare a serviciului de transport public local de călători în municipiul Pitești.

10.  Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu Program prelungit “Altina” Pitești.

11.  Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr.4/21.01.2021 privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, din municipiul Pitești.

12.  Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr.5/21.01.2021 privind numirea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, din municipiul Pitești.

13.  Proiect de hotărâre inițiat de primar privind declararea unor terenuri ca fiind bunuri de uz public și alipirea acestora într-un corp de proprietate, în vederea amenajării unui sens giratoriu.

14.  Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea unui viceprimar ca primul înlocuitor de drept al primarului.

15.  Proiect de hotărâre privind acordarea, pentru anul 2021, a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Piteşti pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare.

 

 

 

 

 

16.  Proiect de hotărâre privind acordarea, pentru anul 2021, a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Poliției Locale a Municipiului Piteşti, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare.

17.  Proiect de hotărâre privind acordarea, pentru anul 2021, a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul din cadrul Administrației Domeniului Public Piteşti, care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare.

18.  Proiect de hotărâre privind acordarea, pentru anul 2021, a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Direcției Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Piteşti, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare.

19.  Proiect de hotărâre privind acordarea, pentru anul 2021, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti, care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare.

20.  Proiect de hotărâre privind acordarea, pentru anul 2021, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Filarmonicii Piteşti, care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare.

21.  Proiect de hotărâre privind acordarea, pentru anul 2021, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piteşti, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare.

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de organizare a concursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului Filarmonicii Pitești.

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de organizare a concursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului Centrului Cultural al Municipiului Pitești.

24.  Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu domnului Mircia Chelaru, deputat în circumscripția nr.3, Argeș, pentru organizarea biroului parlamentar.

25.  Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.

26.  Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate- nunta de diamant.

27.  Proiect de hotărâre inițiat de primar privind actualizarea inventarului bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești ca urmare a finalizării lucrărilor aferente obiectivului de investiții Modernizare locuri de joacă pentru copii.

28.  Proiect de hotărâre inițiat de primar privind actualizarea inventarului bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești ca urmare a finalizării lucrărilor aferente obiectivului de investiții Reabilitare scări publice, cartier Războieni, zona blocurilor P2, P3.

29.  Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții “Sală Polivalentă Municipiul Pitești, strada Basarabia nr.35, jud. Argeș (zid de sprijin, parcări, utilități, pasarelă pietonală)” – Alimentare cu energie electrică Sala Polivalentă Municipiul Pitești, str.Basarabiei nr.35, județul Argeș.              

30.  Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții “Sală Polivalentă Municipiul Pitești, strada Basarabia nr.35, jud. Argeș (zid de sprijin, parcări, utilități, pasarelă pietonală)” – Branșament apă și racord canalizare menajeră Sală Polivalentă Municipiul Pitești.

31.  Proiect de hotărâre inițiat de primar privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Construire bază sportivă de Tip 1, Al. Anghel Saligny nr.1A, municipiul Pitești, județul Argeș”.

32.  Proiect de hotărâre inițiat de primar privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” din municipiul Pitești, B-dul. Nicolae Bălcescu nr.141, județul Argeș”.   

 

 

 

 

 

      

33.  Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de spațiu de învățământ, a unui imobil-construcție.

34.  Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Programului provizoriu de investiții al municipiului Pitești pe anul 2021” și a “Listei provizorii de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2021”.

35.  Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anilor anteriori pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2021.

36.  Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prorogarea unui termen prevăzut în HCL nr.193/20.06.2019.

37.  Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru inventarierea anuală a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al municipiului Pitești.

38.  Proiect de hotărâre privind acordarea, pentru anul 2021, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Centrului Cultural Piteşti, care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare.

39.  Proiect de hotărâre privind acordarea, pentru anul 2021, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Fotbal Club Argeș, care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare.

40.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.57 din 15.02.2018 privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Pitești și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

41.  Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2020.

42.  Raport privind preluarea la domeniul public al municipiului Pitești a unui teren cu categoria de folosință pădure în scopul amenajării unui drum public.

43.  Raport privind închirierea unor imobile terenuri situate în intravilanul municipiului Pitești, Complex Craiovei și cartier Prundu.

44.  Diverse

Ultimele stiri


George Păltineanu: Să vedeţi acte de negoţ şi şantaj, acum la alegeri

07.03.2021 - 20:17 PM, lili

George Păltineanu a părăsit PNL Argeş, scârbit de atitudinea şefului partidului, Adrian Miuţescu. Cum Miuţescu mai vrea un mandat în fruntea organizaţiei, Păltineanu nu se sfieşte să spună că totul se va negocia ca la piaţă. Şi nu vor fi negocieri pe proiecte, valori, dorinţele electoratului... Doar...Felicitare - Ovidiu Puiu, senator PSD de Argeș

07.03.2021 - 20:01 PM, Anastasia

....Felicitare - Ion Cosmin Ștefan, primarul comunei Hârtiești

07.03.2021 - 19:30 PM, Anastasia

....

Cele mai vizualizate stiri


Structura anului școlar 2016-2017. S-a stabilit când începe școala!Medie calificativ: 2.82 in baza a 238 voturi
Va multumim pentru vot!


Structura anului școlar 2016-2017. S-a stabilit când începe școala | institutiilestatului.ro

DACIA FACE ANGAJĂRI! Sute de posturi libere!Medie calificativ: 3.66 in baza a 307 voturi
Va multumim pentru vot!


DACIA FACE ANGAJĂRI! Sute de posturi libere! | institutiilestatului.ro

Renaşte ARO! NOUL ARO 2016 este gata de drumMedie calificativ: 3.70 in baza a 591 voturi
Va multumim pentru vot!


Renaşte ARO! NOUL ARO 2016 este gata de drum | institutiilestatului.ro

Un RENUMIT MEDIC ginecolog de la Spitalul Judeţean Argeş – CEZARIANĂ de MĂCELAR!Medie calificativ: 3.49 in baza a 233 voturi
Va multumim pentru vot!


RENUMIT MEDIC de la Spitalul Judeţean Argeş-CEZARIANĂ de MĂCELAR!  | institutiilestatului.ro

Veste bunã! Mamele vor primi bani toatã viaţa!Medie calificativ: 3.34 in baza a 236 voturi
Va multumim pentru vot!


Veste bunã! Mamele vor primi bani toatã viaţa! | institutiilestatului.ro

Atenţie! Ţeparul cu Mercedes acţioneazã în Piteşti!Medie calificativ: 2.89 in baza a 163 voturi
Va multumim pentru vot!


Atenţie! Ţeparul cu Mercedes acţioneazã în Piteşti!  | institutiilestatului.ro

10 Mai - Zi liberăMedie calificativ: 3.28 in baza a 206 voturi
Va multumim pentru vot!


Pe 10 Mai vom avea zi liberă | institutiilestatului.ro

NUCLEARA la PNL Argeṣ! Cu 3 la BAC a ajuns la Curtea de Conturi!Medie calificativ: 4.03 in baza a 36 voturi
Va multumim pentru vot!


NUCLEARA la PNL Argeṣ! Cu 3 la BAC a ajuns la Curtea de Conturi!  | institutiilestatului.ro

Salariul lui Dan Manu - 21.375 lei. Vezi toate salariile de la CJ Argeş, la 31 martieMedie calificativ: 3.52 in baza a 77 voturi
Va multumim pentru vot!


Salariul lui Dan Manu - 21.375 lei. Vezi toate salariile de la CJ  | institutiilestatului.ro

Fabrică de la Braşov se mută în Argeş! Peste 300 de noi locuri de muncă!Medie calificativ: 3.69 in baza a 216 voturi
Va multumim pentru vot!


Fabrică de la Braşov se mută în Argeş!Peste 300 de locuri de muncă | institutiilestatului.ro

HALUCINANT! Un copil, diagnosticat la Spitalul de Pediatrie cu ‘rãcealã la burticã’ avea PERITONITĂ!Medie calificativ: 3.02 in baza a 105 voturi
Va multumim pentru vot!


Un copil, diagnosticat la Pediatrie cu ‘rãcealã’ avea PERITONITĂ! | institutiilestatului.ro

Uimitor! 10.000 de PSD-işti la mitingul de la Piteşti!Medie calificativ: 3.25 in baza a 130 voturi
Va multumim pentru vot!


Uimitor! 10.000 de PSD-işti la mitingul de la Piteşti!  | institutiilestatului.ro