Informatii utile despre institutiile din judetul tau!

De ce sa irositi timp sau minutele din telefon incercand sa gasiti aceeasi informatie pe care la noi o puteti afla doar din cateva click-uri de mouse?
Cu noi economisiti timp si, poate, bani!

Argeşul încă NU are PREFECT!

postat in 28.01.2020 - 22:52 PM / autor: Anastasia Vizualizari articol 933


Medie calificativ: 4.00 in baza a 3 voturi
Va multumim pentru vot!


Argeşul încă NU are PREFECT! Argeşul încă nu are prefect. Deşi Emanuel Soare, propunerea PNL pentru funcţia de prefect al judeţului Argeş, aştepta cu sufletul la gură numirea, mai are de aşteptat. Deşi Guvernul a numit prefecţi şi subprefecţi în multe judeţe, la Argeş ... pauză.

 Guvernul Orban a decis să adopte șapte ordonanțe simple și 3 OUG și să facă mai multe demiteri și numiri în prefecturile din țară.

Proiectele de acte normative adoptate sau de care guvernul a luat act

în cadrul ședinței din 28 ianuarie 2020

 

 

I.               ANALIZE

1.    AMENDAMENTE LA PROIECTUL DE LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali

 

II.            PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind transporturile internaţionale feroviare (OTIF) desfăşurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF), semnată la Berna la 9 mai 1980

2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 iunie 2019

3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018

 

III.         ORDONANȚE

1.     ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

2.    ORDONANŢĂ pentru prelungirea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare

3.    ORDONANŢĂ privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

4.    ORDONANȚĂ privind aprobarea cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki (European Center of Excellence for Countering Hybrid Threads-Hybrid CoE), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

5.    ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală

6.    ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

7.    ORDONANȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr.311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice

 

IV.          ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.     ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

2.     ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996

3.     ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice

 

V.             HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităţilor de măsură legale

2.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A

3.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea OIL TERMINAL S.A.

4.    HOTĂRÂRE pentru completarea art.10 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

5.    HOTĂRÂRE  privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile situate în municipiul Oradea şi transmiterea acestora din proprietatea publică a statului şi din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în proprietatea publică a municipiului Oradea, judeţul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes local, precum şi pentru abrogarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr.802/2014 privind aprobarea închirierii unor bunuri,proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ''Prof.dr.G.K Constantinescu'', din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

6.    HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părţi din imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0520 Timişoara, precum şi actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

7.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Clădiri administrative şi bază sportivă în cazarma 914 Bucureşti''

9.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

10.HOTĂRÂRE pentru abrogarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr.454/2018 privind rechemarea şi numirea unui consul general

11.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către doamna Albu Florența-Maria

12.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Dumitru Florin

13.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către domnul Gâfu Cristian

14.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Rof Ioana-Diane

15.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Arad de către domnul Paul Sergiu-Adrian

16.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Dragu Emil-Dragoș

17.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bihor de către domnul Carțiș Horia-Laurențiu

18.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bistrița-Năsăud de către domnul Curteanu Eugen-Dicones

19.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Caraș-Severin de către doamna Sărăor Elena-Adriana

20.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Caraș-Severin de către domnul Paulescu Ioan-Anton

21.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Călărași de către domnul Dumitru Nicolae

22.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către doamna Munteanu Irina

23.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Covasna de către domnul Boricean Cosmin

24.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Dolj de către doamna Dobrin Daniela

25.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Galați de către doamna David Viorica

26.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Gorj de către domnul Drăgușin Virgil

27.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu

28.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către domnul Enache Anghel

29.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Hristescu Nicolae

30.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Prahova de către domnul Brezoi Constantin-George

31.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Suceava de către domnul Prorociuc Daniel

32.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Suceava de către doamna Morar Laura

33.HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Băcală Mircea din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de subprefect al județului Timiș

34.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Timiș de către doamna Popa Elena

35.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vaslui de către domnul Ciomagă Dumitru

36.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către doamna Serafimciuc Claudia-Lavinia

37.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al municipiului București de către domnul Cioltan Ioan-Marian

38.HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare necesare funcționării Secretariatului Organismului de Coordonare al Acordului multilateral al autorităților competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare țară în parte

39.HOTĂRÂRE privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021 și 2022, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ teritoriale

40.HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționare Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

41.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Platformă multimodală Galați-înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua central Rhin-Dunăre/Alpi”

42.HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale

43.HOTĂRÂRE privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității pentru Digitalizarea României

44.HOTĂRÂRE privind stabilirea destinației patrimoniului fostului Institut al Revoluției Române din Decembrie 1989

 

VI.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului dintre România şi Guvernul Malaysieiprivind extrădarea

 

VII.       PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCTE DE VEDERE asupra unor iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

2.    PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

3.    PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 13 propuneri legislative

Ultimele stiri


Ion Mînzînă : Am ambiția ca Argeșul să devină prima atracție turistică din România

24.09.2020 - 07:50 AM, Anastasia

În Argeș sunt cei mai înalți munți din România, cel mai spectaculos drum din lume, adevărata Cetate a lui Vlad Țepeș, cel mai modern planetarium din sud-estul Europei și tot în Argeș avem triunghiul rupestru unic al mănăstirilor în piatră. În următorii 4 ani voi continua dezvoltarea infrastructurii ...Dumitru Grecu, un președinte cu viziune de ansamblu asupra județului Argeș

24.09.2020 - 07:43 AM, Anastasia

În contextul candidaturii sale și a viziunii de viitor, Dumitru Grecu jonglează cu oportunitățile apărute ce vor juca un rol esențial în protejarea și conservarea naturii și a mediului înconjurător, prin modalități sustenabile și de impact, care vor contribui la rândul lor la dezvoltarea economică ș...Candidatul PNL la Primăria Priboieni – CĂMĂTAR! Avem dovada!

24.09.2020 - 07:33 AM, Anastasia

Gheorghe Tudosoiu, candidatul PNL la Primăria Priboieni, a fost vizibil deranjat de articolele publicate de Institutiilestatului.ro. Adevărul e că nu face bine la imagine ca presa să facă dezvăluiri fix în campania electorală. Noi înţelegem supărarea lui Tudosoiu, dar faptele îi aparţin şi ar trebui...

Cele mai vizualizate stiri


Structura anului școlar 2016-2017. S-a stabilit când începe școala!Medie calificativ: 2.83 in baza a 229 voturi
Va multumim pentru vot!


Structura anului școlar 2016-2017. S-a stabilit când începe școala | institutiilestatului.ro

DACIA FACE ANGAJĂRI! Sute de posturi libere!Medie calificativ: 3.66 in baza a 294 voturi
Va multumim pentru vot!


DACIA FACE ANGAJĂRI! Sute de posturi libere! | institutiilestatului.ro

Renaşte ARO! NOUL ARO 2016 este gata de drumMedie calificativ: 3.71 in baza a 575 voturi
Va multumim pentru vot!


Renaşte ARO! NOUL ARO 2016 este gata de drum | institutiilestatului.ro

Un RENUMIT MEDIC ginecolog de la Spitalul Judeţean Argeş – CEZARIANĂ de MĂCELAR!Medie calificativ: 3.54 in baza a 218 voturi
Va multumim pentru vot!


RENUMIT MEDIC de la Spitalul Judeţean Argeş-CEZARIANĂ de MĂCELAR!  | institutiilestatului.ro

Veste bunã! Mamele vor primi bani toatã viaţa!Medie calificativ: 3.36 in baza a 231 voturi
Va multumim pentru vot!


Veste bunã! Mamele vor primi bani toatã viaţa! | institutiilestatului.ro

Atenţie! Ţeparul cu Mercedes acţioneazã în Piteşti!Medie calificativ: 2.89 in baza a 157 voturi
Va multumim pentru vot!


Atenţie! Ţeparul cu Mercedes acţioneazã în Piteşti!  | institutiilestatului.ro

10 Mai - Zi liberăMedie calificativ: 3.26 in baza a 194 voturi
Va multumim pentru vot!


Pe 10 Mai vom avea zi liberă | institutiilestatului.ro

Salariul lui Dan Manu - 21.375 lei. Vezi toate salariile de la CJ Argeş, la 31 martieMedie calificativ: 3.56 in baza a 71 voturi
Va multumim pentru vot!


Salariul lui Dan Manu - 21.375 lei. Vezi toate salariile de la CJ  | institutiilestatului.ro

Fabrică de la Braşov se mută în Argeş! Peste 300 de noi locuri de muncă!Medie calificativ: 3.70 in baza a 212 voturi
Va multumim pentru vot!


Fabrică de la Braşov se mută în Argeş!Peste 300 de locuri de muncă | institutiilestatului.ro

HALUCINANT! Un copil, diagnosticat la Spitalul de Pediatrie cu ‘rãcealã la burticã’ avea PERITONITĂ!Medie calificativ: 3.05 in baza a 102 voturi
Va multumim pentru vot!


Un copil, diagnosticat la Pediatrie cu ‘rãcealã’ avea PERITONITĂ! | institutiilestatului.ro

Uimitor! 10.000 de PSD-işti la mitingul de la Piteşti!Medie calificativ: 3.25 in baza a 122 voturi
Va multumim pentru vot!


Uimitor! 10.000 de PSD-işti la mitingul de la Piteşti!  | institutiilestatului.ro

Spitalul de Pediatrie din Piteşti - 22 de posturi scoase la concursMedie calificativ: 3.28 in baza a 140 voturi
Va multumim pentru vot!


Spitalul de Pediatrie din Piteşti- 22 de posturi scoase la concurs | institutiilestatului.ro