Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței

Guvernului României din 4 aprilie 2024

I.               PROIECTE DE LEGI

       1.       PROIECT DE LEGE privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare

       2.       PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului de finanţare – Autostrada A7 România-Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă B – dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 1 februarie 2024 şi la Luxemburg la 5 februarie 2024

II.            PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

       1.       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiţii ,,Varianta de ocolire Gura Humorului”, judeţul Suceava

       2.       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal-Bucureşti- Constanţa şi extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar”, lucrare de utilitate publică de interes naţional

       3.       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile, darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale ,,Administraţia Porturilor Maritime” S.A. Constanţa, ca urmare a finalizării obiectivului de investiţie ,,POD RUTIER LA KM 0+540 AL CANALULUI DUNĂRE -MAREA NEAGRĂ ŞI LUCRĂRI AFERENTE INFRASTRUCTURII RUTIERE ŞI DE ACCES ÎN PORTUL CONSTANŢA”

       4.       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul

       5.       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

       6.       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa” pentru anul 2024

       7.       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Teleorman din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al comunei Vedea, judeţul Teleorman

       8.       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Codului-cadru de etică şi deontologie universitară

       9.       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2024 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024

     10.     PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naţionale pentru Locuinţe şi aflate în administrarea consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt amplasate

     11.     PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru comuna Calopăr, judeţul Dolj

     12.     PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Mărişel, judeţul Cluj

     13.     PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unei construcţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acesteia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, comasarea acesteia la imobilul cu nr. MF 102360, actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru imobilul cu nr. MF 102360 aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, ca urmare a reevaluării, precum şi schimbarea unității de administrare pentru o parte din imobilul nr. MF 102360

     14.     PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 505/2023 pentru aprobarea Ghidului carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situații de Urgenţă şi din unitățile subordonate

     15.     PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ pentru asigurarea măsurilor necesare în vederea desfășurării normale şi eficiente a acțiunilor de protocol, pentru organizarea şi desfășurarea evenimentului „ROMÂNIA-NATO, 20 de ani” – cu prilejul împlinirii a 20 ani de la aderarea României la NATO, în data de 10 aprilie 2024

     16.     PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Directia Generală Regională a Finanţelor Publice Brașov şi trecerea acestora în domeniul public al orașului Covasna, judeţul Covasna

     17.     PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, precum şi trecerea unei părţi din acest imobil din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

     18.     PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Operei Naţionale Române din laşi

     19.     PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Autorității pentru Administrarea Activelor Statului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, în vederea plăţii cheltuielilor generate de preluarea prin dare în plată a activului Fortus SA în executarea obligației stabilite prin Sentința civilă nr. 473/11.07.2017 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș

IV.          ANALIZE

                 1.       ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a Programului „Săptămâna verde”

                 2.       ANALIZA referitoare la MEMORANDUMUL cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament pe luna aprilie 2024 la titlul 60 ,,Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR” pentru Secretariatul General al Guvernului

                 3.       ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind aprobarea cadrului general pentru implementarea şi funcţionarea mecanismului de sprijin prin Contracte pentru Diferență pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon

V.             MEMORANDUMURI

                 1.       MEMORANDUM cu tema: Încheierea de angajamente legale pentru categoriile de proiecte care intră sub incidența prevederilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

                 2.       MEMORANDUM cu tema: Aplicarea art. XVII alin. (5) lit. n) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

                 3.       MEMORANDUM cu tema: Aprobarea desemnării Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene ca autoritate națională competentă pentru implementarea platformei ”Tehnologii Strategice pentru Europa” (STEP), informarea Comisiei Europene și demararea coordonării interinstituționale pentru pregătirea implementării

                 4.       MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament şi credite bugetare pentru luna aprilie 2024 aferente Ministerului Educației

                 5.       MEMORANDUM cu tema: Acord cu privire la aprobarea de către Ministerul Finanțelor a limitelor de supracontractare în cadrul programelor regionale aferente perioadei de programare financiară 2021-2027

                 6.       MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli pe luna aprilie 2024 la titlul 59 „Alte cheltuieli” pentru Ministerul Public

VI.          PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 15 inițiative legislative

VII.       INFORMĂRI

1.    INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 (1 aprilie 2024)

VIII.    NOTE

1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Arad, judeţul Arad, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea imobilului 718 Arad – Gai, identificat în Cartea Funciară nr. 335522 Arad, din domeniul public al municipiului Arad, judeţul Arad, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 5 / 5. Număr de voturi: 1

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *