Mihai Coteț a declarat de nenumărate ori că a intrat în politică pentru a face ceva pentru piteșteni, el fiind un om bogat. El spune că face politică pentru bunăstarea piteștenilor. L-am crezut pe cuvânt. Dacă omul face bani din contracte cu privați, nu cu statul, când PNL-ul e la guvenare, mai ales că în declarația de interese nu apare niciun contract cu societăți de stat, bravo lui!

Potrivit Ghidului de completare a declarațiilor de avere și interese, publicat de Agenția Națională de Integritate și ANAF, toate contractele cu statul trebuie trecute în declarația de interese.

Extras din Ghid: „Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar
Beneficiarul de contract = pentru persoane fizice, se precizează numele şi prenumele, iar, în cazul persoanelor juridice, denumirea completă a acestora. Se va preciza adresa completă a persoanei fizice sau juridice.
Instituţia contractantă = se va include instituţia publică sau societatea comercială parteneră în contract.

Atenție: trebuie declarate toate contractele încheiate cu instituţii publice sau societăţi comerciale, nu doar cu cele la care declarantul ocupa o funcţie publică!
Tipul contractului = se preia din contract.

Semnificaţia coloanelor din tabel este următoarea:
o coloana A – Data încheierii contractului;
o coloana B – Durata contractului;
o coloana C – Valoarea totală a contractului.
Se vor include informaţii privind contractele încheiate în mod direct de către declarant, soţul sau soţia acestuia, de către rudele de gradul I ale declarantului. De asemenea, se vor declara contractele încheiate cu persoane juridice la care persoanele de mai sus au participaţii: societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de avocat, organizaţii neguvernamentale, fundaţii, asociaţii”.

 

Mihai Coteț nu a trecut niciun contract cu statul în declarația de interese depusă în 2021. Potrivit acestei declarații, niciuna dintre firmele lui Coteț sau ale familiei sale nu au avut contract cu statul în 2020. MINCIUNĂ! FALS în declarații!

Da, spunem cu toată gura: MINCIUNĂ și FALS în declarații! Firma Radical Zero, firmă la care Coteț este, potrivit declarației de interese, asociat, având 50% din acțiunile firmei, 50% – soția sa, a avut în 2020 contracte cu statul. De ce ascunde liderul PNL Pitești aceste contracte?

Din 2019, cu liberalii la guvernare, marea parte a societăților de stat sunt conduse de oameni din PNL. Noi ne limităm la cele din Argeș, vorbim despre directori liberali care conduc societăți cu capital de stat, colegi de partid cu Mihai Coteț cumpără de la firmele familiei Coteț. Da, da! Șeful PNL Pitești vinde, prin firma sa, diverse produse la societăți de stat, cu directori PNL-iști.

Și în acest articol facem referire doar la o singură societate. Dar stați aproape că sunt multe! Azi vorbim despre contractele firmei lui Coteț cu Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea, contracte care nu apar în declarația de avere.

Vă mai spun doar atât: sunt 10 facturi din septembrie până la sfârșitul anului 2020. Niciuna nu apare în declarația de interese. Și nu s-a terminat în 2020. Radical Zero a vândut și în 2021 la ABAAV și vinde chiar și în 2022.

Suma totală facturată de firma lui Coteț în 2020 către ABAAV este de peste 650 milioane de lei vechi.

O parte din achizițiile de pe SEAP din 2020:

– 28.09.2020 – atribuire cumpărare directă – 1008 lei
– 28.09. 2020 – atribuire cupărare directă – 5.797 lei
– 19.10.2020 – atribuire cumpărare directă – 37.595 lei
– 22.10.2020 – atribuire cumpărare directă – 12.198 lei

La ABAAV – directori PNL, Coteț – liberal … doar o simplă coincidență.

Revenim! Altă societate de stat condusă de liberali, contracte cu firma lui Coteț, toate contractele sunt ținute la secret.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 4.7 / 5. Număr de voturi: 13

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *