Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 11 iulie 2024

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internaţional

II.    PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri în domeniul siguranței rutiere

III.     PROIECTE DE ORDONANȚĂ
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020

IV.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE DE GUVERN
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei Naţionale în domeniul Inteligenţei Artificiale 2024-2027
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea categoriilor de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 58/2023 privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 21 martie 2024 și la Paris la 23 mai 2024 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populație de până la 50.000 locuitori”
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 21 noiembrie 2023 şi la Bruxelles la 31 mai 2024, la Acordul de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă), dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor – Acţiuni Generale şi a bugetului Ministerului Finanţelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei de comunicare şi diseminare a informațiilor publice referitoare la accesarea fondurilor europene
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată – etapa II – Lot SRCF Braşov” – Lotul 2, lucrare de utilitate publică de interes național
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Nod rutier A1 (km 362+813) – DC 129 (Sântuhalm)”, judeţul Hunedoara
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată – etapa II Lot SRCF Galaţi” Lot 3 Secţiunea 1 -pod km 11+772, lucrare de utilitate publică de interes naţional
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată – etapa II Lot SRCF Galaţi” Lot 4 Secţiunea 1- pod km 38+530, lucrare de utilitate publică de interes naţional
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Nod rutier A1 (km 450+210) – DJ 609 (Bethausen)”, judeţul Timiş
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Asigurare Logistică Integrată din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune şi casării
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală de Protecţie Internă, ca urmare a reevaluării, trecerea unor construcții din acest imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, precum şi înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi comasarea acestora la numărul M.F. 159337
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Anghel Saligny” al judeţului Vrancea
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Baza de Reparații Nave Brăila
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – UM0901 Botoşani (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări şi structurile sale teritoriale
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea organizării şi funcţionării Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 808/2021 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova
20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 927/2021 privind atribuțiile, organizarea şi funcționarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni
21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea acumulării unui stoc de urgență în rezerva de stat
22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgență, cu titlu gratuit, în vederea sprijinirii populației civile din Fâşia Gaza
23.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 95, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unui imobil şi darea în administrarea Secretariatului General al Guvernului – Administraţia Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 95
24.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 130
25.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea unor elemente-cadru de descriere tehnică şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor
26.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale
27.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorilor de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova
28.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi
29.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024
30.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Infrastructură bază aeriană – zona operaţională în cazarma 727 Feteşti”
31.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări de terenuri, situate în judeţele Galaţi, Tulcea, Vâlcea, Timiş, Vrancea şi Constanţa, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
32.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vrancea, Neamţ, Prahova, Gorj, Timiş, Ilfov, Maramureş şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
33.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare asupra unui imobil format din construcţie, situat în judeţul Satu Mare, trecerea acestuia din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Direcţiei Judeţene de Statistică Satu Mare, precum şi modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
34.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe
35.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Național al Patrimoniului
36.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind normele referitoare la întocmirea, actualizarea şi administrarea Sistemului electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public, precum şi detalierea operațiunilor necesare completării bazei de date
37.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu şi Timiş

38.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea și completarea HG 576/2023 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sport
39.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi administrarea Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava în domeniul public al statului şi administrarea Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, transmiterea bunului imobil cu nr. M.F. 153441 din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în administrarea Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, precum şi actualizarea denumirii, a datelor tehnice, a adresei şi a valorii de inventar şi comasarea acestora la poziţia cu nr. M.F. 153441, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară
40.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii, a adresei şi a descrierii tehnice ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj, având nr. M.F. 39607, M.F. 39608 şi M.F. 159680, precum şi comasarea acestora la poziţia M.F. 39608, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară
41.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale ,,Creşterea capacităţii de extracţie zilnică în cadrul depozitului Bilciurești”
42.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare în contul special prevăzut la art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime
43.     PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor

V.    ANALIZE
1.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007

VI.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Elaborarea textului declaraţiei de reciprocitate în baza careia persoanele impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (UK) vor beneficia de rambursarea TVA plătite în România, potrivit prevederilor Directivei a 13-a
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării „Memorandumului de înțelegere, între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România şi Ministerul Afacerilor Externe şi Comerţului din Ungaria privind restabilirea legăturii feroviare între Timişoara şi Szeged”
3.    MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unui membru titular și a unui membru supleant din partea Asociației Comunelor din România (ACoR) în cadrul delegației României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2020-2025
4.    MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitelor de credite bugetare și credite de angajament pentru bugetul asigurărilor de stat, pe luna iulie 2024
5.    MEMORANDUMUL cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament și credite bugetare aprobate pe luna iulie 2024 pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

VII.    NOTE
1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Negreşti, judeţul Vaslui, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilului teren intravilan şi construcţie administrativă din domeniul public al oraşului Negreşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Podul Înalt” al judeţului Vaslui (U.M. 0345), pentru reabilitarea, modernizarea şi extinderea construcţiei administrative în care îşi desfăşoară activitatea Staţia de Pompieri Negreşti

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3wDTgkO.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *