AJFP Argeș explică noile măsuri fiscale:

 

Prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, publicată in MO nr. 977/27.10.2023 au fost aduse modificări şi completări Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi (…) care vor intra in vigoare in termen de15zilede la data publicării in M.O.(potrivit prevederilor art. LXX din Capitolul V ),respectiv la data de 11.11.2023, dupa cum urmează :

1) Se reduc plafoanele de incasări şi plăţi in numerar intre PERSOANE JURIDICE, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi
familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi înmodindependent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică astfel :
– se pot face incasări in numerar in limita unui plafon zilnic de 1.000lei de la o persoană;
– magazinele de tipul cash and carry, care funcţionează in baza legislaţiei in vigoare pot incasa numerar, in limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană;
– se pot face plăţi in limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi;
– se pot face plăţi către magazinele de tipul cash and carry , care sunt organizate şi funcţionează in baza legislaţiei in vigoare, in limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei;
2) Se reduc plafoanele de incasări şi plăţi in numerar intre PERSOANEJURIDICE, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi
familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi înmodindependent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică) ŞI
PERSOANE FIZICE astfel :
– se pot face operaţiuni de incasări şi plăţi in numerar reprezentândcontravaloarea unor livrări ori achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii,
dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi primiri ori restituiri de imprumuturi sau alte finanţări in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la data de 31 decembrie 2024, şi 2.500 lei, incepând cu data de 1 ianuarie 2025.
Acest plafon nu se aplică pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege.
– se pot face plăţi din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.
3) Operaţiunile de incasări şi plăţi in numerar efectuate intre PERSOANEJURIDICE, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi
familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi înmodindependent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică) ŞI
PERSOANE FIZICE in calitate de asociaţi/acţionari/administratori/persoanefizice/alţi creditori exclusiv creditorii instituţionali care desfăşoară activităţi deintermediere financiară prevăzute de lege reprezentând imprumuturi,
indiferent de natura şi destinaţia acestora, pot fi efectuate numai prininstrumente de plată fără numerar.

4) Se reduc plafoanele de incasări şi plăţi in numerar intre PERSOANE FIZICE, astfel:
– se pot face operaţiuni de incasări şi plăţi in numerar, altele decât operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, efectuate ca urmare a transferului
dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării deservicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituireadeîmprumuturi,in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacţie, pânăladata de 31 decembrie 2024, şi 5.000 lei/tranzacţie, incepând cu datade1ianuarie 2025
5) Se instituie un plafon de casă pentru sumele in numerar aflate in casierie, respectiv 50.000 lei la sfârşitul fiecărei zile. În cazul persoanelor care au organizate mai multe casierii, acest plafon este aplicabil pe fiecare casierie în parte.
Sumele in numerar care depăşesc plafonul se depun in conturile bancare in termen de 2 zile lucrătoare.
Se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi altor drepturi de personal, precum şi a altor operaţiuni cu persoane fizice,
pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentruplata acestora.
6) Se majorează sancţiunea contravenţională, respectiv stabilireaunei
amenzi in procent de 25 % din suma care depăşeşte plafoanele stabilitemai
sus, dar nu mai puţin de 500 lei.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *