Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 27 iulie 2023:

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 74 lit. d) din Legea notarilor publici şi a activității notariale nr. 36/1995

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi

III. PROIECTE DE ORDONANȚE
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2022 pentru prevenirea şi combaterea cancerului
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile

IV. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru declararea proiectului de investiții „Conductă de transport gaze naturale Segarcea – Băileşti- Pleniţa – Calafat (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică şi fibră optică)” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 715/2021 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, în suprafață totală de 5704 mp, trecute în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiție ,,Amenajare pasaj rutier la intersecția DN 1 cu bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord)”
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 651/2022 pentru aprobarea Programului naţional de acțiune privind implementarea Sistemului european de management al traficului feroviar
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1233/2011 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării ,,Varianta de ocolire Craiova Sud”, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1233/2011
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ– teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea”, Subsecțiunea 3A2 ”Nădășelu – Mihăiești km 8 + 700 – km 25 + 500” și Subsecțiunea 3B1 ”Mihăiești – Zimbor km 0 + 000 – km 13 + 260”
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului naţional de dotare cu echipamente a cabinetelor medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară, a Programului naţional de dotare cu echipamente a cabinetelor de planificare familială, a Programului naţional de dotare cu echipamente a centrelor comunitare integrate, a Programului naţional de dotare cu unități mobile de terapie intensivă neonatală şi a Programului naţional de dotare cu unități mobile de screening pentru cancer, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea nivelului cotizației pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale şi/sau cu organizații internaționale de schimb de organe, în anul 2023
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea nivelului cotizațiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2023
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înființarea Registrului Național de Cancer
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modalitatea de implementare a unor măsuri cuprinse în Planul național de prevenire și combatere a cancerului din Romania aprobat prin Legea nr. 293/2022 pentru prevenirea și combaterea cancerului
15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilelor situate în șoseaua Sărăriei nr. 17, municipiul Iași, județul Iași, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea Națională de Arte ,,George Enescu” din Iași
16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilului situat în municipiul Craiova, strada Tabaci nr. 1, județul Dolj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Educației prin Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării acestora
18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării
19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfăşurării în România a celei de-a 58-a Reuniuni plenare a Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului (EPRA), în perioada 18-20 octombrie 2023
20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud (comuna Teaca)
21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea datelor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului corespunzătoare imobilului cu nr. MF 101102, ca urmare a preluării patrimoniului de către Agenția Națională Antidrog, precum şi pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului, ca urmare a reevaluării şi schimbării unității de administrare între structuri subordonate Ministerului Afacerilor Interne
22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Direcția Asigurare Logistică Integrată
23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă ,,Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud (comuna Petru Rareş)
24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Județului Vaslui a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea a două imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Giurgiu
26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți
27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unor spatii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
28.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Chiscani, judeţul Brăila
29.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei municipiului Marghita, judeţul Bihor
30.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Titlului VII ,,Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

V. ANALIZE
1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
2. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători” CFR Călători” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
3. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Film şi Investiţii Culturale

VI. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea prognozelor pentru anii 2023 şi 2024 cu privire la contribuția UE aferentă perioadelor de programare financiară 2014-2020 şi 2021-2027

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3IZ02nq

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *