LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE DIMA PITEȘTI
Str. Războieni, nr. 35, judeţul Argeș
tel/fax 0248642441
email dimitriedima@yahoo.com
CUI 4318105
ANUNȚ
LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRIE DIMA” organizează concurs pentru ocuparea unui post de PAZNIC I, M/G, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de paznic:

1. Studii: medii/generale
2. Studii de specialitate: paznic
3. Specializări: atestat profesional potrivit prevederilor Legii 333/2003, cu modificările ulterioare-privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (certificat calificare agent pază, atestat agent pază);
4. Abilități, calități și aptitudini necesare:
– Reguli de SSM și PSI
– Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă;
– Adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres;
– Perseverenţă, toleranţă, calm, abilităţi de comunicare interpersonală;
– Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitate cerută de post) – minim 1 an

Etapele și calendarul concursului:
Concursul se va desfășura la sediul instituției, Pitești, str. Războieni, nr. 35 și constă în:
– Selecţia dosarelor de înscriere;
– Proba scrisă în data de 11.12.2023, ora 10.00;
– Interviul în data de 13.12.2023, ora 11.00;
Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 puncte din 100. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

Publicarea anunţului 14.11.2023
Depunerea dosarelor de înscriere a candidaţilor 14.11.2023 – 27.11.2023, orele 8.00- 12.00
Evaluarea dosarelor 28.11.2023, orele 9.00-12.00
Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor 28.11.2023, ora 14.00
Depunerea contestațiilor privind evaluarea dosarelor 28.11.2023, orele 14.00-16.00
Analiza contestațiilor privind evaluarea dosarelor 29.11.2023, orele 12.30-14.30
Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor privind selecţia dosarelor 29.11.2023, ora 16.00
Proba scrisă 11.12.2023, ora 10.00
Afişarea rezultatelor în urma probei scrise 11.12.2023, ora 15.00
Depunerea contestațiilor în urma afişării rezultatelor obţinute la proba scrisă 11.12.2023, orele 15.00-16.30
Analiza contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă 12.12.2023, orele 09.00-12.00
Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor rezultatelor probei scrise 12.12.2023, ora 14.00
Interviul 13.12.2023, ora 11.00
Afişarea rezultatelor în urma susţinerii interviului 13.12.2023, ora 15.00
Depunerea contestațiilor în urma afişării rezultatelor obţinute la interviu 13.12.2023, orele 15.00-16.30
Analiza contestațiilor privind rezultatele la proba de interviu 14.12.2023, orele 10.00-12.00
Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor rezultatelor la interviu 14.12.2023, ora 14.00
Afișarea rezultatelor finale 14.12.2023, ora 16.00
BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE OCUPAREA POSTULUI PAZNIC

1. Legea nr. 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.
3. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare — Capitolul IV;
4. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 – Capitolul V;
5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul II, secțiunea a 6-a;
6. Ordinul M.E. nr 4183/2022 – Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ – Titlul IV, Capitolul III;

TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI PAZNIC:
1. Personalul de pază (componența, condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească persoana care urmează să îndeplinească atribuțiile de pază sau protecție);
2. Dotarea personalului de pază;
3. Atribuțiile personalului de pază;
4. Documente specifice necesare executării evidentei serviciului de paza și modelele acestora;
5. Obligațiile lucrătorilor/salariaților;
6. Răspunderi și sancțiuni;
7. Instruirea lucrătorilor în domeniul sănătății și securității în muncă;
8. Personalul nedidactic (prevăzut În Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ).

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *