Cu profundă durere, Biroul de presă al Universității ”Constantin Brâncoveanu” din Pitești anunță trecerea în neființă a profesorului universitar doctor Alexandru Puiu, Rector fondator al Universității ”Constantin Brâncoveanu” din Pitești:

“Profesorul Alexandru Puiu a fost creator de școală îndomeniul managementuluiafacerilor internaționale, cercetător științificde prestigiu național și internațional, conducător de doctorat și un manager universitar de elită.

A absolvit cursurile Academiei de StudiiEconomice din București, devenind doctor înștiințe economice (1970) șiprofesoruniversitar (1974). În primii 11 ani de activitatea lucrat în Institutul de Cercetări Economice, unde a ajuns la gradul de cercetător ştiinţificprincipal. Atât ca cercetătorştiinţific însistemul Academiei de Ştiinţe, cât şi ca profesoruniversitar, a publicat peste 40 de tratate, de cursuriuniversitare şi alte cărţi, circa 400 comunicări, studii şiarticole şi a realizat 11 lucrări pe bază de contracte, componentele relevante ale contribuţieiştiinţifice fiindintroducerea în învăţământulsuperior românesc a unor temeşi problemevizând: managementul afacerilor economice, cu deosebire aspecte referitoare la negociere şi relaţii publice înafacerileeconomice, operaţiuni de leasing, franchising, comerţ cu know-how şilicenţierea brevetelor de invenţii, contrapartida, licitaţii internaţionale; a reintrodus cunoştinţedespre burse etc. În anii’60, într-o perioadă când era interzisaproapecu desăvârşire se scrie despre comerţulcu ţărilecapitaliste, a publicat peste 20 de articole pe această temă, iarla începutulanilor ’70 a scris prima şi singura carte din toateţările socialiste europene despreComerţul Est-Vest”. Aabordat problemeleglobalizării economice, lucrareaEvoluţiicontradictorii în Economia Mondialăprimind premiul „P.S. Aurelian” al AcademieiRomâne.

În planul managementului universitar, profesorul Alexandru Puiu a fost șef al Catedrei de Relaţii EconomiceInternaţionale(19741976), decan al Facultăţii de Comerţ(1976-1981),  Prorector (19811985) șiRector al Academieide Studii EconomiceBucureşti (1985-1990), instituție care i-a acordat, la 16 februarie 2011, ”Diploma Virgil Madgearu cu Medalie de Aur în semn de recunoaștere deplină pentru disponibilitateadedicată mediului universitar și pentru inițierea de acțiuni ce consolidează prestigiulcadrelordidactice în societatearomânească”.

Ministerul Educatiei Naționale i-a acordat, înaprilie2013, Diploma de onoare pentru ”rezultate remarcabile adusela dezvoltarea șicercetarea managementuluiafaceriloreconomice internaționale, încinstea meritelor de făuritor de școală”.

Valorificând experiența managerialădobândită, dar șispiritul înnăscut de creator de școală, profesorul Alexandru Puiu a fondat, în anul 1991, Universitatea ”ConstantinBrâncoveanu” din Pitești, o instituție de tip consorțial, cu facultăți înmunicipiile Pitești, Brăila și Rm. Vâlcea. Princontribuția sa decisivă, Universitatea ”ConstantinBrâncoveanu” a fost printreprimele șase instituții de învățământparticular acreditate în România. A condusUniversitatea, din poziția de Rector, aproape două decenii, poziționând-o statornic în peisajul calității și al performanțeacademice. Obținerea de cătreUniversitatea ”ConstantinBrâncoveanu” a certificatului cu cel mai înalt calificativGrad de încredere ridicatacordat de Agenția Română de Asigurare a Calității înÎnvățământul Superior (ARACIS), a fostconfirmarea certă a unei misiuni îndeplinite.

De-a lungul carierei, profesorul Alexandru Puiu a fostvicepreședinte al ConsiliuluiNațional al Rectorilor din România, membruîn Colegiul Central de Onoare al MinisteruluiEducației, Cercetării, Tineretului și Sportului, membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și CertificatelorUniversitare, membru înConsiliul de Administrație al Asociației Generale a Economiștilor din România, membru înConsiliul Național al Comerțului Exterior al României, membru al International Association for Conservation of Natural Resources and Energy (New York). A îndrumat activitatea a peste 70 de doctoranzi din România şi din străinătate. Deține OrdinulNațional pentru Merit în grad de Cavaler, conferit prinDecret Prezidențial(2002) și alte peste 20 de premii, diplomede excelență și medalii acrodate în țară și înstrăinătate. Este cetățean de onoare al municipiilor Pitești, Brăila, RâmnicuVâlcea șial comunei natale, Făgețelu, Olt.

Întreaga comunitate academică este în doliuși în tăcere.

Sicriul va fi depus la Biserica Mavrodoluduminică 13 noiembrie 2022, începând cu ora12,00. Slujba de înmormântare va avea loc îndata de 14 noiembrie 2022, ora12,00.”.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 3 / 5. Număr de voturi: 2

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *