Lista obiectivelor de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltării prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” a fost finalizată pentru județul Argeș.

Pentru județul Argeș, din 230 de solicitări, au fost aprobate 171 de obiective, în valoare totală de 1.537.565.799,19 lei (aproximativ 55% din cuantumul tuturor solicitărilor).

LISTA obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” – Argeș

1 Comuna Albeștii de Argeș Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Albeștii de Argeș județul Argeș

2 Comuna Albeștii de Muscel Modernizare drumuri în comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș

3 Comuna Albota Modernizare drumuri locale în comuna Albota

4 Comuna Aninoasa Modernizare drumuri de interes local în satele Aninoasa, Broşteni, Slănic, comuna Aninoasa, județul Argeș

5 Comuna Aninoasa Sistem centralizat de canalizare în satul Aninoasa, comuna Aninoasa, județ Argeș

6 Comuna Arefu Modernizare drumuri locale în comuna Arefu, județul Argeș – Tronson II

7 Comuna Bascov Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale: Rotărești Foraj, Teiului, Micșunele, Lăbușești în comuna Bascov, județul Argeș

8 Comuna Băbana Canalizare și epurare a apelor uzate, în satul Groși, comuna Băbana, județul Argeș

9 Comuna Băbana Rețea de canalizare menajeră și racorduri în satele Băbana, Cotmenița și Ciobănești, comuna Băbana, județul Argeș

10 Comuna Băiculești Extindere alimentare cu apă în sat Zigoneni, comuna Băiculești, județul Argeș

11 Comuna Băiculești Racorduri individuale la canalizare în comuna Băiculești, satele Mănicești, Stejari, Argeșani, Băiculești și Zigoneni, județul Argeș

12 Comuna Bălilești Reabilitare rețea existentă cu alimentare cu apă Băjeşti şi înființare reţea publică de canalizare pe arterele secundare în comuna Bălileşti, județul Argeș

13 Comuna Bârla Extindere rețea canalizare menajeră în satele Șelăreasca, Ciocești, Mândra, Malu, Bârla și Mozăcenii-Vale, comuna Bârla, județul Argeș

14 Comuna Beleți-Negrești Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Beleți-Negrești, județul Argeș

15 Comuna Berevoești Asfaltare drum centură DN 73 C – Primărie, comuna Berevoești, județul Argeș

16 Comuna Berevoești Asfaltare drumuri comunale în comuna Berevoești, județul Argeș, obiectiv: drum local strada Găneștilor

17 Comuna Berevoești Construire rețea canalizare și echipare stație de epurare – etapa II, comuna Berevoești, județul Argeș

18 Comuna Bogați Modernizare și reabilitare drumuri locale și poduri în comuna Bogați, județul Argeș

19 Comuna Boteni Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Boteni, județul Argeș

20 Comuna Boțești Modernizare drum de interes local din DJ 702 – Meret – Sticlărie – Boțescu și drum de interes local din DJ 702 – Biserică – Tănăsescu – Călin L = 3000 m, comuna Boțești, sat Boțești, județul Argeș

21 Comuna Bradu Modernizare drumuri comunale și străzi, în comuna Bradu, județul Argeș

22 Comuna Bradu Amenajare canal pluvial Valea Geamăna și modernizare strada Geamăna, în comuna Bradu, județul Argeș

23 Comuna Brăduleț Extindere rețea de alimentare cu apă și realizare branșamente în comuna Brăduleț, județul Argeș

24 Comuna Budeasa Extinderea rețelei de canalizare în satele Budeasa Mare, Rogojina, Gălășești, Calotești, Valea Mărului din comuna Budeasa, județul Argeș

25 Comuna Budeasa Modernizare drumuri comunale în comuna Budeasa, județul Argeș

26 Comuna Bughea de Jos Asfaltare drumuri locale în comuna Bughea de Jos

27 Comuna Bughea de Jos Înființare canalizare și stație de epurare a apelor uzate în comuna Bughea de Jos, județul Argeș

28 Comuna Bughea de Sus Modernizare drumuri comunale și drumuri de interes local în comuna Bughea de Sus, județul Argeș

29 Comuna Buzoești Modernizare drumuri sătești, comuna Buzoești, județul Argeș

30 Comuna Căldăraru Asfaltare drumuri locale în comuna Căldăraru

31 Comuna Călinești Modernizare drum DJ 704 C

32 Comuna Căteasca Proiect canalizare Cireșu, Siliștea, Gruiu, comuna Căteasca, județul Argeș

33 Municipiu Câmpulung Extindere rețea de canalizare pe străzile Calea Târgoviștei, Izvorului, Ion Giurculescu, Valea Româneștilor, Rujoi, Chichirez

34 Comuna Cepari Înființare rețea de distribuție apă comuna Cepari, județul Argeș, sat Cărpeniș

35 Comuna Cepari Înființare rețea canalizare comuna Cepari, sat Cărpeniș, județul Argeș

36 Comuna Cetățeni Modernizarea străzii Speranței pentru îmbunătățirea condițiilor sociale în comuna Cetățeni, județul Argeș

37 Comuna Cetățeni Modernizare drumuri comunale și locale în comuna Cetățeni, județul Argeș: strada Râului, strada Morărești, strada Căpitan Socol și strada Plaiul Radului

38 Comuna Cicănești Modernizare drumuri comunale în comuna Cicănești, tronson III

39 Comuna Ciofrângeni Modernizare infrastructură rutieră de interes local, în comuna Ciofrângeni, județul Argeș

40 Comuna Ciomăgești Alimentare cu apă în satele Bratia şi Giuclani, comuna Ciomăgești, județul Argeș

41 Comuna Ciomăgești Modernizare drumuri comunale: DC 188 (Ciomăgești – Dogari – limită județ Olt) – L=4,00 km, DC 193 (Ciomăgești-Păuneşti) – L=3,5 km, L total=7,5 km, în comuna Ciomăgești, Județ Argeș

42 Comuna Cocu Modernizare DC 176, comuna Cocu, județul Argeș

43 Județ Consiliul Județean Argeș Staţie de epurare ape uzate şi reţea de canalizare menajeră aferentǎ unitǎților medicale: Spitalul de Boli Cronice Cǎlinești, Unitatea de Asistențǎ Medico-Socialǎ Cǎlinești, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatricǎ Cǎlinești și Centrul de Permanențǎ Cǎlinești din comuna Cǎlinești, județul Argeș

44 Județ Consiliul Județean Argeș Pod peste râul Neajlov, în satul Siliștea, comuna Căteasca, județul Argeș

45 Județ Consiliul Județean Argeș Modernizare DJ 731 B, sate Sămara şi Metofu, km 1+603 – km 3+728, L=2,125 km, comuna Poiana Lacului

46 Județ Consiliul Județean Argeș Modernizare DJ 732 C Bughea de Jos – Malu – Godeni, km 7+165 – km 8+695, L=1,53 km

47 Județ Consiliul Județean Argeș Modernizare DJ 679 C lzvoru – Mozăceni km 12+489 – km 21+688, L=9,199 km

48 Județ Consiliul Județean Argeș Modernizare DJ 703 H Sălătrucu-Vâlcea, km 25+151 – km 29+863, L=4,712 km

49 Județ Consiliul Județean Argeș Modernizare DJ 703 B Morărești – Uda, km 16+200 – km 17+753, în comuna Uda, L=1,553 km

50 Județ Consiliul Județean Argeș Modernizare DJ 739 Bârzeşti (DN 73 D) – Negrești – Zgripcești –Beleți, km 0+474 – km 2+300, L=1,826 km, în comuna Vulturești

51 Județ Consiliul Județean Argeș Modernizare DJ 703 I Merișani (DN 7 C – km 12+450) – Mușătești – Brăduleț – Brădet – Lac Vidraru (DN 7 C – km 64+400), km 53+580 – km 61+055, L=7,475 km

52 Județ Consiliul Județean Argeș Modernizare DJ 703 B Pădureți (DJ 679) – Costești (DN 65 A), km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului și Costești

53 Județ Consiliul Județean Argeș Modernizare DJ 703 G Șuici (DJ 703 H) – Ianculeşti – limită județ Vâlcea, km 14+000 – km 16+921, L=2,921 km, comuna Șuici

54 Comuna Corbeni Extindere rețea de canalizare și racorduri de canalizare în satele Poienari și Berindești, comuna Corbeni, județul Argeș

55 Comuna Corbeni Extindere rețea de canalizare menajeră și racorduri pe Valea Oească în satul Oeștii Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș

56 Comuna Corbeni Branșamente apă în satele Oeștii Pământeni, Oeștii Ungureni, Rotunda, Bucșenești, Corbeni, Poienari, Berindești, Turburea, comuna Corbeni, județul Argeș

57 Comuna Corbi Extindere rețea canalizare în comuna Corbi, județul Argeș

58 Oraș Costești Modernizare prin asfaltare străzile: Mărgăritarului, Metalurgiei, Fdt. Salcâmi și Progresului, în orașul Costești, județul Argeș

59 Comuna Coșești Modernizarea și extinderea sistemului de canalizare în satele Petrești, Coșești, Păcioiu și Leicești, comuna Coșești, județul Argeș

60 Comuna Cotmeana Modernizare drum comunal DC 206 în Cotmeana, județul Argeș

61 Comuna Cuca Modernizare drumuri de pe raza comunei Cuca, județul Argeș – obiect – drum județean 678 E Teodorești – Cotu cu o lungime de 1,200 km, sat Teodorești, comuna Cuca, județul Argeș

62 Comuna Cuca Modernizare drumuri de pe raza comunei Cuca, județul Argeș obiect – drum comunal DC 199, sat Bărbălani cu o lungime de 2,462 km

63 Municipiu Curtea de Argeș Reabilitare străzi: Albești, Cuza Vodă, Râmnicu Vâlcea, în municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș

64 Comuna Davidești Modernizare parțială 304 m drum Huluba, comuna Davidești, județul Argeș

65 Comuna Davidești Modernizare drum Mărășești, comuna Davidești, județul Argeș

66 Comuna Davidești Amenajare parcare cămin cultural Davidești și drum Valea Budii, sat Davidești, comuna Davidești, județul Argeș

67 Comuna Davidești Extindere rețea canalizare etapa III, sat Conțești, comuna Davidesti, județul Argeș

68 Comuna Dâmbovicioara Actualizare proiect – canalizare ape uzate menajere în satul Podu Dâmboviței din stațiunea turistică de interes național, comuna Dâmbovicioara, județul Argeș

69 Comuna Dârmănești Prima înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Negreni și Piscani, comuna Dârmănești, județul Argeș

70 Comuna Dobrești Modernizare drumuri locale în comuna Dobrești, județul Argeș

71 Comuna Domnești Reabilitare și modernizare străzi în comuna Domnești, județul Argeș – lot II

72 Comuna Domnești Reabilitare și modernizare străzi în comuna Domnești, lot I, județul Argeș

73 Comuna Drăganu Modernizare drumuri de interes local în comuna Drăganu, județul Argeș

74 Comuna Godeni Îmbunătățirea infrastructurii de drumuri locale în comuna Godeni

75 Comuna Hârsești Modernizare drumuri sătești în comuna Hârsești, județul Argeș

76 Comuna Hârsești Extindere rețea publică de apă și apă uzată în satele Hârsești și Ciobani, comuna Hârsești, județul Argeș

77 Comuna Hârtiești Extindere sistem de canalizare menajeră în comuna Hârtiești, județul Argeș

78 Comuna Hârtiești Modernizare drumuri în comuna Hârtiești, județul Argeș

79 Comuna Izvoru Modernizare drumuri în comuna Izvoru, județul Argeș

80 Comuna Leordeni Modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Leordeni

81 Comuna Lerești Extindere apă potabilă și canalizare menajeră sat Lerești – Pojorâta, comuna Lerești, județul Argeș

82 Comuna Lerești Modernizare drumuri de interes local în comuna Lerești, județul Argeș

83 Comuna Lunca Corbului Modernizare drumuri comunale DC 153, DC 153 A și drumuri de interes local în comuna Lunca Corbului, județul Argeș

84 Comuna Lunca Corbului Prima înființare a rețelei publice de apă uzată și stație de epurare în satele Pădureți, Catane și Ciești, comuna Lunca Corbului, județul Argeș

85 Comuna Mălureni Rețea de alimentare cu apă în satul Zărnești, comuna Mălureni, județul Argeș

86 Comuna Mălureni Punte în punctul Minești, comuna Mălureni, județul Argeș

87 Comuna Mălureni Rețea de alimentare cu apă în satele Mălureni, catun Bădiceni, județul Argeș

88 Comuna Mălureni Punte pe DC 215 Poiana Târgului, sat Bunești, comuna Mălureni, județul Argeș

89 Comuna Mărăcineni Extindere canalizare pluvială, strada Argeșelu, DJ 740, strada Coandei, sat Argeșelu, comuna Mărăcineni, județul Argeș.

90 Comuna Mărăcineni Extindere rețea stradală – trotuare, strada Argeșelu, DJ 740, strada Coandei, sat Argeșelu, comuna Mărăcineni, județul Argeș.

91 Comuna Merișani Sistem de canalizare și stație de epurare în satele Crâmpotani, Vâlcelele, Brăteasca, comuna Merișani, județul Argeș

92 Comuna Micești Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș

93 Comuna Micești Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Brânzari, comuna Micești, județul Argeș

94 Comuna Micești Modernizare drumuri locale în comuna Micești, județul Argeș

95 Comuna Mihăești Extindere rețea canalizare în satele Văcarea și Valea Popii inclusiv racorduri, racorduri în satele Mihăești și Valea Bradului, comuna Mihăești, județul Argeș

96 Comuna Mioarele Alimentare cu apă în comuna Mioarele – aducțiune și înmagazinare cu apă, județul Argeș

97 Comuna Mioarele Modernizare drum comunal DC 36; Mățău (DJ 737) – Suslănești (DN 73 D), km 0+000 – 3 +780 în comuna Mioarele, județul Argeș

98 Oraș Mioveni Varianta ocolitoare a orașului Mioveni (centură) – Tronson I

99 Comuna Miroși Modernizare drumuri, Măcăneață, Gheorghe Pătrașcu, Cornel Gușă, Înv. Radu Tetici, Petre Capel, Ducani, Văleanu, Bisericii, I. Perniu, Burcă, din comuna Miroși, județul Argeș, în lungime totală de L=2838,7 m

100 Comuna Miroși Modernizare drumuri, Crivăț Leonte, Lisa, ing. C-tin Șarpe, Profirani, Din Vasilescu, Ilie Arici, Stănica, Izvoranilor, Bâzdoacă, din comuna Miroși, județul Argeș, în lungime totală de L=3223,2 m

101 Comuna Morărești Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Morărești, cu satele Morărești și Săpunari, județul Argeș

102 Comuna Moșoaia Modernizare drumuri locale în comuna Moșoaia, județul Argeș

103 Comuna Mozăceni Modernizare drum comunal DC 98, în comuna Mozăceni, județul Argeș

104 Comuna Mozăceni Racorduri – canalizarea și epurarea apelor uzate menajere, comuna Mozăceni, județul Argeș – sistem Mozăceni

105 Comuna Mușătești Extindere sistem centralizat alimentare cu apă și realizare branșamente individuale în comuna Mușătești, județul Argeș

106 Comuna Mușătești Sistem centralizat de canalizare în comuna Mușătești, județul Argeș

107 Comuna Mușătești Modernizare drum comunal DC 218 Stroești (DJ 7031) – Valea Muscelului -Vâlsanești, de la km 0+000 la km 5+300, în comuna Mușătești, județul Argeș

108 Comuna Negrași Canalizare și epurarea apelor menajere în satele Negrași, Buta și Bârlogu, comuna Negrași, județul Argeș

109 Comuna Nucșoara Modernizare drumuri comunale sat Slatina, comuna Nucșoara, județul Argeș

110 Comuna Nucșoara Racorduri individuale de alimentare cu apă în satul Slatina, comuna Nucșoara, județul Argeș

111 Comuna Oarja Modernizare DC 104 cu lungime L=4,4 km în comuna Oarja, județul Argeș

112 Comuna Oarja Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere, în comuna Oarja, județul Argeș

113 Comuna Pietroșani Extinderea rețelei publice de apă uzată și branșamente la rețea, comuna Pietroșani, județul Argeș

114 Municipiu Pitești Reabilitare pod pe strada Depozitelor peste pârâul Bascov

115 Municipiu Pitești Reabilitare infrastructură rutieră: B-dul Frații Golești și strada Nicolae Dobrin

116 Comuna Poiana Lacului Modernizare drumuri de interes local în comuna Poiana Lacului, județul Argeș

117 Comuna Poienarii de Argeș Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Poienarii de Argeș, județul Argeș

118 Comuna Poienarii de Muscel Modernizare drumuri de interes local, DL Peste Coastă și DL Leculești, L=2188 m, în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș

119 Comuna Poienarii de Muscel Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satele Poienari și Groșani, din comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș

120 Comuna Popești Modernizare drumuri în comuna Popești, județul Argeș

121 Comuna Popești Reabilitare conductă apă pe DJ 504, comuna Popești, județul Argeș

122 Comuna Priboieni Modernizare străzi, comuna Priboieni, județul Argeș

123 Comuna Priboieni Proiect integrat pentru modernizarea și extinderea rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de apă potabilă în comuna Priboieni județul Argeș

124 Comuna Rătești Înființare rețea canalizare, comuna Rătești, satele Tigveni și Pătuleni

125 Comuna Rătești Modernizare drumuri comunale în comuna Rătești, județul Argeș

126 Comuna Râca Modernizare drumuri de interes local (DC 439 km 0+000 – km 0+863, DC 437 km 0+000 – km 1+660 și DC 435 km 0+000 – km 1+581) comuna Râca, județul Argeș

127 Comuna Recea Modernizare drumuri de interes local în comuna Recea, județul Argeș

128 Comuna Rociu Extindere canalizare şi racorduri consumatori la reţeaua de canalizare menajeră în satele Șerbăneşti şi Gliganu de Sus, comuna Rociu, județul Argeș

129 Comuna Rociu PT+CS+DE Modernizare drum local strada Tudoranilor, în comuna Rociu, județul Argeș

130 Comuna Rociu PT+CS+DE Modernizare drum local strada Moşteni (fostă Bisericii), în comuna Rociu, județul Argeș

131 Comuna Rucăr Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Rucăr, județul Argeș

132 Comuna Rucăr Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Rucăr, județul Argeș

133 Comuna Sălătrucu Modernizare drumuri de interes local în comuna Sălătrucu, județul Argeș, tronson II

134 Comuna Sălătrucu Prima înființare rețea publică de apă uzată în comuna Sălătrucu, județul Argeș

135 Comuna Săpata Modernizare drum comunal nr. 437, sat Drăghicești, în comuna Săpata, județul Argeș

136 Comuna Schitu Golești Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Schitu Golești, județul Argeș, etapa III (străzile laterale din satele Schitu Golești și Lăzărești și satul Costiță)

137 Comuna Slobozia Modernizare drumuri comunale în comuna Slobozia

138 Comuna Slobozia Modernizare drumuri de interes local în comuna Slobozia

139 Comuna Stâlpeni Modernizare drumuri comunale și de interes local, în comuna Stâlpeni, județul Argeș

140 Comuna Stâlpeni Prima înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Livezeni și Dealu Frumos, comuna Stâlpeni, județul Argeș

141 Comuna Stoenești Reabilitare rețea de alimentare cu apă, extindere sistem de canalizare menajeră și stație de epurare etapa II Bădeni – Cotenești, comuna Stoenești, județul Argeș

142 Comuna Stolnici Modernizare drumuri în comuna Stolnici, județul Argeș

143 Comuna Suseni Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Suseni, județul Argeș

144 Comuna Ștefan cel Mare Modernizare drumuri comunale, drumuri publice din interiorul localității comuna Ștefan cel Mare

145 Oraș Ștefănești Modernizare străzi locale în orașul Ștefănești: strada Izvorani, strada Valea Mare-Enculești, strada Ion Pillat, strada Zăvoi

146 Oraș Ștefănești Modernizare sistem rutier pe strada Coasta Câmpului (intersecție Izvorani – intersecție Valea Mare), oraș Ștefănești, județul Argeș

147 Comuna Șuici Extindere canalizare în satele Paltenu, Păuleni, Ianculești, Șuici (cătun Moșteni), în comuna Șuici, județul Argeș

148 Comuna Șuici Modernizare drumuri comunale și vicinale în sat Șuici și sat Rudeni, comuna Șuici, județul Argeș

149 Comuna Teiu Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satul Teiu, comuna Teiu, județul Argeș

150 Comuna Tigveni Modernizare drumuri în satele comunei Tigveni

151 Oraș Topoloveni Modernizare parte carosabilă străzi în orașul Topoloveni

152 Comuna Țițești Distribuție și suplimentare sursă de apă Valea Mănăstirii, comuna Țițești, județul Argeș

153 Comuna Țițești Sistem centralizat de canalizare etapa III, în comuna Țițești, județul Argeș

154 Comuna Țițești Pod din beton armat peste pârâul Valea Mănăstirii în punctul Poiana Mărului, sat Valea Mănăstirii, în comuna Țițești, județul Argeș

155 Comuna Țițești Modernizare drum de interes local în zona Golești, sat Țițești, comuna Țițești, județul Argeș

156 Comuna Uda Alimentare cu apă în sat Romana, comuna Uda, județul Argeș

157 Comuna Uda Sistem de alimentare cu apă a satului Chirițești, comuna Uda, județul Argeș

158 Comuna Ungheni Modernizare prin asfaltare drumuri locale în comuna Ungheni, județul Argeș

159 Comuna Ungheni Reabilitare și extindere alimentare cu apă în satele Ungheni, Humele, Găujani, Colțu și Satu Nou în comuna Ungheni

160 Comuna Valea Danului Construire pod de acces peste râul Valea Danului, pe drumul Tănase Cecilia, sat Valea Danului, comuna Valea Danului, județul Argeș

161 Comuna Valea Danului Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Danului, județul Argeș

162 Comuna Valea Iașului Modernizare drumuri de interes local, comuna Valea Iașului, județul Argeș

163 Comuna Valea Mare Pravăț Pod Gura Pravăț în punctul Fieraru Constantin

164 Comuna Valea Mare Pravăț Pod Gura Pravăț, punctul Bălășoiu, în comuna Valea Mare Pravăț, județul Argeș

165 Comuna Valea Mare Pravăț Extindere sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în comuna Valea Mare Pravăț, județul Argeș

166 Comuna Vedea Modernizare DC 169 Lungani în comuna Vedea, județul Argeș

167 Comuna Vedea Modernizare drumuri comunale DC 171 și DC Fata – Izvoru în comuna Vedea, județul Argeș

168 Comuna Vlădești Modernizare drumuri de interes local în lungime de 5,500 km, în comuna Vlădești, județul Argeș

169 Comuna Vlădești Sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în satul Vlădești, comuna Vlădești, județul Argeș – etapa I

170 Comuna Vulturești Extindere și racordare la rețeaua de canalizare, comuna Vulturești, sat Bârzești, Mărgești, Valea Caselor

171 Comuna Vulturești Modernizare drumuri de interes local, comuna Vulturești, județul Argeș

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 4.3 / 5. Număr de voturi: 8

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *