Consiliul Judeţean Argeş este convocat în şedinţă ordinară pentru data de 28.09.2022, ora 11.

 

PROIECT AL ORDINII D E Z I :
1. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş cu convocare de
îndată din data de 19.08.2022.
2. Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 25.08.2022.
3. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş cu convocare de
îndată din data de 01.09.2022.
4. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de
12.09.2022.
5. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier județean al domnului
Postelnicescu Marius – Dorel.

6. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier județean al domnului Nițescu
Eleodor – Olavi.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf.
Maria” Vedea.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Orășenesc „Regele
Carol I” Costești.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului
Județean de Urgență Pitești.

12. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei mixte pentru analiza și verificarea
activității comitetului director al Spitalului Județean de Urgență Pitești.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul
Argeș pentru perioada 2022-2027 și a Planului de implementare a Strategiei de dezvoltare a
serviciilor sociale în județul Argeș pentru perioada 2022-2027.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare al Secției Școala Populară de
Arte și Meserii Pitești din cadrul Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș, pentru anul
școlar 2022-2023.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și
Clubul Sportiv Mioveni.

16. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în cadrul Consiliului de
Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.

17. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunuri
imobile situate în incinta Spitalului Județean de Urgență Pitești, str.Negru Vodă, nr. 53 și bdul I.C.Brătianu, nr. 56.

18. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra imobilului – teren și
clădiri în care își desfășoară activitatea Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, situat în
Municipiul Pitești, Aleea George Stephănescu, nr.3.

19. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu destinație
comercială aflate în domeniul public al Județului Argeș și în administrarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.

20. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu destinație
medicală/conexă actului medical aflate în domeniul public/ privat al Județului Argeș și în
administrarea Consiliului Județean Argeș.

21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului
Local al Comunei Bălilești pe o perioadă de 5 ani, asupra acostamentelor drumurilor
județene DJ 732, de la km 2+163 la km 12+437 și DJ 732A , de la km 1+791 la km 6+796,
în vederea realizării obiectivului de investiții “REABILITARE REȚEA EXISTENTĂ cu
ALIMENTARE CU APĂ BĂJEȘTI și ÎNFIINȚARE REȚEA PUBLICĂ de
CANALIZARE PE ARTERELE SECUNDARE în COMUNA BĂLILEȘTI, JUDEȚUL
ARGEȘ”

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați faza
D.A.L.I. și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Consolidarea și
modernizarea imobilului situat în strada Domnița Bălașa, nr. 19, aparținând Teatrului
”Alexandru Davila” Pitești, județul Argeș denumit ”Sala Așchiuță”, județul Argeș”.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători pe raza UAT-urilor
membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Pitești și
mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul NICOLAESCU MariusFlorinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama
Județului Argeș, Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public
de transport local de călători, precum și semnarea acestuia.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și Detalii de execuție (P.T.+D.E.),
a Documentației tehnice pentru organizarea execuției (D.T.O.P.), pentru proiectul cu titlul
”Modernizare DJ 503 Limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele
(DJ 702 G – km 3+824) km 98+000-140+034 ( 42,034 Km), în județul Argeș”, a Proiectului
Tehnic și Detalii de execuție (P.T.+D.E.) Deviere LEA 04 Kv pentru eliberare amplasament
Modernizare DJ 503 Limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele,
Județul Argeș.

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
102/26.04.2021 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica
începând cu anul fiscal 2022.

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș
nr.115/28.04.2022 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica
începând cu anul fiscal 2023.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în
valoare de 129.799.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes
județean.

28. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș,
pe anul 2022.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 1.8 / 5. Număr de voturi: 4

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *