Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 6 aprilie 2022

I. PROIECTE DE LEGI

1.PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/LGANEXE.pdf

2.PROIECT DE LEGE privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaţionalizării la nivel naţional a Sistemului de intrare/ieşire şi a Sistemului european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/LG-1.pdf

3.PROIECT DE LEGE pentru participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/LG.pdf

4.PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în domeniul străinilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/LG-2.pdf

5.PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei privind Organizaţia Internaţională de Asistenţă Maritimă pentru Navigaţie, deschisă-spre semnare în perioada 27 ianuarie 2021- 26 ianuarie 2022, semnată de România, la Paris, la 23 septembrie 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/LG-3.pdf

6.PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului semnat de partea română la Bucureşti, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/LG-4.pdf

 

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România” finanțat de Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018 – 31 martie 2023, şi abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG.pdf

2.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG-1.pdf

3.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor în contextul actualei crize din Ucraina, Federaţia Rusă şi Belarus

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG-2.pdf

4.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG-7.pdf

5.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi reziliență

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG-4.pdf

6.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de eficientizare a gestionării deşeurilor precum şi modificarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG-5.pdf

7.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Naţional de Investiţii ,,Anghel Saligny” şi pentru modificarea art.1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG-6.pdf

 

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRE DE GUVERN

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG.pdf

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi execuţie a programelor bugetare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-1.pdf

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-2.pdf

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi ,,O Românie echitabilă”, 2022-2027 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi ,,O Românie echitabilă”, 2022-2027

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-3.pdf

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului ,,Extinderea şi modernizarea infrastructurii de monitorizare şi control a calităţii aerului in scopul creşterii acurateţei informaţiilor şi a capacităţii de răspuns la episoadele de poluare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HGANEXA.pdf

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile de natura corecţiilor de torenţi în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-4.pdf

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1.412/2004

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-17.pdf

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Instituţiei Prefectului din judeţele Alba, Arad, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Dolj, Hunedoara, Teleorman şi Timiş pentru organizarea centrelor de evaluare, respectiv a unui centru de screening ambulator, asigurarea asistenţei medicale, precum şi organizarea triajului epidemiologic al pacienţilor infectaţi cu Covid-19

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HGANEXE.pdf

9.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea și completarea anexelor nr.4 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr.60/2005 privind organizarea şi funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” şi a anexei nr.3 la ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-5.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 892/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Unifarm” – S.A.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-6.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi, după caz, modificarea şi completarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii sau în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi aflate în subordinea sa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-7.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, precum şi transmiterea unei părţi a acestuia din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru CompaniaNaţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-8.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii-Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamţ

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-9.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2021-30 iunie 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-10.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru la proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Aiud din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-11.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-12.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Naţională a Sării S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-13.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST-S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-14.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Naţională Plafar S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/NFHG-1.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Siret Bârlad Est, judeţul Galaţi, ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-15.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1516/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HGANEXA-1.pdf

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii,,Complex Sportiv Stadion Municipal”, municipiul Alexandria, judeţul Teleorman

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-16.pdf

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire Stadion Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-18.pdf

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Lopătari, judeţul Buzău

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-19.pdf

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Chibed, judeţul Mureş

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-20.pdf

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bacău

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-21.pdf

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale ,,Romtehnica” – S.A., aflată În coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-22.pdf

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-23.pdf

29.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii ,,Varianta ocolitoare Săcueni km 0+000 – km 7+623″

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-24.pdf

30.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii „Amenajare bandă pistă şi R.E.S.A.” la Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 500/2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-25.pdf

31.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-27.pdf

32.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

 

IV. MEMORANDUMURI

1.MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Palestinei privind Cooperarea în Prevenirea şi Combaterea Criminalităţii Organizate, a Terorismului şi a altor lnfracțiuni

Documentul fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/MEMO.pdf

2.MEMORANDUM cu tema: Ajustarea preţului „apei minerale naturale la sursă- pentru consum alimentar” cu indicele preţurilor de consum

Documentul fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/MEMO-1.pdf

3.MEMORANDUM cu tema: Acord privind iniţierea negocierilor referitoare la contribuţia României la runda de suplimentare a fondurilor Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare – IDA20

Documentul fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/MEMO-2.pdf

4.MEMORANDUM cu tema: Desemnarea candidatului propus de România pentru ocuparea funcţiei de consilier pentru perioada rămasă până în iulie 2023 în cadrul Constituentei din care face parte România în cadrul Grupului Băncii Mondiale

Documentul fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/MEMO-3.pdf

 

V. NOTE

1.NOTĂ cu tema: privind transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Dolj , judeţul Dolj, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al Judeţului Dolj în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii din România

Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/NOTA.pdf

 

VI. PUNCTE DE VEDERE

1.PUNCT DE VEDERE asupra unor proiecte de legi, aflate in procedură parlamentară la Camera Deputaților, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/NOTA-1.pdf

2.PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative

Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *