Consiliul Județean Argeș a fost convocat joi, 29.02.2024, în ședință ordinară condusă de președintele Ion Mînzînă.

În cadrul ședinței au fost aprobate hotărârile privind:

💢 Proiectul tehnic, detalii execuție, caiete de sarcini și devizul general pentru obiectivul „Modernizare DJ 731 D, comuna Dârmănești, județul Argeș, km 8+440 – 11+240, L = 2,8 km”. Acest sector de drum se află în comuna Dârmănești, sat Valea Nandrii.
💢 Devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici la faza Studiu de Fezabilitate actualizat pentru obiectivul ”LABORATOR DE RADIOTERAPIE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI”, în valoare totală de 99.465.040,65 lei cu TVA.
Consiliul Județean Argeș a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Sănătății in calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru proiectul cu titlul: „Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești” , în cadrul PNRR.
Laboratorul de radioterapie va fi o construcţie cu 5 nivele (S1+S2+D+P+1E parțial) și se va amplasa în zona de sud-est a secţiei de Oncologie a Spitalului Judeţean de Urgență Piteşti, la aproximativ 4,6 m faţă de aceasta. Ulterior construcției, clădirea va fi dotată cu echipamente, dotări şi active necorporale de ultimă generaţie propuse a fi achiziţionate prin proiect. Tehnologia de ultima generaţie IMRT – VMAT asigură unul dintre cele mai performante tratamente de radioterapie disponibile în lume şi permite acoperirea întregului lanț de tratare a afecţiunilor oncologice. Dintre acestea menționăm:
– Acceleratoare liniare de particule – energie 15 MV;
– Computer tomograf simulator;
– Sistem planificare tratament;
– Staţie de conturare;
– Sistem de înregistrare și verificare;
– Sistem de imobilizare;
– Sistem de dozimetrie.
💢 Darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Pitești a unui ,,Aparat radiologie (Röntgen) Carestream DRX – Compass” și a unui ,,Computer Tomograf Revolution Evo”. Aceste aparate au fost dobândite în cadrul implementării proiectului „EXTINDERE ȘI DOTARE SPAȚII URGENȚĂ ȘI AMENAJĂRI INCINTĂ SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
💢 Modificarea și completarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș, după cum urmează: domnul consilier județean Aurel Iacșa îl va înlocui pe domnul Marius Pîrvu în funcția de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș și va activa în cadrul Comisiei pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului din cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș.
💢 Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat – faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 703 B Morărești – Uda, Km 16+200 – Km 17+899, în Comuna Uda, L = 1,699 Km”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
💢 Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general actualizat – faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 731B, Sate Sămara și Metofu, km 1+603 – km 3+732, în Comuna Poiana Lacului, L = 2,129 km’’.aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții.
💢 Calendarul principalelor activităţi şi manifestări cultural-artistice, ştiinţifice şi sportive pe anul 2024, ce vor fi organizate şi sprijinite de Consiliul Judeţean Argeş şi instituţiile subordonate.
💢 Ghidul de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș, pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005 (unități de cult) și alocarea sumei pentru aceste finanțări. Suma alocată unităților de cult din județul Argeș este de 2.000.000 lei.
💢 Ghidul de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005 (tineret, cultură, mediu, proiecte sportive) și alocarea sumei pentru aceste finanțări. Suma propusă pentru aceste activități nonprofit de interes general este de 1.250.000 lei (tineret, cultură, mediu – 500.000 lei, proiecte sportive – 750.000 lei)
💢 Organizarea evenimentului ”Gala Excelenței în Argeș” în anul 2024 și a Regulamentului de desfășurare. Evenimentul se va desfășura în luna martie. Scopul evenimentului constă în recunoaşterea publică a rezultatelor deosebite obţinute, precum şi evidenţierea proiectelor/activităților educaţionale, culturale, artistice, ştiinţifice sportive, etc relevante pentru tradiţia performanţei în județul Argeș.
💢 Încheierea Acordului de Asociere între C.J. Argeș și Asociația Părinților Copiilor cu Autism – Argeș în vederea susținerii și promovării evenimentelor organizate anual pentru copiii și tinerii cu dizabilități din cadrul centrelor de zi înființate de Asociație.
💢 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., pe anul 2024.
💢 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., pe anul 2024.
💢 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A., pe anul 2024.
💢 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2024.
💢 Se declară de uz public județean bunul imobil – construcție C9 – Bazin apă minerală, situat în comuna Nucșoara, sat Gruiu, punct Stația de Apă, jud. Argeș.
💢 Actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2024.
💢 Emiterea avizului în favoarea U.A.T. Sălătrucu pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
💢 Emiterea avizului în favoarea U.A.T. Berevoești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
💢 Emiterea avizului în favoarea U.A.T. Recea pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
💢 Încheierea „Actului Adițional nr.2 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale, sortarea și compostarea deșeurilor municipale, în Stația de Transfer Câmpulung, Zona Câmpulung, județul Argeș” nr. 002/04.01.2023.
💢 Încheierea „Actului adițional nr.3 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale în Zona centrală Argeș” nr. 523/05.12.2022”.
💢 Aprobarea tarifelor pentru sortare, cât și pentru compostare biodeșeuri colectate separat, pe raza județului Argeș, aferent ,,Contractului de concesiune pentru supravegherea construirii, operarea, întreținerea, folosirea și monitorizarea postînchidere a instalațiilor pentru depozitarea ecologică a deșeurilor nr. 9313/26.07.2012”.
💢 Acordarea unui mandat special în vederea aprobării „Strategiei județene de gestionare a deșeurilor municipale generate pe raza teritorială a județului Argeș”. Astfel, S-a mandat d-nul Ion MÎNZÎNĂ în calitatea sa de reprezentant al Județului Argeș în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș:
– să voteze aprobarea „Strategiei județene de gestionare a deșeurilor municipale generate pe raza teritorială a județului Argeș”,
– să semneze în numele și pe seama Județului Argeș documentele necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Hotărârile Consiliului Județean Argeș pot fi consultate pe site-ul instituției: https://www.cjarges.ro/en/sedinta-ordinara-a-c.j.-arges-29.02.2024

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *