Joi, 15.12.2022, ora 12.00, are loc ședința ordinară  Consiliul Judeţean Argeş.

 

PROIECT AL ORDINII D E Z I :

1. Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data 28.11.2022.

2. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş cu convocare de
îndată din data de 29.11.2022.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Boli Cronice și
Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești.

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în
Consiliile de Administrație ale spitalelor din rețeaua proprie a Consiliului Județean Argeș,
precum și aprobarea atribuțiilor Consiliilor de Administrație.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuțiilor consiliilor consultative ale unităților de
asistență medico-sociale din subordinea Consiliului Județean Argeș.

6. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului de premiere a sportivilor care au
obținut cele mai bune rezultate la competițiile internaționale în anul 2022 – ,,Gala Sportului
Argeșean 2022”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș,
UAT Curtea de Argeș și Asociația Culturală Curtea de Argeș (ACCA).

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de administrare
nr. 17094/469/22.10.2020 încheiat între Județul Argeș și Regia de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.

9. Proiect de privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit Inspectoratului de Poliție Județean
Argeș a unui spațiu în suprafață totală de 67,60 mp, situat în incinta imobilului din
municipiul Pitești, str. Garoafelor, nr. 6, jud. Argeș, aflat în domeniul public al Județului
Argeș.

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit Spitalului de Pediatrie
Pitești a imobilului compus din construcții și teren în care își desfășoară activitatea, situat în
Pitești, str. Dacia nr. 1, aflat în domeniul public al Județului Argeș.

11. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A. a unor bunuri mobile aflate în patrimoniul Județului Argeș.

12. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului
Județean de Urgență Pitești asupra imobilelor construcții și terenuri, necesare desfășurării
activității, aflate în domeniul public al Județului Argeș.

13. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș
nr. 12/27.01.2022 privind desemnarea a 2 consilieri județeni, membri în comisia de evaluare
anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al județului Argeș,
domnul Voica Ionel.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 4 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane nr. 85/01.09.2022 și
mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul NICOLAESCU MariusFlorinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama
Județului Argeș, Actul adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public
de transport local de călători, precum și semnarea acestuia.

16. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de colaborare între Agenția Națională de
Cadastru și Publicitate Imobiliară și Județul Argeș, prin Consiliul Judetean Argeș, pentru
derularea unui proiect al cărui scop constă în transferul datelor necesare dezvoltării și
îmbunătățirii serviciilor publice în domeniul urbanismului la nivel județean.

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr.
280/21.10.2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnicoeconomici la faza de studiu de fezabilitate actualizat, precum și a documentației tehnicoeconomice faza PT pentru obiectivul „Laborator de radioterapie Spitalul Județean de
Urgență Pitești”, în vederea obținerii finanțării în cadrul PNRR, COMPONENTA: 12 –
Sănătate. INVESTIȚIA: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice. Investiția
specifică: I2.1 – Infrastructură spitalicească publică nouă. Investiția specifică: I2.2 –
Echipamente și aparatură medicală, cu completările și modificările ulterioare.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției ”Dotarea Spitalul Orășenesc Regele Carol I
Costești cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, a
cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea
Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul Orășenesc Regele Carol I Costești, în
vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și
Reziliență, Pilon V, Componenta 12. Sănătate.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole in
vederea evaluarii arendei pe anul 2023.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulelor de calcul pentru tarifele mixturilor asfaltice
produse de stația de asfalt din Districtul Căteasca, folosite în relația cu Consiliul Județean
Argeș și în relația cu terții, pentru anul 2023.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. în anul 2023.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă Județeană de
Drumuri Argeș R.A. în anul 2023.

23. Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș,
pe anul 2022.

 

Suplimentare PROIECT AL ORDINII D E Z I :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției ,,Completarea dotării Spitalului Orășenesc
Regele Carol I Costești prin achiziționarea de echipamente pentru infrastructura
ambulatorie”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între
Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Argeș și Spitalul Orășenesc Regele Carol I
Costești, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de
Redresare și Reziliență, Pilonul V, Componenta 12. Sănătate.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Lucrări
de reparații capitale secția ATI”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de
parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Argeș și Spitalul de
Pediatrie Pitești, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de
Redresare și Reziliență, Pilonul V, Componenta 12. Sănătate.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții ,,Documentație
tehnică privind redimensionare și reamplasare instalație utilizare gaze naturale” la Spitalul
de Pediatrie Pitești, a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statelor de funcții al aparatului propriu al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și ale unor unități aflate în
subordine.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
115/28.04.2022 privind aprobarea taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu
anul 2023.

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea Președintelui Consiliului Județean Argeș, domnul
Ion MÎNZÎNĂ, de a vota retragerea UAT Cuca, UAT Cotmeana, UAT Albeștii de Argeș,
precum și excluderea UAT Recea și a UAT Izvoru din Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Argeș.

7. Raportul Comisiei mixte pentru analiza și verificarea activității Comitetului Director al
Spitalului Județean de Urgență Pitești, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean nr.
249/28.09.2022.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *