Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 21 aprilie 2022:

I.PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUGANEXE.pdf

2.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri bugetare destinate organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie -14 octombrie 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG-22.pdf

3.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG-23.pdf

4.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/OUG-25.pdf

II.PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HGANEXE-2.pdf

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Metodologiei de raportare, monitorizare şi calcul al pierderilor de vaccin împotriva COVID-19
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-36.pdf

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Fundaţiei Hospice „Casa Speranţei” ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-37.pdf

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-38.pdf

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 787/ 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea altor produse alimentare, protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic şi a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-39.pdf

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1279/2001 privind transmiterea complexului ,,Palat Cotroceni” din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Regiei Autonome ,,Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Administrației Prezidențiale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-40.pdf

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Cultural Român
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HGANEXA-2.pdf

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitare, creşterea eficienţei energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 şi C20, modificări interioare, amenajare spaţii de lucru în pod existent (C2) amenajare incintă şi refacere împrejmuire la IPJ Cluj şi DJI Cluj (UM 0603)”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/NFHGANEXA.pdf

9.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, precum şi trecerea unei construcţii din acest imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/NFHGANEXE.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul Clinic ,,Avram Iancu” Oradea, precum şi actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/NFHG-2.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna (UM 0866 Sfântu Gheorghe), ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HGNFANEXA.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în locaţiile stabilite de comitetele județene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-41.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-42.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea şi completarea descrierii tehnice şi a adresei unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-43.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-44.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A., care funcţionează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-45.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale Poşta Română S.A., care funcţionează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-46.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ce decurge din calitatea de membru în cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-47.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investiţii Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Bacău”, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 620/2013
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-48.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind comasarea, modificarea denumirii, descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, precum şi înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-49.pdf

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Clubului Sportiv Rapid
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-50.pdf

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Autostrada Sibiu – Făgăraş”, judeţele Sibiu şi Braşov
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-51.pdf

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/NFHG-3.pdf

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Fundaţiei Bonus Pastor ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-52.pdf

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Cluj, Prahova, Argeş, Timiş, Constanţa, Tulcea, Bistriţa-Năsăud şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-53.pdf

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 615 aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părţi din acesta şi a imobilului 3552 aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-54.pdf

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al oraşului Techirghiol, judeţul Constanţa, precum şi cu privire la modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-55.pdf

29.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-56.pdf

30.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Tribunalului Mureș şi transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al Oraşului Luduş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/HG-57.pdf

III.MEMORANDUMURI
1.MEMORANDUM cu tema: Sărbătorirea Centenarului Mormântului Ostaşului Necunoscut (17 mai 1923 – 17 mai 2023) şi instituirea anului 2023 – ,,Anul Ostaşului Necunoscut al României”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp- content/uploads/2022/04/MEMO-4.pdf

2.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului de colaborare în domeniile educaţiei şi ştiinţei între Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Macedonia de Nord pentru perioada 2022-2026
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/MEMO-5.pdf

3.MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea numărului de posturi aferente Direcţiilor Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene în cadrul cărora funcţionează Posturile de Inspecţie la Frontieră, în vederea gestionării adecvate a activităţii de control sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor la frontieră
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/MEMO-6.pdf
IV.RAPOARTE
1.RAPORT privind creanţele României la 31 decembrie 2021 provenite din activitatea de export, cooperare economică internaţională şi alte acţiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/RAPORT.pdf
V.NOTE
1.NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul procesului de descentralizare 31 martie 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/04/NOTA-2.pdf
Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *