Consiliul Judeţean Argeş este convocat în şedinţă ordinară pentru data de 25.05.2023, ora 12.00, atât cu participarea fizică a consilierilor județeni în sala de ședințe din Bulevardul Republicii, nr. 71, cât și în sistem on – line.

PROIECT AL ORDINII D E Z I :
1. Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 27.04.2023.

2. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de
09.05.2023.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență MedicoSocială Călinești.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a
Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare ce va fi încheiat între
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor
Persoanelor cu Dizabilități, Consiliul Județean Argeș și Direcția de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș, în scopul realizării în comun a activității de Pilotare a pachetului
de lucru pentru evaluarea complexă a persoanelor adulte cu handicap.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statelor de funcții ale unor unități aflate în subordinea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.

7. Proiect de hotărâre privind înființarea Complexului de Servicii pentru Persoane cu
Dizabilități Bascovele (CSPD Bascovele) în subordinea Direcției Generale de Asistență
Socială și Protectia Copilului Argeș, prin restructurarea actualului Centru de Îngrijire și
Asistență (CIA) Bascovele, cu aprobarea organigramei și a statului de funcții.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a
serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
Bascovele (CSPD Bascovele).

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocoalelor de colaborare ce vor fi încheiate între
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Consiliul Județean Argeș prin Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, în cadrul Proiectului ”HUB de Servicii
MMSS – SII MMSS” Cod MySmis 130963.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 8 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane nr. 85/01.09.2022 și
mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul NICOLAESCU MariusFlorinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama
Județului Argeș, Actul adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public
de transport local de călători, precum și semnarea acestuia.

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, să
exercite în numele și pe seama Consiliului Județean Argeș modificarea Regulamentului
consolidat și armonizat al serviciului public de apă și de canalizare din aria de competență a
unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Argeș.

12. Proiect de hotărâre privind menţinerea calităţii de membru a Consiliului Județean Argeș în
cadrul Asociaţiei „GAL Muscel”.

13. Proiect de hotărâre privind aderarea Județului Argeș, în calitate de membru, la Asociația
Microregiunea Lunca Argeșului Mozăceni.

14. Proiect de hotărâre privind numirea a 4 (patru) membri în cadrul Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., pentru mandatul 2023-2027.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vânzare a spaţiilor cu destinaţie
medicală ce urmează a fi vândute în conformitate cu prevederile Cap. III „Vânzarea spaţiilor
medicale prin licitaţie publică cu strigare” al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2008
privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ –
teritoriale, cu destinaţie de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară
activităţi conexe actului medical.

16. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului
Local al Comunei Leordeni, pe o perioadă de 5 ani asupra unui sector din drumul județean
DJ 702C, în vederea accesării de fonduri europene pentru realizarea unor lucrări de
modernizare.

17. Proiect de hotărâre privind închirierea de către Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești a
unor bunuri imobile/spații cu destinație comercială, aflate în domeniul public al Județului
Argeș.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei de Administrare
a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. la data de 31.12.2022.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome
Județene de Drumuri Argeș R.A. la data de 31.12.2022.

20. Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș,
pe anul 2023.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii Interne pentru atribuirea contractului având
ca obiect cumpărarea de pe piața imobiliară de către Direcția Generală de Asistență Socială
și Protectia Copilului Argeș a unui număr de șase imobile (case și teren aferent) în scopul
înființării de servicii sociale de tip Locuințe Protejate, Centru de Criză și Centru Respiro
pentru persoane adulte cu dizabilități.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *