Consiliul Judeţean Argeş este convocat în şedinţă ordinară pentru data de 26.10.2023, ora 12.00, atât cu participarea fizică a consilierilor județeni în sala de ședințe din Bulevardul Republicii, nr. 71, cât și în sistem on – line.

PROIECT AL ORDINII D E Z I :

1. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Judeţean
Argeş din data de 14.09.2023.

2. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Judeţean
Argeş din data de 20.09.2023.

3. Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 28.09.2023.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni.

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din
învăţământul preuniversitar special de stat și a cuantumului acestora în anul şcolar 2023 –
2024.

6. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale
Slobozia pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a
construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.

7. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale
Stolnici pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a
construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.

8. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale
Buzoești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a
construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii „Actului adițional nr.1 la Contractul de
delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al
deşeurilor municipale în Zona centrală Argeș nr. 523/05.12.2022”.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii „Actului Adițional nr.1 la Contractul nr.
002/04.01.2023, de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și
transport separat al deşeurilor municipale, sortarea și compostarea deșeurilor municipale, în
Stația de Transfer Câmpulung, Zona Câmpulung, județul Argeș”.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr.
267/28.10.2021 privind aprobarea realizării investiției, aprobarea Cererii de finanțare
aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general estimativ
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 703 I Merișani (DN 7 C – Km 12+450) –
Mușătești – Brăduleț – Brădet – Lac Vidraru (DN 7 C – Km 64+400), Km 53+580 – Km
61+055, L = 7,475 Km”).

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a
indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat – faza D.A.L.I. pentru
obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 703 B Morărești – Uda, Km 16+200 – Km 17+753,
în Comuna Uda, L = 1,553 Km”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de
investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli
finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii), Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Modernizare DJ 702 F lim.jud. Dâmbovița – Slobozia, km 14+000 – 17+355, L = 3,355 km,
comuna Slobozia, jud. Argeș”.

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a S.C. JUD PAZĂ
ȘI ORDINE AG S.R.L.

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Argeș, pe anul 2023.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *