Este convoacat Consiliul Judeţean Argeş în şedinţă ordinară pentru data de 27.04.2023, ora 12,00, atât cu participarea fizică a consilierilor județeni în sala de ședințe din Bulevardul Republicii, nr. 71, cât și în sistem on – line.

PROIECT AL ORDINII D E Z I :
1. Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 30.03.2023.

2. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş cu convocare de îndată din data de 12.04.2023.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Boli Cronice Călinești.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Recuperare Brădet.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc „Regele Carol I” Costeşti.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență MedicoSocială Domnești.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Asociația Voluntarilor Invictus.

12. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Asociere între Județul Argeș și Asociația Club Sportiv DTO Rally pe anul 2023.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu beneficiarii de finanțări nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, pentru anul 2023 (unități de cult)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu beneficiarii de finanțări nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr.350/2005, pentru anul 2023 (proiecte de tineret, cultură, mediu și proiecte sportive).

15. Proiect de hotărâre privind mandatarea Președintelui Consiliului Județean Argeș, domnul Ion MÎNZÎNĂ, de a vota aderarea UAT Căldăraru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, respectiv retragerea UAT Berevoești și UAT Cepari din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare în cadrul proiectului AdJUST – Advancing the understanding of challenges, policy options and measures to achieve a JUST EU energy transition.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnicoeconomici și a devizului general – faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “STAȚIE DE EPURARE APE UZATE ȘI REȚEA DE CANALIZARE MENAJERǍ” aferentǎ unităților medicale: Spitalul de Boli Cronice Cǎlinești, Unitatea de Asistențǎ Medico – Socialǎ Cǎlinesti, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatricǎ Cǎlinești și Centrul de Permanențǎ Cǎlinești din comuna Cǎlinești, județul Argeș, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice – faza D.A.L.I. actualizat, a Devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a referatelor de verificare tehnică pentru obiectivul de investiții “Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești”.

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.255/28.09.2022 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra imobilului – teren și clădiri în care își desfășoară activitatea Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, situat în Municipiul
Pitești, Aleea George Stephănescu, nr.3.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor de retur cuprinse în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 1/26.03.2010.

21. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunul imobil Pod pe D.J. 738, situat în comuna Mihăești.

22. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunul imobil – teren, situat în comuna Ciofrângeni, județul Argeș.

23. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş.

24. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al Comunei Lunca Corbului, pentru transmiterea unor imobile-terenuri din domeniul public al Comunei Lunca Corbului și din administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca Corbului, în domeniul public al Județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș.

25. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Apărării Naționale pentru punerea la dispoziţie, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor în format digital, realizate/ce se vor realiza în perioada 2010-2030, pentru întreg teritoriul administrativ al județului Argeș.

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 115/28.04.2022 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul 2023.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul 2024.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE ARGEȘ S.R.L., la 31.12.2022.

29. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu privind trecerea unui bun imobil – teren, în suprafață de 2.095,00 m.p. din domeniul public al Județului Argeș în domeniul public al statului.

30. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș începând cu data de 01.04.2023.

31. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeş începând cu data de 01.04.2023.

32. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeş începând cu data de 01.04.2023.

33. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Argeș începând cu data de 01.04.2023.

34. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetară la data de 31.12.2022 pentru activitatea judeţului Argeş.

35. Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2023.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *