Joi, 26 octombrie, ora 15, va avea loc ședința CL Pitești.

 

P R O I E C T O R D I N E D E Z I :

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ 26.10.2023

1. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind Conferirea Diplomei „Piteşteni Centenari”.

2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea reprezentantului consiliului local în
Consiliul de Administrație al Grădiniței ”Kinder Strumff” Pitești.

3. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea reprezentantului consiliului local în
Consiliul de Administrație al Grădiniței cu program prelungit ”Îngerașii” Pitești.

4. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru organizarea ”Târgului de Crăciun”
în municipiul Pitești.

5. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru îndreptarea unei erori materiale din HCL
nr.428/21.09.2023 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite
prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr.25, bl.1
ANL.

6. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.99/30.03.2017 privind criteriile și
punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie
evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, aflate în patrimoniul municipiului
Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu
modificările ulterioare.

7. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.246/29.08.2019 pentru aprobarea
Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii, cu
modificările ulterioare.

8. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.352/30.09.2021 privind criteriile și
punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în
patrimoniul municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Pitești, cu modificările ulterioare.

9. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de
Intervenții pentru obiectivul de investiții Înlocuire racord termic Colegiul Tehnic ”Dimitrie Dima”.

10.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind reglementarea regimului bunurilor rezultate ca urmare
a realizării obiectivului de investiții ”Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în
municipiul Pitești”.

11.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu elaborat
pentru investiția ”Clădire P+2E – clinică medicală, refacere împrejmuire existentă” pe terenul situat în
municipiul Pitești, Calea Craiovei nr.44-46.

12.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții aferentă obiectivului de investiții ”Extindere loc de joacă Parc Ștrand – zona Teatru de
Vară”.

13.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a
Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia pentru introducere în intravilan a suprafeței de
6.062 m.p. și reglementare urbanistică în vederea realizării investiției ”Construire service auto pentru
autotrenuri, platformă parcare și împrejmuire”, pe terenul situat în extravilanul municipiului Pitești,
strada Depozitelor, DN 7, punct „Centură”, județul Argeș.

14.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului general actualizat aferent
obiectivului de investiții ”Deviere rețele de apă”, aferentă obiectivului de investiții ”Construire bază
sportivă de Tip 1, Al. Anghel Saligny nr.1A, municipiul Pitești, județul Argeș.”

15.Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.417/29.09.2022 privind aprobarea
închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren, aparținând domeniului public al
municipiului Pitești, în vederea amplasării de construcții provizorii pentru desfășurarea de activități de
comerț stradal, cu modificările și completările ulterioare.

16.Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.418/07.09.2023 privind
reglementarea regimului bunurilor rezultate ca urmare a realizării obiectivelor de investiții
«Branșament spor de putere PTCZ 3 Centru Vest pentru Colegiul Național ”Zinca Golescu”» și
«Branșament spor de putere PTCZ Bloc Traian pentru Colegiul Național ”Zinca Golescu”».

17.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea reprezentanților consiliului local în
comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar
de stat cu personalitate juridică, din municipiul Pitești.

18.Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea rectificării unor erori materiale din cuprinsul
HCL nr. 99/17.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică și instalare stații
de încărcare pentru vehicule electrice aferente Școlii Gimnaziale Tudor Arghezi”, aferent proiectului
”Renovare energetică Școala Gimnazială Tudor Arghezi”.

19.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea reprezentanților consiliului local în
comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației ale unor unități de învățământ particular și
confesional, situate pe raza municipiului Pitești.

20.Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.72/16.02.2023 privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările
ulterioare.

21.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului
de investiții ”Parcare supraterană strada Frasinului -cartier Trivale”.

22.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul
municipiul Pitești, identificate cu numerele cadastrale 92227, 94944, 106075.

23.Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL nr.225/23.06.2022
privind înființarea și organizarea structurii de învățământ antepreșcolar Creșa Pitești, cu modificările
și completările ulterioare.

24.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de
concesiune nr.57314/04.12.2020.

25.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea în patrimoniul municipiului Pitești a
terenului în suprafață de 2782 mp, situat în intravilanul municipiului Pitești, zona Big Găvana
identificat cu numărul cadastral 89057.

26.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui Protocol de Colaborare.

27.Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.10/27.01.2022 privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești, cu modificările ulterioare.

28.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții, actualizată, aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare strada Nicolae Iorga.”

29.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea execuției bugetului municipiului Pitești la
data de 30.09.2023.

30.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023.

31.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2023 al Societății Publitrans 2000 SA.

32.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2023 al Societății Salpitflor Green SA.

33.Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL nr.282/14.07.2022
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

34.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2023 al Societății Salubritate 2000 SA.

35.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind declararea de interes public a imobilului situat în
intravilanul Municipiului Pitești, str. Calea Drăgășani FN, identificat cu număr cadastral 91793.

36.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății Termo Calor Confort SA pe anul 2023.

37.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.

38.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate – nunta de diamant.

39.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind completarea HCL nr.25/28.01.2016 cu privire la
înscrierea dreptului de proprietate a unei suprafețe de teren situată în municipiul Pitești, str. Zenitului
FN, identificată cu nr. cadastral 95734.

40.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.61/2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici, a Acordului de parteneriat, precum și contribuția municipiului Pitești
în cadrul proiectului ”Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetaredezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT”, cu modificările și completările
ulterioare.

41.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea în patrimoniul municipiului Pitești a
terenului în suprafață de 11 mp, situat în municipiul Pitești, str. Spiru Haret nr.24, identificat cu
numărul cadastral 104279.

42.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea în patrimoniul municipiului Pitești a
terenului în suprafață de teren de 30 mp, situat în municipiul Pitești, str. Spiru Haret nr.22, identificat
cu numărul cadastral 104740.

43.Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului Municipiului Pitești pe anul
2023.

44.Proiect de hotărâre inițiat de Mihai-Ioan Mihăilescu, Viceprimar al Municipiului Pitești privind
constituirea Consiliului Consultativ pentru probleme de tineret al Municipiului Pitești.

45.Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali Mihai-Ioan Mihăilescu, Darius-Sebastian Nedelcu,
Manuela-Elena Dovleac, Claudia-Violeta German, Ionuț Gherase, Virgil-Dumitru Chivu, MariaCătălina Dumitrașcu, Sorin Apostoliceanu, Mihai Coteț, Răzvan-Ionuț Șerbănoiu privind aprobarea
organizării unui referendum în vederea consultării cetățenilor din municipiul Pitești cu privire la
oportunitatea declarării Pădurii Trivale din municipiul Pitești, ca arie protejată de interes național sau
pădure parc.

46.Raport privind preluarea în patrimoniul municipiului Pitești a unei suprafețe de teren, situată în
municipiul Pitești, str. Spiru Haret, identificat cu nr. cadastral 104792.

47.Raport privind achiziționarea unui teren situat în Aleea Constructorilor nr.2B, municipiul Pitești,
identificat cu nr. cadastral 104217.

48.Diverse.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *