Joi, 28 martie, de la ora 15:00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Pitești.
Proiectele de pe Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alegerea președintelui de ședință.
2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea concursului ”Cea mai frumoasă și
cea mai curată asociație de proprietari din Municipiul Pitești”, Ediția a XII-a.
3. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr. 639/21.12.2023 privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.
4. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr. 609/28.11.2023 privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a
Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.
5. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr. 434/13.12.2018 privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției pentru Evidența Persoanelor a
Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.
6. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea ”Planului de acțiune comunitară pe
anul 2024” prevăzut de Legea nr. 196/2016, privind venitul minim de incluziune, cu
modificările și completările ulterioare.
7. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în
intravilanul municipiului Pitești, identificate cu numerele cadastrale: 97122, 89654, 92653 și
93367.
8. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere
pentru unele locuințe de necesitate.
9. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea ca locuințe de serviciu a unor
unități locative aflate în domeniul public al Municipiului Pitești.
10. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind însușirea procesului-verbal de negociere a
prețului pentru cumpărarea unui imobil-teren situat în intravilanul municipiului Pitești,
Aleea Constructorilor nr.2B, identificat cu nr. cadastral 104217.
11. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea dezlipirii în două loturi a unui
teren situat în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul I.C.Brătianu, Parcare 1-Bloc A1,
Parcare 2-Bloc A1, identificat cu nr. cadastral 106185.
12. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea propunerilor de soluționare a
cererilor pentru atestare în vederea administrării de condominii.
13. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind constituirea Comisiei Comunitare
Consultative a Municipiului Pitești.
14. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea elaborării unui Studiu de
oportunitate privind modalitatea de organizare și gestiune a serviciului public de producere,
transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în aria
administrativ teritorială a Municipiului Pitești, Orașului Topoloveni, Comunei Albota și
Comunei Mărăcineni.
15. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea în administrare a unor spații
situate în imobilul – construcție C7, din B-dul Eroilor nr.26-28 (fost 4-6).
16. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind actualizarea cuantumului chiriei pentru
locuințele ANL din municipiul Pitești.
17. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind formularea cererii de trecere a unui teren din
domeniul public al Consiliului Județean Argeș în domeniul public al Municipiului Pitești, în
suprafață de 965 mp, situat în municipiul Pitești, str. Costache Negri nr.28.
18. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Proiectului tehnic, a indicatorilor
tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare Pod pe strada Depozitelor peste Pârâul Bascov”, aprobat pentru finanțare prin
programul național ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de
cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
19. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului general actualizat și a
indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții Renovare
energetică Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”.
20. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru îndreptarea unei erori materiale din H.C.L.
nr.155/28.03.2023 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a
domeniului public și privat pentru activitățile de construcție, modernizare, întreținere,
administrare și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor,
amenajarea și întreținerea zonelor verzi, igienizarea și regularizarea cursurilor de apăizvoare, pâraie, râuri în Municipiul Pitești, către Societatea Salpitflor Green S.A.
21. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea si completarea anexei nr.2 la
HCL nr.155/28.03.2023, privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a
domeniului public și privat pentru activitățile de construcție, modernizare, întreținere,
administrare și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor,
amenajarea și întreținerea zonelor verzi, igienizarea și regularizarea cursurilor de apăizvoare, pâraie, râuri în Municipiul Pitești, către Societatea Salpitflor Green S.A., cu
modificările și completările ulterioare.
22. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unui despăgubiri.
23. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.
34/2018 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de agrement prestate de către Serviciul
Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările
ulterioare.
24. Proiect de hotărâre inițiat de primar de modificare și completare HCL nr.
446/13.10.2022 privind aprobarea încheierii uni protocol de colaborare.
25. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului Municipiului Pitești pe
anul 2024.
26. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.
27. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de
diamant.
28. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului general actualizat și a
indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții ”Renovare
energetică a clădirii Primăriei Municipiului Pitești”.
29. Informare privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Pitești în anul
2023.
30. Diverse.
S

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *