Consiliul Judeţean Argeş este covocat în şedinţă ordinară pentru data de 28.03.2022, ora 13.30, prin mijloace electronice (on-line).
PROIECT AL ORDINII D E Z I :
1. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 08.02.2022.
2. Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 24.02.2022.
3. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 11.03.2022.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului ,,Alexandru Davila’’ Pitești.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc ”Regele Carol” Costesti.
6. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef laborator – Laborator radiologie și imagistică medicală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești.
7. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef – Secția Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești.
8. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef – Secția Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Argeș.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de asistență juridică pentru consultanță, asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată în care Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești este parte.
11. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Bascov pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
12. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Călinești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
13. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Ciomăgești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
14. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Dragoslavele pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
15. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Popești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
16. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Rociu pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
17. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Asociere între Județul Argeș și Asociația Județeană de Fotbal Argeș pe anul 2022.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor al județului Argeș.
19. Proiect de hotărâre aprobarea protocolului de colaborare încheiat între UAT JUDEȚUL ARGEȘ și ARHIEPISCOPIA ARGEȘULUI ȘI MUSCELULUI, în vederea depunerii proiectului “Promovarea Bisericilor de lemn din Județul Argeș”.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare DJ 679 D Malu (DJ 679 – km 38+940) – Colțu – Ungheni – Recea – Negrași – Mozacu, km 7+940-14+940, L = 7 km, comuna Ungheni, jud. Argeș”.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare DJ 703 B Morărești (DN 7 – km 148+980) –Saliștea – Vedea – Lim. Jud. Olt (km 34+714) – Marghia – Pădureți – Costești – Șerbănești – Siliștea – Căteasca – Leordeni (DN 7 – km 91+230), km 77+826 – 83+126, L = 5,3 km, comuna Căteasca, jud. Argeș”.
22. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunul imobil Clădire birouri administrative P+1E, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.
23. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș asupra imobilelor – clădiri și terenuri în care își desfășoară activitatea, precum și a unui autoturism.
24. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș asupra imobilelor – clădiri în care își desfășoară activitatea.
25. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Lerești, pe perioadă temporară asupra zonei de la marginea carosabilului până la limita de proprietate, aferentă drumului județean DJ 734, de la km 2 până la km 2+150, pe partea stângă (direcția Lerești – Voina), în vederea realizării obiectivului: rigolă betonată acoperită cu grilaj metalic.
26. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. asupra unor bunuri imobile (spații/camere), situate în Municipiul Pitești, str. George Coșbuc nr. 40, Județul Argeș.
27. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Argeș asupra unor bunuri imobile (spații/camere), situate în Municipiul Pitești, str. George Coșbuc nr. 40, Județul Argeș.
28. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea spațiilor de funcționare a Consiliului Județean Argeș începând cu data de 01.04.2022.
29. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul 2022.
30. Proiect de hotărâre privind majorarea indemnizației de ședință a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății de Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. pe anul 2022.
32. Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2022

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 5 / 5. Număr de voturi: 1

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.