Consiliul Judeţean Argeş este convocat în şedinţă ordinară pentru data de 28.11.2022, ora 1500 , atât cu participarea fizică a consilierilor județeni în sala de ședințe din Bulevardul Republicii, nr. 71, cât și în sistem on – line.

PROIECT AL ORDINII D E Z I :
1. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de
21.10.2022.
2. Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 27.10.2022.
3. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş cu convocare de
îndată din data de 02.11.2022.
4. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de
08.11.2022.
5. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de
15.11.2022.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Spitalului de Recuperare Brădet.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie ”Sf.
Maria” Vedea.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Căminului pentru Persoane
Vârstnice Mozăceni.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Teatrului ”Alexandru Davila”
Pitești.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a devizului general actualizat – faza Studiu de Fezabilitate pentru
obiectivul de investiții ”STAȚIE DE EPURARE APE UZATE ȘI REȚEA DE
CANALIZARE MENAJERǍ” aferentǎ unitǎților medicale: Spitalul de Boli Cronice
Cǎlinești, Unitatea de Asistențǎ Medico – Socialǎ Cǎlinesti, Centrul de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihiatricǎ Cǎlinești și Centrul de Permanențǎ Cǎlinești, din comuna
Cǎlinești, județul Argeș, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții
„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la
bugetul local pentru realizarea obiectivului

13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului cu nr. cadastral 85308,
înscris în Cartea Funciară Nr. 85308 Pitești.

14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului
Argeş a activului fix Chioșc, aflat în domeniul public al județului Argeș și în administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, în vederea scoaterii din
funcţiune şi casării.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de negociere în vederea achiziționării unor
terenuri necesare amenajării unei parcări pentru Centrul de Transfuzie Sanguină Argeș.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse care se acordă elevilor din
învăţământul preuniversitar special de stat din județul Argeș în semestrul al II-lea al anului
școlar 2021/2022 și în perioada septembrie – decembrie 2022 (Modul 1 și 2 aferente anului
școlar 2022 – 2023).

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică Argeş şi Agenția Națională Antidrog.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
115/28.04.2022 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica
începând cu anul fiscal 2023.

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș,
pe anul 2022.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *