Consiliul Judeţean Argeş este convocat în şedinţă ordinară pentru data de 31.01.2023, ora 13.00, atât cu participarea fizică a consilierilor județeni în sala de ședințe din Bulevardul Republicii, nr. 71, cât și în sistem on – line

PROIECT AL ORDINII D E Z I :

1. Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 15.12.2022.
2. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş cu convocare de
îndată din data de 22.12.2022.
3. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş cu convocare de
îndată din data de 05.01.2023.
4. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş cu convocare de
îndată din data de 09.01.2023.
5. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş cu convocare de
îndată din data de 10.01.2023.
6. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de
17.01.2023.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere ȋn funcție de gradele
de dependențǎ ale persoanelor vȃrstnice, precum și categoriile de venituri luate ȋn calcul la
stabilirea contribuției lunare de ȋntreținere a persoanelor ce sunt/sau urmeazǎ a fi internate și
ȋngrijite ȋn Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni-Argeș pe anul 2023.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K3 și K5.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției
lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență
Medico – Socială Rucăr în anul 2023, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de
reprezentanții legali ai acestora.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K3 și K5.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției
lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență
Medico – Socială Șuici în anul 2023, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de
reprezentanții legali ai acestora.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K3 și K5.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției
lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență
Medico – Socială Călinești în anul 2023, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de
reprezentanții legali ai acestora.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K3 și K5.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției
lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență
Medico – Socială Domnești în anul 2023, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de
reprezentanții legali ai acestora.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K3 și K5.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției
lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență
Medico – Socială Dedulești în anul 2023, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de
reprezentanții legali ai acestora.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K3 și K5.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și
Asistență Bascovele pentru perioada 2022 – 2023.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K3 și K5.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin
Terapie Ocupațională Tigveni pentru perioada 2022 – 2023.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K3 și K5.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și
Asistență Pitești pentru perioada 2022 – 2023.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K3 și K5.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Argeș pentru anul 2023.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K3 și K5.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor
Județene din România, pe anul 2023.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1 și K5.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Adunarea Regiunilor Europene, pe
anul 2023.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1 și K5.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Asociația Localităților și Zonelor
Istorice și de Artă din România, pe anul 2023.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1 și K5.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației pentru Asociația Internațională a
Regiunilor Francofone pe anul 2023.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1 și K5.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământul special din județul
Argeș pentru anul 2023-2024.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K4 și K5.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Argeş la bugetul
Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud- Muntenia, pentru anul 2023.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1 și K5.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Argeş la schema
pentru Asistență europeană pentru energie locală (E.L.E.N.A.), pentru anul 2023.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1 și K5.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic, a Detaliilor de execuție și a
Devizului General pentru proiectul cu titlul „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a
face fata provocarilor ridicate de combaterea epidemiei de Covid-19 la Spitalul de
Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iasului”, cod SMIS 155528.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K3, K5 și K6.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Calendarului de aplicare a unor măsuri din
Planul de Menţinere a Calităţii Aerului în Județul Argeș 2020-2024 și a Raportului pentru
anul 2022 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în
Județul Argeș.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K2 și K5.
26. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș
nr. 267/26.10.2018 privind inițierea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Argeș,
desemnarea persoanelor responsabile cu informarea și consultarea publicului și constituirea
grupului de lucru.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K2 și K5.
27. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unui mijloc fix (Skoda Superb) în
vederea casării/valorificării.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K2 și K5.
28. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 83452-C1-U11 înscris
în C..F nr. 83452-C1-U11 Pitești în trei loturi, precum și a imobilului cu nr. cadastral 83452-
C1-U9 înscris în C.F. nr. 83452-C1-U9 Pitești în patru loturi.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K2 și K5.
29. Proiect de hotărâre privind trecerea unor părţi din imobilele terenuri aferente D.J. 703B, D.J.
679, D.J. 659 și D.J. 659A din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al
Statului.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K2 și K5.
30. Proiect de hotărâre privind numirea a patru membri provizorii în cadrul Consiliului de
Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K2 și K5.
31. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului
Județean Argeș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Transport Pitești, domnului Marius Florinel NICOLAESCU în vederea exercitării
votului privind aderarea ca membru a Unității Administrativ Teritoriale a comunei Moșoaia,
județul Argeș în cadrul Asociației, respectiv pentru semnarea Actului adițional nr. 2 de
modificare a Statutului Asociației.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K2 și K5.
32. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 206/26.08.2021
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 43.227.000 lei
în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din
fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1 și K5.
33. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 264/28.09.2022
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 129.799.000
lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes județean.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1 și K5.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe
anul 2023.
– Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.
– Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1 și K5.
35. Raport privind activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș pe semestrul II 2022.
36. Raport privind activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș pe anul 2022.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *