Consiliul Judeţean Argeş este convocat în şedinţă ordinară pentru data de 30.03.2023, ora 12.00, atât cu participarea fizică a consilierilor județeni în sala de ședințe din Bulevardul Republicii, nr. 71, cât și în sistem on – line.

PROIECT AL ORDINII D E Z I :
1. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de
17.02.2023.
2. Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 23.02.2023.
3. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de
06.03.2023.
4. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de
14.03.2023.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie ,,Sf.
Maria” Vedea.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico –
Socială Rucăr.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității
de Asistență Medico-Socială Domnești.

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția
Copilului Argeș.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș,
Fundația Leul Albastru și Asociația de Turism și Ecologie pentru Tineret „Zimbrul
Carpatin”.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și
Facultatea de Științe Economice și Drept a Universității Pitești.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și
Asociația „Tales of Angels” .

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș,
UAT Mărăcineni, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
(DGASPC) și Federația Internațională a Comunităților Educative –secțiunea România (FICE
România) .

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului de burse care se acordă elevilor din
învățământul preuniversitar special de stat din județul Argeș în perioada ianuarie – august
2023.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Digitalizarea colecțiilor de artă din
patrimoniul Muzeului Județean Argeș” și asigurarea cofinanțării.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației Județului Argeș către Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară – ADI Molivișu pe anul 2023.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Argeș, pentru anul 2023.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei – Anexă cuprinzând spaţiile şi terenul aferent din
proprietatea privată a Judeţului Argeş ce urmează a fi vândute potrivit Cap.III „Vânzarea
spaţiilor medicale prin licitaţie publică cu strigare” din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților
administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se
desfășoară activități conexe actului medical.

19. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului
Școlar de Educție Incluzivă “Sfântul Nicolae” asupra bunurilor imobile (teren și clădiri),
situate în Municipiul Câmpulung Muscel, Str. Negru Vodă, nr. 87, Județul Argeș.

20. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului
Local al Comunei Căteasca, pe o perioadă de 2 ani asupra unor sectoare din drumul județean
D.J. 702G, în vederea reabilitării și întreținerii.

21. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Argeș pentru
realizarea demersurilor necesare obținerii licenței de explorare a apei minerale terapeutice în
perimetrul Sulfuroasa Brădet, negocierii, semnării și ridicării acesteia.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
139/25.07.2013 privind inițierea procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență
a Guvernului României nr. 68/2008.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice –faza Studiu de Fezabilitate, a
Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:
”CONSTRUCȚIE PARTER GENERATOR OXIGEN” la Spitalul de Pneumoftiziologie” Sf.
Andrei” Valea Iașului.

24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea NOTEI CONCEPTUALE privind necesitatea și
oportunitatea realizării obiectivului de investiții Elaborare documentații tehnice pentru
obiectivul de investiţii: „Consolidare și Reabilitare corp C3, aparținând Centrului de
Diagnostic și Tratament, Pitești, B-dul I.C. Brătianu, nr.62, municipiul Pitești, jud. Argeș”.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 7 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane nr. 85/01.09.2022 și
mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul NICOLAESCU MariusFlorinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama
Județului Argeș, Actul adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local de persoane, precum și semnarea acestuia.

26. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Lunca Corbului pentru
aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor,
instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.

27. Proiect de hotărâre privind predarea către Spitalul de Boli Cronice Călinești a fondului de
documente ce a aparținut fostului Spital “Dr. Ion Crăciun“ – Călinești.

28. Proiect de hotărâre privind predarea către Spitalul Orășenesc Mioveni a fondului de
documente ce a aparținut fostului Spital Orășenesc “Sf.Spiridon“ – Mioveni.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului
Argeș.

30. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 49/23.02.2023 privind
aprobarea Proiectului tehnic și a Devizului general pentru proiectul cu titlul „Extinderea,
modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești”, cod SMIS
125102 și a cheltuielilor legate de proiect.

31. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 47/23.02.2023 privind
aprobarea Proiectului tehnic de execuție, a Devizului general pentru obiectivul
“EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI”, cod SMIS 123890 și a cheltuielilor legate de
proiect.

32. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
104/12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Extindere, modernizare și dotare
spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești”, a Studiului de Fezabilitate Mixt și a cheltuielilor
legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru aprobarea
actualizării Devizului General, a actualizării Bugetului proiectului, precum și a actualizării
surselor de finanțare privind proiectul de referință.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului proiectului și a Surselor de finanțare pentru
proiectul „Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești”.

34. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș
nr. 69/06.03.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție –
actualizată, a Devizului General – actualizat, a cheltuielilor și a surselor de finanțare pentru
proiectul cu titlul „Renovarea energetică moderată pentru sediul Regiei Autonome Județene
de Drumuri Argeș”.

35. Proiect de hotărâre pentru aprobarea NOTEI CONCEPTUALE privind necesitatea și
oportunitatea realizării obiectivului de investiții “Lucrări de execuție a legăturilor între
corpul nou construit (S+P+4E) și clădirea existentă a Spitalului Județean de Urgență Pitești”.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfântul Andrei” Valea Iașului.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, a Bugetului proiectului
actualizat și a Surselor de finanțare actualizate pentru proiectul cu titlul ,,Creșterea eficienței
energetice a Palatului Administrativ, situat în Pitești, Piața Vasile Milea, nr.1, județul
Argeș”.

38. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al Comunei
Ciofrângeni, pentru transmiterea unui imobil-teren din domeniul public al Comunei
Ciofrângeni și din administrarea Consiliului Local al Comunei Ciofrângeni, în domeniul
public al Județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș

39. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat, a bugetului proiectului
actualizat și a surselor de finanțare actualizate pentru proiectul
,,Extindere și dotare spații de urgență și amenajări incintă Spitalul Județean de Urgență
Pitești”.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat (Faza – PT), Bugetul
proiectului actualizat și Sursele de finanțare actualizate pentru proiectul cu titlul
“Modernizare DJ 503 Limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele (DJ
702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș”.

41. Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș,
pe anul 2023.

42. Raportul de activitate al Președintelui Consiliului Județean Argeș pe anul 2022.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *