SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de Director Financiar Contabil
Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
1. Au domiciliul stabil in Romania;
2. Nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
3. Au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie;
4. Nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare;
5. Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil economic;
6. Au cel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor.
Dosarul de inscriere trebuie sa contina:
a) cererea de inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
d) curriculum vitae in format Europass;
f) adeverinta care atesta vechimea in specialitatea studiilor;
g) cazierul judiciar;
h) declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum sunt definite prin lege;
i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 3 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
j) proiectul de specialitate realizat de candidat.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documente originale, in vederea certificarii copiilor actelor cu originale de catre secretarul comisiei de concurs/examen.
Calendarul concursului:
Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti (str Aleea Spitalului nr 36)
dupa urmatorul calendar:
-Proba de verificare cunostinte (test grila) data 14.09.2023, ora 10.00;
-Sustinere proiect de specialitate data 18.09.2023, ora 10.00;
-Sustinere interviu de selectie data 18.09.2023 ora 11.00;
Dosarele se depun in perioada 24.08.2023 – 04.09.2023
Dată limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 04.09.2023, ora 14.00.
Anuntul, bibliografia pentru concurs/ examen, temele cadru pentru proiectul de specialitate si regulamentul de organizare si desfasurare al concursului/examenului sunt afișate la sediul unitatii, dar si pe site-ul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, www.sjupitesti.ro, sectiunea informatii publice-anunturi.
Dosarele de inscriere se depun in perioada 24.08.2023-04.09.2023, la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, Str. Aleea Spitalului nr 36, Serviciul RUNOS, telefon 0248/287150, int.149, la secretarul comisiei de concurs/examen, persoana de contact. ec. Tudorache Irina.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *