Continuăm seria dezvăluirilor noastre privind ”matrapazlâcurile” comise la nivelul DSVSA Argeș sub conducerea lui Sorin Sorescu (totodată, membru în biroul județean de conducere al PNL Argeș).

Cităm din document oficial, de audit, din data de 22.03.2024:

”Nu a fost efectuată analiza cauzelor și condițiilor care au condus la avarierea unuia dintre mijloacele de transport aflate în proprietatea D.S.V.S.A. Argeș, în urma producerii unui eveniment rutier din culpa recunoscută de șoferul instituției conform încheierii amiabile, în vederea adoptării unei decizii cu privire la atragerea după caz, a răspunderii patrimoniale a persoanei vinovate, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale pentru pagubele materiale produse angajatorului.”

În fapt, la data de 16.03.2021, un conducător auto al instituției a distrus un autoturism al DSVSA Argeș într-un accident rutier produs din culpa sa și nimeni nu a fost preocupat să recupereze prejudiciul cauzat instituției.

”Nu au fost puse la dispoziția echipei de audit documente care să evidențieze faptul că ordonatorul de credite a dispus măsuri legale care se impuneau, respectiv o analiza cauzelor și a condițiilor producerii accidentului, precum și efectuarea demersurilor pentru obținerea unui deviz necesar evaluării pagubei produse bunului patrimonial, în vederea identificării și a stabilirii costurilor necesare reparațiilor auto, și după caz, adoptarea unei decizii privind atragerea răspunderii administrativ-civile a persoanei vinovate, în conformitate cu prevederile art.499 (lit.a) din OG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.

De la data avarierii (16.03.2021), autoturismul nu a mai fost utilizat, iar după o perioadă semnificativă de timp, respectiv începând cu luna mai a anului 2022, acesta a făcut obiectul casării, radierii și valorificării prin obținerea unui voucher pentru achiziționarea unui nou autoturism.

Potrivit documentelor prezentate concluzionăm că, la data prezentei acțiuni de verificare nu există probe suficiente și adecvate pentru evaluarea certă a pagubei produse autoturismului proprietate a statului, element obligatoriu pentru a se putea atrage răspunderea civilă a funcționarului public care a produs, din vina sa, accidentul rutier.

Astfel, nu a fost îndeplinită obligația legală a conducerii entității publice verificate de a acționa prompt, responsabil și corectiv, ori de câte ori se constată încălcări ale legalității și regularității în efectuarea unor operațiuni sau în realizarea unor activități în mod neeconomic, ineficace sau ineficient și de a asigura o bună gestiune și administrare a patrimoniului în conformitate cu OG nr.119/1999 și Cap. II – secțiunea I, art.9 – Atribuții și responsabilități ale Directorului Executiv, pct.18, din Regulamentul de organizare și funcționare a instituției.” (extras din actul de control, 22.03.2024)

Dragi cititori, am citit – în cele 29 de pagini, ale materialului de control – de nenumărate ori cum că ”nu a fost îndeplinită obligația legală a conducerii entității publice verificate de a acționa prompt, responsabil și corectiv”.

Din nou, ăștia nu au evaluat pagubele produse unui bun al instituției, au așteptat să treacă timpul pentru a îngreuna procesul de calculare a prejudiciului.

Cinstit, nici noi nu credem că autoturismul respectiv valora prea mult, avea deja 14 ani de când era în patrimoniul DSVSA Argeș (achiziționat în 2007), dar asta nu înseamnă că documentele legale, prevăzute de lege nu trebuie întocmite la timp.

Se făcea diferența dintre prețul de pe piață a unui autovehicul similar (marcă, vechime, km parcurși, stare tehnică) și valoarea voucherului și se imputa șoferului.

Puteau să aleagă de pe un site de vânzare a autoturismelor second-hand prețul cel mai mic cerut pentru un astfel de autoturism (în favoarea colegului lor, conducătorul auto vinovat) și presupunem că valoare rezultată era infimă, dar ei au preferat să încalce – deliberat – legea.

Acum, dacă ne întoarcem în timp și ne aducem aminte că directorul executiv a condus Dacia Duster – AG 13 GWF – care a fost adus în stare de epavă, în urma unui eveniment rutier grav, ne punem întrebarea: mai putea Sorin Sorescu să fie corect, intransigent, să impună – cu strictețe – aplicarea normelor legale, în cazul distrugerii autoturismului de care am vorbit, atât timp cât echipa de audit a identificat aceleași nereguli și în cazul avarierii Duster-ului?

Nu, bineînțeles!

Haideți să ne amintim ce a constatat echipa de audit în cazul ”Dacia Duster – AG 13 GWF”.

”Nu au fost respectate prevederile legale în vigoare privind păstrarea, depozitarea, conservarea și asigurarea integrității unor bunuri din domeniul privat al DSVSA Argeș.

Referitor la aspectul prezentat echipa de audit a constatat că ulterior implicării autoturismului Dacia Duster cu numărul de înmatriculare AG 13 GWF, care deservea directorul entității auditate, într-un accident de circulație din care a rezultat daună totală epava acestuia nu a fost securizată, inventariată și transportată spre depozitare în incinta instituției.

Menționăm că potrivit declarațiilor conducerii entității, epava autoturismului menționat a fost lăsată spre păstrare/depozitare domnului ….., domiciliat în Curtea de Argeș, str. Fabricii, nr.14, jud. Argeș, nefiind însă încheiate și prezentate echipei de audit, documente din care să rezulte locul și condițiile de depozitare și păstrare a acestuia precum și calitatea custodelui în relația cu D.S.V.S.A. Argeș.

La solicitarea echipei de audit, a fost emisă decizia directorului executiv al D.S.V.S.A. Argeș, nr.65/01.04.2022, de constituire a comisiei de inventariere și constatre a stării tehnice a autoturismului marca Dacia Duster, cu numărul de înmatriculare AG 13 GWF.

Urmare a operațiunii de invetariere, a fost încheiat procesul verbal nr.7202/01.04.2022 conform căruia Comisia s-a deplasat în data de 01.04.2022 (…)” (extras din actul de audit, 2022).

Adică, Dusterul condus de domn director Sorin Sorescu a fost implicat într-un eveniment rutier și a fost distrus.

Pentru că liberalul Sorin Sorescu a vrut să țină batista pe țambal, să nu se facă mare caz, pe speță, a evitat să aducă epava la sediul DSVSA Argeș – AȘA CUM IMPUN PREVEDERILE LEGALE – și a lăsat-o la el în urbe, la Curtea de Argeș.

Mai mult, inclusiv în materialul de control nu se spune nimic de vinovăția celui care a provovcat accidentul. Nimic.

Mucles.

Atât timp cât epava a rămas la DSVSA Argeș putem presupune că vinovăția i-a aparținut conducătorului auto care a șofat

Duster-ul, nu?

Din nou, nu s-a făcut niciun proces-verbal de inventariere și de evaluare … e clișeu la DSVSA Argeș și se menține golănia, că ține, nimeni nu-i sancționează.

În final, Duster-ul a fost casat și valorificat prin vânzarea deșeurilor metalice rezultate din dezmembrare și obținerea unui voucher de casare utilizat, prin programul Rabla, pentru achiziționarea unui autoturism nou.

Să mai facem și observația că cele două accidente au fost destul de puternice – presupunem – atât timp cât ambele autoturisme au devenit ”epave” și au fost scoase din uz (casate), dar nu s-a raportat niciun accident de muncă la ITM?

Aaaa, daaa, legile astea dure se aplică doar la firmele private, la cele de stat, nu.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 3.7 / 5. Număr de voturi: 7

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *