Ministerul pentru Societatea Informaţională organizează la sediul său, în conformitate cu art. 2 alin (1) din O.U.G. nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene din Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 14, sector 5, concurs pentru ocuparea a 7 funcţii publice vacante din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, astfel:

 Direcţia Evaluare Selecţie şi Contractare


    1 post expert asistent – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 1 an
    1 post consilier asistent – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 1 an

–  studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă din domeniul fundamental de ierarhizare al ştiinţelor inginereşti  sau cu diplomă de licență cu profil economic/juridic sau domeniul fundamental de ierarhizare al ştiinţelor sociale/umaniste/administrație publică

Direcţia Management Financiar şi Control

    1 post consilier debutant – nu necesită vechime în specialitatea studiilor
    1 post consilier asistent – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 1 an

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă din domeniul fundamental de ierarhizare al ştiinţelor inginereşti  sau cu diplomă de licență cu profil economic/juridic sau domeniul fundamental de ierarhizare al ştiinţelor sociale/umaniste/administrație publică

Direcţia Monitorizare

    1 post consilier principal – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 5 ani
    1 post consilier asistent – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 1 an
    1 post expert asistent – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 1 an

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă din domeniul fundamental de ierarhizare al ştiinţelor inginereşti sau cu diplomă de licență cu profil economic/juridic sau domeniul fundamental de ierarhizare al ştiinţelor sociale/umaniste/administrație publică

Concursul se va organiza şi va respecta următorul orar:

–         proba scrisă: 02 octombrie orele 10:00

Data și ora susținerii interviului se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.


Documentele necesare pentru înscrierea la concurs:

–         cerere de înscriere la concurs (la sediul MSI);

–         copia actului de identitate;

–         copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

–         copia cărţii de muncă şi/sau adeverinţă de vechime

–         adeverinţă medicală

–         cazier judiciar

–         declarație pe propria raspundere care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului pentru Societatea Informaţională, Serviciul Management Resurse Umane, în termen de 8 zile de la data publicării anunțului în Monitorul al României, Partea a III-a, conform art.3, alin.(1), lit. e) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, modificată.

   Prezentului anunţ anexăm bibliografia pentru concursul de recrutare.
 
Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *