27 septembrie 2014 - Referitor la Comunicatul de presă ,,Pachet de proprietăți format din Palatul Telefoanelor, clădirea tandem și teren din Matei Millo, scos la vânzare” din data de 24.09.2014 emis de TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION S.A. ( S.C. ROMTELECOM S.A.), Ministerul pentru Societatea Informaţională doreşte să informeze opinia publică cu privire la situaţia imobilului “Palatul Telefoanelor” şi cu privire la demersurile întreprinse până în prezent:

 Printr-o notă trimisă în luna luna iunie 2014, S.C. Romtelecom S.A. a informat Ministerul pentru Societatea Informaţională cu privire la faptul că: "Palatul Telefoanelor” este clădire monument istoric şi că, după obţinerea aprobării vânzării de la Consiliul de Administraţie al societăţii, Romtelecom are obligaţia de a înştiinţa statul român prin Ministerul Culturii asupra intenţiei de vânzare. Clădirile monument istoric pot fi vândute numai după permiterea exercitării dreptului de preemţiune a statului român (în cazul în care Ministerul Culturii nu îşi exercită acest drept în termenul prevăzut de legislaţie, acest drept se transferă autorităţii locale), sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării".

 
În conformitate cu ordinul ministrului culturii nr.2314/2004 imobilul “Palatul Telefoanelor”, situat pe Calea Victoriei, nr.35, sector 1, Bucureşti este în lista monumentelor istorice.
 
Ţinem să precizăm că în baza prevederilor legale, respectiv Legea nr.442/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, la art.4 sunt menţionate următoarele: 
 
,, (4)Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune al statului român, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării. 
(7)Termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se negociază cu vânzătorul.
(8) În cazul în care Ministerul Culturii şi Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. (7), acest drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile.”
 
În baza informarii făcute de Ministerul pentru Societatea Informaţională, în şedinţa de Guvern din data de 18.06.2014, prin care era prezentată intenţia S.C. Romtelecom S.A. de a vinde imobilul şi/sau terenurile aferente "Palatul Telefoanelor", a fost constituit prin ordin al ministrului pentru societatea informațională un Grup de lucru interministerial format din reprezentanţi ai Ministerului pentru Societatea Informaţională, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Culturii şi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii.
 
Obiectivul Grupului de lucru coordonat de Ministerul pentru Societatea Informaţională este acela de a pregăti în regim de urgenţă o analiză tehnică, economică şi juridică cu privire la situaţia imobilului "Palatul Telefoanelor", analiză ce va fi prezentată sub forma unei note în cadrul şedinţei de Guvern. 
 
În data de 27.08.2014 a avut loc o întâlnire a Grupului de lucru cu reprezentanţii Romtelecom și o prezentare a imobilului Palatul Telefoanelor. În cadrul întâlnirii a fost stabilită lista documentelor ce vor fi solicitate de la S.C. Romtelecom S.A. în vederea elaborării analizei tehnice, economice şi juridice cu privire la situaţia imobilului "Palatul Telefoanelor".
 
Trebuie precizat faptul că, în prezent, în imobilul “Palatul Telefoanelor” sunt în funcţiune echipamente critice de comunicaţii a căror colocare este deosebit de costisitoare iar din punct de vedere tehnic necesită măsuri speciale.
 
În baza solicitării Ministerului pentru Societatea Informațională, S.C. Romtelecom S.A. a transmis documentele solicitate, care în prezent se află la instituțiile ce fac parte din grupul de lucru, spre analiză și elaborarea unui punct de vedere, care să fie integrat în Nota finală de analiză tehnică, economică şi juridică cu privire la situaţia imobilului "Palatul Telefoanelor", notă care să fie prezentată în ședința de Guvern.
 
Ministerul pentru Societatea Informaţională preconizează finalizarea Notei de analiză tehnică, economică şi juridică cu privire la situaţia imobilului "Palatul Telefoanelor” în vederea stabilirii necesităţii şi oportunităţii exercitării dreptului de preemţiune al statului până la data de 17 octombrie 2014, în vederea prezentării în şedinţa de Guvern.
 
De asemenea, menţionăm faptul că, în cadrul S.C. Romtelecom S.A. funcţionează o comisie de analiză şi evaluare a patrimoniului societăţii, comisie care analizează rapoartele de evaluare a activelor imobiliare. În cadrul acestei comisii reprezentantul Ministerului pentru Societatea Informţionlă a reiterat faptul că la nivel guvernamental se face o analiză din punct de vedere tehnic, economic şi juridic de către un grup de lucru interministerial. În cadrul comisiei s-a dispus amânarea analizei necesare cu privire la imobilul “Palatul Telefoanelor”.
 
Precizăm că în cadrul Consiliului de administraţie al Telekom Romania S.A. din data de 16.09.2014 a fost aprobată “ începerea procesului” de definire a termenilor și condițiilor de vânzare și ulterior de închiriere a unor spații din Palatul Telefoanelor.
 
Având în vedere asigurarea condiţiilor necesare de transparenţă, Ministerul pentru Societatea Informațională supune spre dezbatere publică, tuturor părţilor interesate, procesul decizional de exercitare a dreptului de preemţiune al statului cu privire la imobilul “Palatul Telefoanelor”.
 
Persoanele interesate pot transmite propuneri/observaţii/opinii la adresa de e-mail: dezbaterepalatultelefoanelor@msinf.ro.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *