In urma solicitării transmise de postul de televiziune B1TV si având în vedere corecta informare a opiniei publice, prezentam mai jos răspunsul dat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 Ca urmare a adresei B1 TV înregistrată la Serviciul de Presă și Relații Publice cu numărul 271145/3.07.2014, în temeiul legii 544/2001, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vă aduce la cunoștință că Agenția Domeniilor Statului se află în subordinea Guvernului, în conformitate cu Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

Prin urmare, solicitarea dvs. a fost redirecționată, pentru soluționare, către Agenția Domeniilor Statului, de unde veți primi răspuns.

Ministerul Agriculturii a arătat întotdeauna deschidere și a răspuns prompt la diversele solicitări venite atât din partea ziariștilor, cât și din partea cetățenilor. De aceea, ne-a surprins neplăcut faptul ca pe postul de televiziune B1 TV, un post cu pretenții pe piața media, au fost difuzate doua ediții ale emisiunii „ Sub semnul întrebării”, în 1 si 2 iulie, în care s-au făcut referiri la Ministerul Agriculturii, dar fără să fi fost cerut și un punct de vedere al instituției, așa cum ar fi cerut deontologia profesionala.

Din păcate, acest lucru a fost făcut foarte târziu, mai exact în seara zilei de 2 iulie, după două zile de dezbateri, în care au fost prezentate fapte care nu corespund realității. Am fost surprinși ca ați refuzat prezenta în studio a domnului ministru, care si-a arătat disponibilitatea imediată de a clarifica lucrurile, astfel încât informațiile să fie prezentate corect telespectatorilor dvs., dar și opiniei publice, în general.

În ciuda acestui comportament, în respect fata de presă și de opinia publică, ministrul Agriculturii, dl. Daniel Constantin, își arată în continuare deschiderea de a oferi răspunsuri la întrebările pe care ni le-ați adresat, ce-i drept, cu întârziere, astăzi, 3 iulie 2014.

Așadar, ca urmare a întrebărilor dvs. facem următoarele precizări:

1. Care au fost motivele pentru care s-au modificat normele de aplicare ale legii 268, care permiteau ADS sa arendeze prin concurs restrâns de oferte, doar pana la 100 de hectare?

Normele de aplicare a Legii nr. 268/ 2001 nu au modificate, așa cum a afirmat în data de 2 iulie moderatorul emisiunii „Sub semnul întrebării”,. O minimă documentare v-ar fi oferit șansa să aflați acest răspuns, astfel încât să nu induceți în eroare telespectatorii postului dvs. de televiziune.

În noiembrie 2008 a fost aprobată procedura pentru arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă de până la 100 ha aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, motivată de existenţa unor suprafeţe mici, dispersate la distanţe foarte mari unele de altele, care necesitau costuri mari de exploatare şi nu erau atractive pentru a fi contractate de către un singur investitor care prevedea organizarea acesteia de către reprezentanţele teritoriale ale ADS.

Procedura menţionată anterior, deşi aprobată, nu a putut fi aplicată în fapt niciodată, pe această procedură neîncheindu-se niciun contract de arendă, întrucât reprezentanţele teritoriale nu au personalitate juridică.

Pentru suprafețe mai mari de 100 ha, este valabila din anul 2001, potrivit aceleiași legi și proceduri, metoda arendării prin concurs restrâns de oferte (atunci când se solicita arendarea întregii suprafețe de teren) . Acestea este o metodă care se aplică în continuare pentru toate terenurile aflate în administrare, în care au prioritate cei care solicită întreaga suprafaţă de teren. Ca atare, niciun fel de modificare nu a intervenit pe mandatul actualului ministru al Agriculturii.

2.In ce condiții a câștigat ”concursul restrâns de oferte” firma Agro Seed Muntenia SRL, în condițiile in care au existat și alți licitatori, printre care si ACCTR-Asociatia Crescatorilor de Taurine din Giurgiu?

În data de 13.05.2013, Agenţia Domeniilor Statului a organizat procedura privind arendarea terenului cu destinaţie agricolă, în suprafaţă de 2.657,88 ha, aflat anterior în exploatarea ICITID Băneasa, judeţul Giurgiu. Au depus documentele de participare trei ofertanţi printre care şi S.C. Agro Seed Muntenia S.R.L. Bucureşti. Această societate a adjudecat suprafaţa de teren ofertată la arendare. Departajarea ofertanţilor s-a realizat prin licitarea nivelului arendei, iar S.C. Agro Seed Muntenia S.R.L. Bucureşti a oferit nivelul cel mai mare.

ACCTR –Asociaţia Crescătorilor de Taurine din judeţul Giurgiu nu a avut calitate de ofertant, deoarece nu a depus plic cu documentele de participare în termenul prevăzut de procedură.

3.Daca ADS a avut intenția sa arendeze aceasta suprafața de 2600 de hectare, din județul Giurgiu, prin ce mijloace s-a făcut publicitate acestei intenții, conform legii?

Ofertarea la arendare a fost transmisa la reprezentanţa teritorială Giurgiu a ADS, ea fiind afişată la sediul acesteia, precum şi la primăriile pe raza cărora se află amplasat terenul. De asemenea, aşa cum de altfel prevede procedura, oferta de arendare a fost afişată şi pe site-ul A.D.S. Anunțurile s-au făcut potrivit procedurii de arendare, cu 10 zile înainte de data licitației.

4.In ce condiții folosește firma Agro Seed Muntenia SRL sistemul național de irigații din zona? Deține un contract cu ANIF?

AGRO SEED MUNTENIA SRL are contract multianual de prestări servicii de livrare apă de irigații pentru 1944 ha cu ANIF, filiala județeana Giurgiu. ANIF livrează apa prin stația de pompare SPA Dumescu, care nu a beneficiat de investiții în ultimii 10 ani.

5.În perioada 2010-2013, Sc Agro Seed Muntenia SRL sau SC Grivco Agro SRL au deținut contract de arendare pentru terenul de 2600 de ha? In ce condiții au beneficiat de SAPS?

În perioada 2010 – 29.05.2013 in evidențele Serviciului Implementare Contracte nu a existat nici un contract încheiat cu S.C. Agro Seed Muntenia S.R.L. si/sau S.C. Grivco Agro S.R.L. În 29.05.2013 a fost încheiat un contract de arenda cu S.C. Agro Seed Muntenia S.R.L.

De altfel, încheierea contractului s-a putut realiza cu Agro Seed Muntenia sau cu Grivco Agro SRL întrucât cu acestea ADS nu a avut nici un litigiu. ADS a avut si are litigii doar cu GRIVCO SA in care acționarii la momentul semnării contractului erau diferiți. In ceea ce privește litigiile existente pe rol, acestea sunt în număr de trei. In doua dintre acestea, pentru ocupare abuzivă, ADS a acționat în judecată pe GRIVCO SA, iar în cea de-a treia acțiune, GRIVCO SA a acționat in judecata ADS pentru faptul ca ADS a refuzat în anul 2008 procedura de atribuire directă. Precizam ca pana în acest moment, ADS a câștigat, chiar daca nu definitiv, toate procesele cu GRIVCO SA.

La APIA, SC Agro Seed Muntenia a beneficiat de SAPS pentru anul agricol 2013, potrivit contractului de arenda încheiat cu ADS, in data 29.05.2013. Menționam ca plățile s-au efectuat pentru 2497,53 ha. In ceea ce privește SC Grivco Agro SRL, nu a beneficiat de plați pentru suprafața la care va referiți.

6.De ce a preferat ADS sa arendeze terenul si nu sa-l concesioneze, concesiunea oferind condiții net superioare fata de procedura arendării?

Se consideră că un contract de arendă este mai flexibil pentru Agenţia Domeniilor Statului decât unul de concesiune. (ţinând cont şi de apariţia legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.) În ce priveşte condiţiile din contractele de arendare şi cele de concesiune, acestea sunt aceleaşi. Diferenţa dintre cele două este durata contractului, care la concesiune este de 20 de ani cu posibilitate de prelungire pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata iniţială a contractului, iar la arendă durata contractului de arenda este până la data concesionării, potrivit art. 78 din Hotărârea Guvernului nr. 626/ 2001, când încetează de drept. Astfel, contractul de arendare poate fi întrerupt ORICAND printr-o noua licitație, prin metoda concesionarii si in care redevența se poate modifica in funcție de condițiile pieții. Precizăm totodată, că departajarea ofertanţilor se face prin nivelul arendei/redevenţei oferite, iar nivelul minim al arendei / redevenţei de la care se porneşte este acelaşi pentru cele două proceduri de contractare (arendare/concesionare).

7.Care este nivelul arendei achitat prin contract de SC Grivco Agro SRL sau SC Agro Seed Muntenia SRL? Cum s-a stabilit nivelul arendei? In ce clasa de folosința sunt încadrate cele 2600 de hectare?

S.C. Grivco Agro S.R.L. nu a avut contracte încheiate cu ADS. Cu privire la S.C. Agro Seed Muntenia S.R.L. nivelul arendei din contractul acesteia a fost stabilit în urma licitaţiei, pornind de la nivelul minim al arendei calculat în funcţie de clasa de calitate a terenului, respectiv 639kg/ha, iar pentru terenul neproductiv curs construcții, arenda este de 720 euro/ha.

Precizăm că modul de calcul al nivelului arendei minime, la hectarul de teren cu destinaţie agricolă, se poate consulta în anexa procedurii de arendare afişată pe site-ul A.D.S.

Suprafaţa de teren cu destinaţie agricolă de la ICITID Băneasa, judeţul Giurgiu, se prezintă în felul următor: teren agricol 2497,53 ha, categoria de folosinţă teren arabil având următoarele clase de calitate 737,18 ha cls II, 48,23 HA cls III şi 1712,12 ha cls IV şi teren neagricol 160,35 ha (vegetaţie forestieră 0,20 ha, construcţii şi instalaţii zootehnice 27,35 ha, drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă 37,19 ha, ape-bălţi 94,12 ha şi terenuri neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă 1,49 ha). Precizăm că datele din contracte nu se află în lista documentelor de interes public, potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

8.Care au fost motivele pentru care ECO LEGUM VIDRA COOPERATIVA AGRICOLA si SC VLM AGRO SRL precum si Asociația Crescătorilor de Taurine din Giurgiu, deși au depus in timp scrisori de intenție si alte documente necesare, pentru arendarea suprafeței de teren de 2600 ha, din Giurgiu, nu au fost invitate la licitația pentru acest teren?

ACCTR –Asociaţia Crescătorilor de Taurine din judeţul Giurgiu şi Eco Legum Vidra Cooperativa Agricolă au depus scrisori de intenţie pentru CONCESIONARE (20 de ani) şi nu pentru ARENDARE (se poate finaliza imediat). Cealaltă societate, VLM Agro SRL nu figurează în baza de date a ADS cu scrisori de intenţie.

***

În același timp, vă facem cunoscută disponibilitatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de a răspunde oricăror solicitări viitoare legate de această speță sau de oricare alte subiecte pe care veți dori să le abordați în emisiunile dvs.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *