Guvernul României a aprobat joi, 31 iulie, normele metodologice de punere în aplicare a Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi completată recent prin OG nr. 6/2014. Modificările din normele metodologice vizează modul de constituire şi de plată a avansului, a ratelor lunare, a ratei dobânzii şi majorările de întârziere în privinţa vânzării cu plata în rate lunare a locuinţelor construite prin programul „Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, implementat de ANL.

 Conform Normelor, în cazul achiziţionării locuinţei cu plata în rate lunare, cumpărătorul achită avansul de minim 15%, precum şi comisionul de 1%, stabilite prin OG nr. 6/2014, la data încheierii contractului de vânzare în formă autentificată, iar restul sumei în rate lunare. Ratele lunare se pot plăti astfel:

– în maxim 15 ani, în cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte cu 80% – 100% salariul mediu brut pe economie
– în maxim 20 ani, în cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte cu 50% – 80% salariul mediu brut pe economie;
– în maxim 25 ani în cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei nu depăşeşte cu 50% salariul mediu brut pe economie. Venitul mediu pe membru de familie se stabileşte raportat la câştigul salarial mediu brut pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic al Institutului Naţional de Statistică, înainte de data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Rata dobânzii de referinţă (rata dobânzii de politică monetară stabilită de BNR) este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare şi rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului. Pentru neachitarea la termenul scadent a obligaţiilor de plată, nivelul majorărilor de întârziere va fi de de 2% din cuantumul obligaţiilor neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Totodată miercuri, 30 iulie 2014, a fost emis Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1391/2014, care stabileşte, conform metodologiei de calcul în vigoare, că valoarea de înlocuire pentru anul 2014 este de 328 euro pe mp.

Valoarea de înlocuire se stabileşte anual şi stă la baza calculării valorii de vânzare a locuinţelor construite de ANL prin programul „Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, conform prevederilor Legii nr. 152/1998, privind înfiinţarea ANL, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, valoarea de vânzare a locuinţelor reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat multiplicată cu suprafaţa construită efectivă a fiecărei locuinţe, inclusiv cotele indivize aferente fiecărei locuinţe, diminuată cu amortizarea calculată în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice. La valoarea de vânzare se adaugă un comision de 1% pentru acoperirea cheltuielilor de publicitate imobiliară efectuate de autorităţile publice locale, care au competenţele legale în stabilirea preţului şi în vânzarea locuinţelor către chiriaşi.

***

Programul „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii” a fost lansat de ANL în anul 2001. Locuinţele sunt construite pe terenuri puse la dispoziţia ANL de către autorităţile publice locale, beneficiarii fiind tineri între 18 şi 35 de ani, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a putea accesa o astfel de locuinţă. Accesarea se face prin depunerea de cereri şi întocmirea dosarelor, respectându-se condiţiile legale, la autorităţile publice locale, care urmează să întocmească listele de repartiţii.

În prezent, în urma ultimelor modificări legislative, locuinţele pentru tineri pot fi achiziţionate, după o perioadă de închiriere de minimum un an, prin achitarea de rate lunare către autorităţile publice locale, prin contractarea de credite ipotecare, prin Programul Prima Casă sau cu achitarea integrală a preţului final din surse proprii.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *