Guvernul a aprobat astăzi, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, Ordonanţa de urgenţă care cuprinde modificări ce vizează, în principal, îmbunătăţirea relaţiei contribuabililor cu organele fiscale, prin introducerea posibilităţii comunicării în format electronic, precum şi măsuri de sprijin pentru agricultorii care au înregistrat pierderi din cauza unor calamităţi provocate de condiţiile meteorologice nefavorabile.

 

  Astfel, în scopul dezvoltării unui sistem de comunicare electronică între contribuabili şi organele fiscale, actul normativ introduce posibilitatea emiterii şi comunicării actelor administrative fiscale şi a altor acte procedurale (notificări, înştiinţări, certificate de atestare fiscală, etc.) şi în formă electronică. Rolul acestei măsuri este de a crea posibilitatea comunicării în timp real a declaraţiilor, a cererilor şi a altor documente pe care contribuabilii le depun la organele fiscale, precum şi asigurarea unei procesări mai rapide a acestora, comparativ cu cele depuse în format pe hârtie.

  De asemenea, actul normativ prevede transmiterea, în format electronic, de către ANAF, la solicitarea altor autorităţi publice, a documentelor privind situaţia fiscală a contribuabililor. Astfel, nu va mai fi necesară deplasarea contribuabilului pentru preluarea şi depunerea documentelor solicitate de autorităţile publice. De exemplu, în anul 2013, administraţiile fiscale au eliberat contribuabililor aproximativ 5,5 milioane de adeverinţe de venit tiparite. Această măsură are ca efect şi reducerea costurilor de administrare fiscală şi asigurarea celerităţii în soluţionarea cererilor contribuabililor.

  Pentru persoanele fizice, noile reglementări creează baza legală în vederea dezvoltării procedurilor de utilizare a altor instrumente de identificare decât certificatul digital calificat, respectiv, cele de tip utilizator parolă, telefon mobil, digipass sau alte dispozitive stabilite ulterior la nivel de ordin al ministru. Aceste mijloace de comunicare electronică vor putea fi folosite şi de către administraţia locală în relaţia cu contribuabilul.

  Prin ordin comun al ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi al ministrului Finanţelor Publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care pot fi emise electronic de către organele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale, iar consiliile locale stabilesc, prin hotărâre, dacă organele fiscale din cadrul autorităţii administraţiei publice locale respective pot emite acte administrative fiscale în variantă electronică precum şi instrumentele efective de comunicare care pot fi folosite.

  Un alt capitol al actului normativ vizează sprijinirea agricultorilor impuşi la normă de venit care au înregistrat pagube, în cursul anului 2013, din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile sau extreme.

  Astfel, se diminuează, proporţional cu gradul de calamitate al producţiei agricole, impozitul pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 de contribuabilii care au desfăşurat activităţi agricole individual sau în asociere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  a) impozitul a fost stabilit pe bază de norme de venit;

  b) pentru producţia agricolă nu au fost încheiate poliţe de asigurare;

  c) producţia a fost calamitată în proporţie de peste 30%. Gradul de calamitate se dovedeşte cu documentul emis de autoritatea competentă, în condiţiile legii.

  Un alt punct al actului normativ se referă la flexibilizarea condiţiilor de acordare şi menţinere a eşalonărilor la plată a obligaţiilor bugetare. Ordonanţa de Urgenţă prevede extinderea ariei creanţelor care pot fi eşalonate la plată, incluzând în această categorie:

  • Creanţele stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare ANAF
  • Diferenţele de obligaţii fiscale stabilite prin declaraţiile fiscale şi declaraţii rectificative de către contribuabili în perioada de derulare a unei eşalonări.

  Pot forma obiect al garanţiilor inclusiv bunurile mobile care, deşi au durata normală de funcţionare expirată, au fost supuse reevaluării potrivit regulilor contabile în vigoare.

  Extinderea ariei creanţelor care pot fi reeşalonate la plată are scopul, pe de o parte, să crească gradul de recuperare a obligaţiilor fiscale deţinute de către contribuabil, iar, pe de altă parte, să sprijine menţinerea activităţii contribuabililor viabili din punct de vedere economic şi care au un comportament pozitiv arătat tocmai prin intenţia de plată, eşalonată, a obligaţiilor bugetare.

  De asemenea, vor fi reglementare situaţiile în care contribuabilul solicită înlocuirea sau redimensionarea garanţiei, iar soldul sumelor rămase din eşalonare este inferior plafonului reglementat de ordonanţă (de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice). Astfel, se propune ca în aceste situaţii, organul fiscal să procedeze la eliberarea garanţiilor, întrucât contribuabilii aflaţi în situaţii similare care solicită eşalonarea sumelor al căror cuantum este sub plafon, nu trebuie să depună garanţii.

  Prin eliberarea garanţiilor de către organul fiscal, acestea pot fi utilizate de către contribuabili pentru dezvoltarea activităţii.

  Totodată, actul normativ reglementează o excepţie în privinţa obligaţiei de desemnare a unui împuternicit de către contribuabilii care au obligaţii declarative şi nu au un domiciliu fiscal în România. Măsura adoptată are ca efect reducerea costurilor administrative pentru investitorii transfrontalieri, care au o pondere importantă pe piaţa de capital .

  Potrivit Ordonanţei de Urgenţă, plăţile efectuate în contul de venituri al bugetului local în perioada 2009-2012, pentru impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici, pot stinge obligaţiile fiscale înregistrate în evidenţele ANAF, datorate de către aceşti contribuabili pentru venitul din activitatea independentă respectivă fără ca pentru această perioadă să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere.

  Pentru implementarea prevederilor încluse în Ordonanţa de Urgenţă adoptată astăzi de Guvern, vor fi adoptate o serie de ordine emise de ministrul Finanţelor Publice, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi preşedintele ANAF.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *