Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței

Guvernului României din 7 martie 2024

I.               PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru completarea tabelelor-anexă nr. I şi II la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

II.            PROIECTE DE ORDONNAȚE DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS și componentele acesteia

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Protocolului de implementare între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, semnat la 18 octombrie 2023, la Kiev, a Acordului între Comunitatea Europeană şi Ucraina privind readmisia persoanelor semnat la Luxemburg, la 18 iunie 2007

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Asigurare Logistică Integrată

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Pasaj rutier peste CF, drum de legătură şi amenajare din/în DN3″

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind metodologia de stabilire a prețurilor cu privire la despăgubirile acordate proprietarilor de animale pentru pagube suferite ca urmare a măsurilor impuse cu ocazia confirmării pestei porcine africane și a compensațiilor financiare pentru cheltuielile suplimentare generate de restricțiile de mișcare impuse cu ocazia confirmării acestei boli, precum și condiţiile şi modalităţile de acordare a acestora

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru punerea în aplicare a măsurilor instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2023, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, precum şi pentru abrogarea art. lV din Hotărârea Guvernului nr.1239/2023

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2024, 2025 şi 2026, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Traian, judeţul Bacău, a unui imobil intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii, actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii sau în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi aflate în subordinea sa, precum şi comasarea unor poziţii nr. MF în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea acceptării unei donaţii de echipamente pentru diagnosticul tuberculozei de către statul român prin Ministerul Sănătăţii şi darea acestora în administrare Ministerului Sănătăţii

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului estimativ pentru organizarea și desfășurarea evenimentului „România-NATO, 20 de ani” – cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la aderarea României la NATO, în România în data de 26 martie 2024

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ pentru organizarea şi desfăşurarea vizitei oficiale a reprezentanţilor militari naţionali ai şefilor statelor majore din statele membre NATO la SHAPE (SHAPE-National Military Representative, SHAPE NMR-Echelon), în localităţile Bucureşti şi Constanţa, în perioada 27 – 29 mai 2024

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2024 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Dorolţ, judeţul Satu Mare

IV.          ANALIZE

1.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

2.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistență socială și alte sectoare de activitate bugetară

V.             MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea declaraţiei României în cadrul procedurilor pentru avizul consultativ al Curţii Internaţionale de Justiţie pe tema obligaţiilor statelor privind schimbările climatice

2.    MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru proiectul „Temelii culturale”, care vizează salvarea unor monumente istorice şi construirea de clădiri cu destinaţie culturală

3.    MEMORANDUM cu tema: Realizarea lucrărilor de infrastructură, căi de acces şi utilităţi, în vederea dezvoltării de terminale specializate în Portul Constanţa Sud – Molurile Ill S şi IV S

4.    MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite bugetare şi credite de angajament aprobate pe luna martie

VI.          PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 17 iniţiative legislative

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *