În ședința Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale organizată joi, 6 iulie 2023, au fost analizate 47 de puncte pe ordinea de zi:
1. Prin adresa 31985/31.05.2023, se solicită avizul comisiei de circulație pentru întocmire Plan Urbanistic de Detaliu cu privire la racordarea la rețeaua de căi de comunicație a proiectului ”Desființare construcții existente, împrejmuire parțială teren, construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare”, amplasat în municipiul Pitești, str. Victoriei nr. 46 și str. Maternității nr. 1 (două terenuri cu numere cadastrale distincte și două clădiri separate), conform Certificatului de urbanism nr. 1079/30.09.2022. Astfel, potrivit planurilor de amplasament depuse, se propune realizarea a două accese auto, unul dinspre strada Maternității către parcarea de la subsol a clădirii propuse, în lătime de aproximativ 5 m și altul dinspre str. Victoriei, în lațime de aproximativ 5 m către parcarea la nivel. Se propun 20 de locuri de parcare.
✅AVIZAT
2. Montarea de indicatoare cu semnificația „Accesul interzis” sau „Parcarea interzisă” către zona de joacă pentru copii din cartierul Războieni, din fața blocului A5, scara A.
✅AVIZAT
3. Montarea de stâlpișori pe carosabilul străzii Armand Călinescu, la intersecția cu strada Constantin Zărnescu, după ultimul loc de parcare marcat, formâmd un perimetru care să limiteze posibilitatea opririi autovehiculelor, asigurând astfel efectuarea manevrelor de acces în intersecție în condiții de siguranță.
✅AVIZAT
4. Amplasarea de limitatoare de viteză înaintea trecerii pentru pietoni de pe carosabilul Bd. Libertății, dintre blocurile P7 și D11, pe ambele direcții de mers.
✅RESPINS
5. Revenirea la circulație în dublu sens pe strada Carpenului, pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu străzile Aleea Ioan Ursu și Alunului, printre blocurile B24/B24A, respectiv E8/E7.
✅RESPINS
6. Amplasarea unui limitator de viteză pe carosabilul străzii Liviu Rebreanu, înainte de intersecția cu strada Gheorghe Ionescu Gion, între blocurile A10 și B13.
✅RESPINS
7. Pentru facilitarea efectuării virajului la dreapta la ieșirea autovehiculelor de pe str. Frasinului către Calea Drăgășani, se propune mutarea semaforului cu buton de la trecerea de pietoni existentă la intersecția celor două străzi – pe direcția Moșoaia – înainte de intersecție, în dreptul blocului 2.
✅AVIZAT
8. Amplasarea unui limitator de viteză pe carosabilul străzii Episcop Grigorie Leu, la nr. 18.
✅Analiză la fața locului
9. Amplasarea unui limitator de viteză pe aleea carosabilă care face legătura între strada Teilor și Calea Drăgășani, prin spatele blocului PS2010 .
✅AVIZAT
10. Amplasarea a două treceri pentru pietoni la intersecția străzii Stejarului cu Aleea Eftimie Antonescu, una care să facă legătura între blocurile A25 și A27 și cealată între A25 și A26
✅RESPINS
11. Reanalizarea și modificarea sensurilor unice din cartierul Găvana III, întrucât consideră că se crează blocaje în trafic.
✅RESPINS
12. Amplasarea unui limitator de viteză pe aleea carosabilă din spatele blocului B20, strada Eftimie Antonescu, cartier Găvana.
✅RESPINS
13. Având în vedere numeroasele accidente care se produc la intersecția Bdului Nicolae Bălcescu cu Intrarea Nicolae Bălcescu, să se identifice soluții (montarea de indicatoare, crearea de marcaje) în vederea reducerii acestora.
✅Analiză la fața locului
14. Montarea de semafoare la intersecția străzilor Calea Drăgășani cu Câmpului, respectiv, Profesor Ion Angelescu.
✅RESPINS
15. Montarea de separatoare de sens pe carosabilul Căii Drăgășani la intersecția cu str. Câmpului, în așa fel încât autovehiculele care circulă către comuna Moșoaia și se încadrează pe banda unu, bandă dedicată virajului la dreapta potrivit marcajului efectuat pe carosabil, să nu mai poată circula pe direcția înainte.
✅RESPINS
16. Montarea de indicatoare cu semnificația ”Oprirea interzisă” pe carosabilul străzii Gheorghe Doja, de la intersecția cu strada Basarabia, până la capătul de linie 7-7B, pe partea dreaptă a direcției de mers spre Gară.
✅AVIZAT
17. Amplasarea unui limitator de viteză pe aleea carosabilă dintre blocurile 5 și 6, cartier Craiovei, întrucât traficul auto s-a intensificat în zonă după deschiderea accesului către strada Constructorilor.
✅RESPINS
18. Montarea unui limitator de viteză pe carosabilul străzii Burebista, între blocul A4 și H1.
✅RESPINS
19. Circulația autovehiculelor pe Aleea Soarelui (artera care face legătura între str. Argedava și str. Dimitrie Butculescu, prin spatele blocului A4) să se facă în dublu sens. În prezent circulația se face dinspre strada Argedava. Carosabilul are o lățime de 4.10 m.
✅RESPINS
20. Amplasarea unui semafor cu buton la trecerea pentru pietoni de pe carosabilul b-dului Nicolae Bălcescu, din fața fostei clădiri Big, în aproprierea intersecției cu strada Gheorghe Țițeica.
✅RESPINS
21. Montarea de limitatore de viteză pe carosabilul Aleii Negoiu pe tronsonul cuprins între intersecția cu Calea Bascovului și accesul la Jandarmerie.
✅RESPINS
22. Amplasarea unui indicator de circulație cu semnificația ”Oprirea interzisă” pe Aleea Constantin Moisil, în fața blocului 4.
✅AVIZAT
23. Având în vedere aglomerația care se formează în parcarea din fața blocurilor D2 și D3 strada Făgăraș, se propune dirijarea circulației autovehiculelor prin montarea de indicatoare care să creeze un circuit cu sens unic de intrare/ieșire după cum urmeză:access prin parcarea din fața blocurilor D3 și D2, ocolire prin lateralul blocului D1 și întoarcere pe lângă blocurile E2, E3 și E4.
✅AVIZAT
24. Amplasarea unui limitator de viteză pe carosabilul străzii Schitului, la intersecția cu strada Ion Minulescu.
✅RESPINS
25. Modificarea regulilor de circulație existente în intersecția cu sens giratoriu a străzilor Războieni cu Nicolae Dobrin, în sensul ca autovehiculele care circulă dinspre str. Exercițiu să aibă prioritate pe urcare, către strada Independenței și invers.
✅RESPINS
26. Revenirea la circulația în dublu sens pe strada Argedava pe tronsonul care în prezent este cu sens unic începând din fața blocului A1, pentru a da posibilitatea locatarilor blocului C5 să acceadă cu autovehiculele în parcarea din spatele blocului. În prezent accesul către parcarea respectivă se face dinspre strada Deceneu.
✅RESPINS
27. Revenirea la circulația în dublu sens pe strada Mărășești, pe tronsonul cuprins între întersecțiile cu stăzile Teilor și Mitrea Cocor, întrucât strada este suficient de lată. În prezent strada este cu sens unic cu circulație dinspre Mitrea Cocor spre Teilor.
✅RESPINS
28. Montarea de indicatoare care să limiteze accesul autovehiculelor în parcarea din spatele blocului D2 Calea Bascovului, aceasta să poată fi folosită exclusiv de către riverani.
✅RESPINS
29. Montarea de indicatoare care să limiteze accesul autovehiculelor în parcarea din spatele blocului C4 strada Carpați, aceasta să poată fi folosită exclusiv de către riverani.
✅RESPINS
30. Amplasarea unei treceri pentru pietoni pe carosabilul aleii Virgil Tempeanu, la intersecția cu Calea Drăgășani.
✅AVIZAT
31. Pentru asigurarea vizibilității la intersecția străzilor Mircea Vodă cu Ștefan cel Mare, se propune montarea de stâlpișori metalici pe trotuarul străzii Mircea Vodă, pe o lungime de aproximativ 15 metri de la intersecție, pentru a preîntâmpina parcarea autovehiculelor.
✅AVIZAT
32. Montarea unui indicator rutier de restricție cu semnificația ”Oprirea interzisă” pe carosabilul străzii Eugen Lovinescu, care să acționeze pe lățimea blocului 74, pe partea stângă a direcției de mers dinspre strada Vasile Alecsandri.
✅RESPINS
33. În adresa 37057/26.06.2023, se revine cu solicitare pentru obținerea avizului comisiei de circulație pentru întocmire Plan Urbanistic de Detaliu cu privire la racordarea la rețeaua de căi de comunicație a proiectului ”Clădire locuințe și spații multifuncționale și împrejmuire teren”, amplasat în municipiul Pitești, str. Trivale nr. 56, conform Certificatului de urbanism nr. 1138/18.10.2022. În comisia din data de 31.05.2023, la pct. 7 de pe ordinea de zi a fost analizată și eliberat aviz negativ întrucât accesul propus dinspre strada Trivale necesita tăierea unui arbore, nefolosindu-se actualul acces la teren, de asemenea se cerea un alt acces pentru parcare dinspre Aleea Poarta Eroilor. Astfel, potrivit noilor planuri de amplasament anexate solicitării, se propune realizarea unui singur acces auto la teren dinspre strada Trivale în lățime de 5,85 metri intrare, respectiv 3,38 metri ieșire, păstrându-se arborele din fața proprietății de pe domeniul public.
✅AVIZAT
34. Amplasarea a două limitatoare de viteză pe carosabilul străzii Vasile Militaru, întrucât această arteră nu are trotuare, pietonii fiind nevoiți să circule pe carosabil.
✅AVIZAT
35. Amplasarea unei treceri pentru pietoni pe carosabilul străzii Lânăriei, la intersecția cu str. Horea, Cloșca și Crișan, între blocurile B29 și B33.
✅RESPINS
36. Amplasarea unui limitator de viteză pe carosabilul străzii Smârdan, în fața blocului S15b.
✅RESPINS
37. Instituirea sensului unic de circulație pe Aleea Ion Nistor, arteră care face legătura între str. Tg. din Vale și str. Tudor Vladimirescu.
✅RESPINS
38. Analiza mutării trecerii de pietoni de pe carosabilul străzii Florăriei, la intersecția cu str. Justiției cu aproximativ 5 metri spre str. Mihai Eminescu în așa fel încât să se poată stoca cel puțin două autovehicule în momentul acordării priorității la pietoni.
✅În analiză
39. Montarea de indicatoare cu semnificația ”Oprirea interzisă” pe carosabilul străzii Florăriei pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada 9 Mai și str. Mihai Eminescu, pe partea dreaptă direcției de mers.
✅AVIZAT
40. Montarea de indicatoare rutiere de restricție de tonaj pentru autovehiculele cu masa maximă mai mare de 7,5 tone pe carosabilul străzii Marta Rădulescu, zona Tarlaua 22.
✅AVIZAT
41. Amplasarea unui limitator de viteză pe carosabilul străzii Nucului, zona Calea Câmpulung.
✅RESPINS
42. Montarea de indicatoare rutiere cu semnificația ”Oprirea interzisă” pe aleea carosabilă care face legătura între strada Depozitelor și podul ACH, pe lângă sediul Selca SA, care să acționeze pe partea dreaptă a direcției de mers de la intersecția cu str. Depozitelor, până la imobilul cu nr. 10.
✅AVIZAT
43. Montarea de indicatoare rutiere cu semnificația ”Oprirea interzisă” pe carosabilul străzii Mihai Eminescu de la stația de taxi până la intersecția cu strada Alexandru Sahia, care să acționeze pe partea dreaptă a direcției de mers spre strada Alexandru Sahia.
✅AVIZAT
44. Montarea unui gard ornamental de protecție pentru pietoni la limita trotuarului străzii Armand Călinescu, vizavi de Colegiul IC Brătianu, de la trecerea de pietoni semaforizată până la imobilul cu nr. 7.
✅AVIZAT
45. Desființarea limitatoarelor de viteză montate pe carosabilul străzilor Pompiliu Robescu și Iosif Gabrea.
✅AVIZAT
46. Analizarea posibilității marcării benzii de circulație din zona Peco Petrom de la Podul Viilor – în zona unde acționează indicatoarele cu semnificația ”Oprirea interzisă” pentru tirurile care parchează neregulamentar – ca bandă de preselecție la ieșirea din stația de carburanți. De asemenea, în funcție de situația juridică a terenului aceasta poate fi transformată în banda nr 3 pentru traficul dinspre Ștefănești.
✅RESPINS
47. Montarea unui limitator de viteză pe carosabilul Aleii Vasile Goldiș, în fața blocului R1.
✅RESPINS

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *