Proiectul ROCCAS II – Furnizarea serviciilor de sănătate din Programele de Prevenție, Depistare Precoce, Diagnostic si Tratament Precoce al leziunilor precanceroase, colorectale – Regiunea Sud Muntenia” *, finanţat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman, va fi lansat pe data de 3 mai, în județul Argeș, ȋn prezența partenerilor din proiect, a autorităților locale, a specialiștilor medicali in domeniu și a reprezentanților presei.

La eveniment vor fi invitați să ia cuvȃntul :
Dl. Ion Mînzînă- Președinte Consiliul Județean Argeș
Dl. Radu-Valeriu Perianu, Prefect Județul Argeș
Dl. Prof. Dr. Mircea Diculescu – Directorul Centrului de Gastroenterologie si Hepatologie Fundeni, Șef de secție – Institutul de Boli digestive si transplant hepatic Institutul Clinic Fundeni
Dna. Mihaela Geoană, Președinte fondator Fundația Renașterea
Dl. Dragoș Iorga, Director, Direcția Generală Programe Capital Uman, Regiunea București-Ilfov
Dl. Conf. Dr. Mircea Manuc – Manager proiect ROCCAS I, Institutul Clinic Fundeni
Dna Dr. Carmen Ungurean, coordonator partener metodologie si monitorizare ROCCAS I, INSP
Dna Dr. Mihaela Udrescu – coordonator Medici de Familie – Roccas II
Dna Dr. Tabita Stănoiu – coordonator județean Medici de familie – Roccas II

Proiectul ROCCAS II – Sud-Muntenia este implementat de Institutul Clinic Fundeni, în parteneriat cu Fundația Renașterea şi Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate (SASTIPEN) și reprezintă un demers complex de prevenție, depistare precoce, diagnostic şi tratament al cancerului colorectal, vizând peste 50.001 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50-74 de ani, din regiunea Muntenia Sud (județele Argeş, Călăraşi, Dȃmboviţa, Ialomiţa, Giurgiu, Prahova și Teleorman) provenind în special din grupuri vulnerabile.

Cancerul colorectal reprezintă o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial, precum şi la nivelul Uniunii Europene, implicit la nivelul României, fiind a doua cauză de incidenţă şi mortalitate prin cancer. Prevenţia şi diagnosticul precoce sunt esenţiale în programele de lupta împotriva acestei maladii, iar screeningul s-a dovedit eficient în scăderea mortalităţii în cazul localizării colorectale.

Contextul în care acest proiect a fost elaborat este acela al unei priorități strategice de sănătate publică în România: anual se înregistrează peste 12.900 de cazuri noi și peste 6.450 de noi decese prin cancer colorectal. Cancerul colorectal reprezintă a doua cauză de deces la femei si a treia cauză de deces la bărbații din România.

Începând din luna noiembrie 2021 se derulează activităţile de screening pentru beneficiarii proiectului ROCCAS II – Sud Muntenia. Activităţile de screening se derulează prin intermediul medicilor de familie, iar până în prezent sunt afiliaţi 54 de medici de familie din cei peste 150 de medici aşteptaţi să facă parte din program până la sfârşitul lui 2023. Pentru buna desfăşurare a screeningului, medicilor de familie li s-au pus la dispoziţie teste FIT, accesorii IT, frigidere, materiale informative şi materiale consumabile necesare desfăşurării activităţii.

Până acum, 10.400 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50-74 ani, au efectuat chestionarul de risc pentru cancer colorectal, li s-a înmânat testul FIT şi au fost înscrise în Sistemul Electronic de Evidenţă a Screeningului (R.O.C.C.A.S.), gestionat de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.

În județul Argeș sunt afiliați în proiect 15 medici și încă 3 se vor implica în perioada următoare. Pentru aproximativ 1.050 de persoane din judetele Arges si Prahova, care conform estimarilor vor avea testul pozitiv, adica risc de cancer colorectal, Fundatia Renasterea va asigura consilierea pacientilor si transportul gratuit pana la Institutul Fundeni din Bucuresti, in vederea efectuării colonoscopiei.

„Programul de screening pentru cancerul colorectal este considerat de către experţii OMS ca fiind unul dintre cele mai dificile programe de screening deoarece presupune 2 investigaţii: testul pentru hemoragii oculte fecale şi, pentru cei cu test pozitiv, o investigaţie invazivă, colonoscopia, care permite diagnosticul leziunilor premaligne (polipii colorectali) şi tratamentul acestora (rezecţia endoscopică de regulă în cursul aceleiaşi colonoscopii), precum şi diagnosticul cancerului în stadii precoce, care beneficiază de tratament chirurgical. Colonoscopia, ca a doua etapă a screeningului, se efectuează cu sedare şi presupune explorarea rectului şi colonului drept până la cec după o pregătire corespunzătoare cu purgative şi dietă fără fibre vegetale. Populaţia eligibilă pentru screening cu vârsta între 50-74 ani va completa un chestionar de risc înmânat de către medicul de familie împreună cu testul imunologic de hemoragii oculte fecale (test FIT). Dintre subiecţii care primesc test FIT se estimează că aproximativ 5% vor fi pozitivi, iar aceştia vor fi îndrumaţi de către medicul de familie pentru consult gastroenterologic şi colonoscopie. În cadrul acestui program de screening de tip pilot un pilon important este informarea şi educaţia medicală a populaţiei, iar în acest sens, alături de medicii de familie şi medicii gastroenterologi, un rol important va reveni mass-media. Prin aceasta ne dorim să creştem numărul celor care vor returna medicului de familie testul FIT efectuat, de la un procent estimat de aproximativ 30% la unul optim de 80%; în ceea ce priveşte participarea la colonoscopie, ţinta noastră este tot de 80% deşi estimăm în momentul actual numai 40%. Un procent estimat de 35-45% dintre pacienţii cu test FIT pozitiv care se vor prezenta la colonoscopie vor avea leziuni neoplazice ( polipi adenomatoşi sau cancere colorectale).” a declarat prof. univ. dr. Cristian Gheorghe, manager Proiect ROCCAS II Sud Muntenia.

„Implicarea Fundaţiei Renaşterea ȋn proiectul ROCCAS II Sud Muntenia continuă misiunea noastră, căreia i-am dedicat cei 20 de ani de existenţă, de a informa populația cu privire la importanța controalelor medicale periodice şi a depistării precoce a cancerului. Statisticile care ne plasează pe locuri fruntașe in mortalitatea cauzata de cancerul colorectal intre tarile membre UE pot fi schimbate prin creșterea gradului conștientizare a prevenției și promovând importanța controlului medical pentru o depistare precoce a cancerului”. Mihaela Geoană, Preşedinte fondator – Fundaţia Renaşterea.

Până la finalul anului 2023, 50.001 persoane din cele 7 județe vor beneficia gratuit de programul de screening pentru identificarea cancerului colorectal, de trimiterea la specialist pentru investigaţii şi realizarea a minim 2.104 colonoscopii pentru persoanele depistate pozitiv în urma efectuării testului FIT. În paralel, se derulează o campanie de informare, educare şi conştientizare a populaţiei cu privire la serviciile de screening oferite prin proiect, cu scopul de a promova descoperirea bolii în stadiile incipiente şi de a permite tratarea ei adecvată.

Sunt eligibile pentru a beneficia de screening gratuit, persoanele cu vârsta cuprinsă între 50-74 ani care au domiciliul/reşedinţa în regiunea Sud-Muntenia (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman). Excepţie fac persoanele care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu şi dau o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens (că domiciliază într-una din regiunile vizate de proiect). Vor reprezenta grup ţintă eligibil şi persoanele private de libertate, care vor fi asociate locului unde îşi desfăşoară detenţia şi nu din perspectiva adresei de domiciliu.

Proiectul ROCCAS II Sud Muntenia are ca principal obiectiv respectarea Directivei Consiliului Uniunii Europene din 2 decembrie 2003 privind screeningul pentru cancer, ce recomanda implementarea screeningului pentru cancerul colorectal în statele UE, prin testul FIT, urmat de colonoscopie la cei cu FIT pozitiv.
În cadrul proiectului se are în vedere dezvoltarea de parteneriate inovative intre medicii de familie, autoritățile județene și locale și societatea civilă pentru informarea, educarea și mobilizarea populației în special din grupurile vulnerabile, privind importanța prevenției cancerului colorectal.

Informaţii suplimentare se pot obține la adresa de E-mail: roccas.doi@gmail.com si de pe site-ul proiectului: https://fundeni-coloscreening.ro/.

————————————————————

Despre Fundația Renașterea
Misiunea Fundației Renașterea este de a crește gradul de conștientizare al populației privind importanţa adoptării unui stil de viață sănătos, de promovare a educației pentru sănătate, de consolidare a responsabilităţii civice în România şi de creare a unor parteneriate în beneficiul sănătății românilor.
Fundaţia RENAŞTEREA pentru Educaţie, Sănătate şi Cultură a fost înfiinţată în anul 2001, aducând pentru prima dată în atenţia publicului din România o problemă cu implicaţii majore în viaţa femeilor: cancerul de sân. Autorităţile statului român au acordat Fundaţiei Renaşterea, în anul 2008, statutul de organizație de utilitate publică. Proiectele fundației au fost recunoscute atât pe plan național cât și internațional, astfel încât, în 2008, Fundația a fost premiată în cadrul Galei Societăţii Civile, iar în 2010, la Parlamentul European, i-a fost acordată distincţia „Pearl of Wisdom”. În 2014, în urma demersurilor făcute de Fundația Renașterea, Senatul Român a declarat 1 Octombrie – Zi Națională de luptă Împotriva Cancerului de Sân.

Despre Institutul Clinic Fundeni
Institutul Clinic Fundeni, fondat în anul 1959 şi, ca formă de organizare juridică, este o unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii. Institutul Clinic Fundeni are o mare adresabilitate, atât din perspectiva numărului mare de pacienţi trataţi, cât şi a patologiei căreia i se adresează. Institutul beneficiază de un număr de 1098 paturi şi 24 de secţii cuprinzând specialităţi medicale variate, iar numărul de pacienţi internaţi în anul 2013 fiind de 65.125 pacienţi, cu peste 3000 de pacienţi mai mult decât numărul acestora în anul 2012. Institutul Clinic Fundeni primeste pacienţi nu doar din Bucureşti, în condiţiile în care 69,66% dintre pacienţii Institutului sunt pacienţi din afara capitalei, iar aproximativ 30% din numărul total al pacienţilor provine din mediul rural.
Institutul înglobează Centrul de Gastroenterologie şi Hepatologie, cel mai vechi centru din România dedicat exclusiv studiului şi îngrijirii afecţiunilor tubului digestiv, ficatului, căilor biliare şi pancreasului, în cadrul său formându-se în specialitatea de gastroenterologie numeroase generaţii de medici. Ideea constituirii Centrului din Bucureşti a apărut odată cu preluarea de către Prof. Dr. Tiberiu Spârchez (fondatorul şcolii româneşti de Gastroenterologie) a Clinicii Medicale de la Spitalul “Vasile Roaită“. In 1974, centrul de Gasteroenterologie s-a mutat la Spitalul Clinic Fundeni, unde funcţionează şi în prezent. In anul 2000, denumirea Centrului a fost completată, titulatura actuală fiind “Centrul de Gastroenterologie şi Hepatologie“, ca expresie a preocupărilor deosebite în domeniul subspecialităţii de Hepatologie, a activităţii medicale, de cercetare şi de învăţământ a Centrului. La ora actuală la nivelul Centrului funcţionează Catedra de Gastroenterologie şi Hepatologie Fundeni, din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “ Carol Davila “. Secţia a-III există ca atare din anul 2001 , fiind consacrată activităţii clinice şi de cercetare în domeniul afecţiunilor hepatice şi al transplantului hepatic (Hepatice cronice virale B,C,B+D; Ciroza Hepatică de diferite etiologii; Neoplazii hepatice Hepatocarcinom, Colangio Carcinom, Patologia Post Transplant Hepatic.

*Contract nr. POCU/756/4/9/136828. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.