💢Astăzi, 27 iunie, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Judeţean Argeş, condusă de vicepreședintele Marius Nicolaescu.
Hotărârile aprobate în cadrul ședinței pot fi consultate pe site-ul instituției https://www.cjarges.ro/en/sedinta-ordinara-a-c.j.-arges-27.06.2024

✅ Prin actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2024 s-a aprobat:
🔹 Utilizarea sumei de 1.559 mii lei din excedentul bugetului local la 31.12.2023, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
🔹 “Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare”
🔹 Repartizarea pe localități a fondului constituit la dispoziția consiliului județean din cota de 6% din impozitul pe venit.

🔴Repartizare sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2024 potrivit anexei 6 la Legea nr.421/2023 – Legea bugetului de stat pe anul 2024 – total – 10.087 mii lei.

🔸 Băiculești – Modernizare drumuri comunale
🔸 Berevoești – Asfaltare drum comunal DC5 – SILDVB – Ungureni-Fam. Pislaru, Asfaltare drumuri de interes local
🔸 Brăduleț – Modernizare DC 265, sat Galeșu
🔸 Cetățeni – Modernizare drumuri comunale și locale, Lotul nr.III-Str. Povernei; Str. Soarelui; Str. Narciselor și Narciselor 2; Str. Teilor; Str. Călinești
🔸 Hârsești – Construire pod rutier zona Voinești
🔸 Merișani – Asfaltare drum comunal DC276 punct zona Tancodrom – punct Giudea, satul Dobrogostea
🔸 Micești – Modernizare Aleea Intrarea Vișoianca
🔸 Mihăești – Modernizare Uliță Valea lui Bugeac, Asfaltare Valea lui Iosifescu, sat Mihăești, Amenajare șanțuri pereate
🔸 Miroși – Modernizare drumuri Măcăneața, Gheorghe Pătrașcu, Cornel Gușă, Înv. Radu Tetici, Petre Capel. Ducani, Văleanu, Bisericii. I.Perniu, Burca, Modernizare drumuri Crivăț Leonte, Lisa. Ing. C-tin Șarpe, Profirani, Din Vasilescu, Ilie Arici, Stănica Izvoranilor, Bazdoaca
🔸 Mozăceni – Amenajare cale de acces la proprietăți pe drumul comunal DC 98
🔸 Negrași – Îmbunătățire infrastructură rutieră prin asfaltare – Strada Barajului
🔸 Nucșoara – Modernizare str. Ulița Mare, sat Nucșoara, prin asfaltare, riglole betonate și accese în proprietăți
🔸 Poienarii de Muscel – Reparație pod Valea Itului – Angheluș, Reparație pod Valea Itului – Stoican, Modernizare drumuri de interes local D.L. Peste Coasta si D.L. Leculești, L=2188 m
🔸 Popești – Modernizare drumuri
🔸 Rătești – Modernizare drumuri comunale
🔸 Recea – Modernizare drumuri de interes local
🔸 Rociu – Modernizare drum local str. Rărieștilor
🔸 Săpata – Construire podeț peste pârâul Valea Bradului, punctul La Vișan, sat Mirtești
🔸 Șuici – Modernizare drumuri comunale și vicinale în sat Suici și sat Rudeni
🔸 Ștefan cel Mare – Modernizare drumuri comunale, drumuri publice din interiorul localitatii
🔸 Teiu – Constructie pod peste pârâul Mozacu
🔸 Țițești – Pod din beton armat peste pârâul Valea Mănăstirii în punctul Poiana Mărului, sat Valea Mănăstirii
🔸 Uda – Asfaltare drum Valea Satului
🔸 Ungheni – Modernizare str. Cimitirului, Sat Satu Nou
🔸 Vulturești – Construire pod peste râul Argeșel, în punctul Poiana Târgului

🔴 Repartizare cote defalcate din impozit pe venit din fondul constituit la dispozitia consiliului judetean conform art. 6, alin. (7) din Legea nr.421/2023 – Legea bugetului de stat pe anul 2024 – total – 36.829 mii lei.

🔸 Albeștii de Arges – Extindere rețea de canalizare pe Ulița Mocirlă sat Dobroțu, Ulița Dispensar Veterinar și Ulița Damu sat Albeștii Ungureni, Reabilitare dispensar uman sat Albeștii Pământeni, Alimentare cu apa sat Florieni, comuna Albestii de Arges
🔸 Albeștii de Muscel – Reabilitare energetica Scoala Gimnaziala nr.1 Albestii de Muscel
🔸 Albota – Pod cu structura din placi ondulate de otel peste raul Albota si IBU pe strada LUNCA, Sisteme inteligente de managment local
🔸 Aninoasa – Extindere retea apa uzata, zona Ulita Ghinescu
🔸 Arefu – Reabilitare acoperis Scoala Gheorghe Stefanescu, Reparatii scoli (normative psi)+dotari, Alimentare cu apa extindere
🔸 Băbana – Canalizare si epurare a apelor uzate, in satul Grosi, comuna Babana, Retea de canalizare menajera si racorduri in satele Babana, Cotmenita si Ciobanesti, Refacere alunecare drum judetean DJ 731B
🔸 Bălilești – Reabilitare rețea existentă cu alimentare cu apă Bajesti și înființare rețea publică de canalizare pe artere secundare, Extindere pe structura independenta Scoala Gimnaziala Balilesti cu o camera tehnica, Amenajari interioare la Scoala Gimnaziala Balilesti, Cresterea eficentei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la Scoala Gimnaziala Balilesti, sat Balilesti.
🔸 Bascov – Parc de relaxare
🔸 Bogați – Extindere retea de canalizare menajera, satul Bogati, strada Valea Zimbrului Releu si strada Crinului, Extindere retea de canalizare menajera, satul Barloi, strada Primaverii
🔸 Boteni – Amenajare centru civic
🔸 Boțești – Construire pod peste Apa Valea Grecilor, în punctul Mărcușanu, comuna Boțești, sat Moșteni Greci, Modernizare drum de interes local din DJ 702-Meret-Sticlărie-Boțescu și drum de interes local din DJ 702-Biserică-Tănăsescu-Călin, L=3000 m, sat Boțești.
🔸 Brăduleț – Realizare de bransamente apa Bradulet DC 265, 265A, Extindere retea de alimentare cu apa si realizare bransamente, Infiintare retea de alimentare cu apa
🔸 Budeasa – Reabilitare retea canalizare menajera, strada Sudeaua, sat Budeasa Mare
🔸 Bughea de Jos– Construire corp Scoala Primara Valea Macelarului, Infiintare canalizare si statie de epurare a apelor uzate
🔸 Bughea de Sus – Modernizare drumuri comunale si drumuri de interes local, Renovare energetic moderata pentru Scoala Generala centru cladire veche
🔸 Căldăraru – Cresterea eficientei energetice Primărie , Cresterea eficientei energetice Scoala Gimnaziala’’Prof. Univ. Dr. Ion Stoia”
🔸 Călinești – Extindere retea alimentare cu apa Vranesti, Calinesti, Cirstieni, Valea Corbului, Ciocanesti, Radu Negru
🔸 Căteasca – Proiect canalizare Ciresu, Silistea, Gruiu
🔸 Cepari – Îmbunătățirea eficienței energetice prin reabilitare termică, reabilitare și consolidare structură de rezistență, modernizarea sistemelor de instalații prin utilizarea surselor regenerabile de energie la Școala Gimnaziala Nicolae Velea corp C1, Modernizare străzi și drumuri de interes local
🔸 Cetățeni – Extindere, reabilitare si modernizare sistem public de alimentare cu apa, Modernizare drumuri comunale – Lot IV – Str. Livezilor si Livezilor 2; Str.Crinului; Str.Magurii; Str.Sperantei; Str.Vadu Lin; Str. Tudor Vladimirescu
🔸 Cicănești – Extindere retea canalizare, Reabilitare teren de fotbal cu gazon natural
🔸 Ciofrângeni – Infiintare retea de gaze, Asfaltare drumuri comunale si drumuri de interes local, Reparatii drumuri comunale si drumuri de interes local
🔸 Corbeni – Modernizare prin asfaltare drum de interes local pe DC 295, Ulita Scolii si Ulita Pe Deal Oestii Pamanteni
🔸 Corbi – Extindere retea canalizare
🔸 Coșești – Asfaltare strada Bugulani Vale+Bugulani Deal L=300 m, Extindere corp clădire Școala Gimnazială Coșesti – 300 mii lei
🔸 Cotmeana – Parc Fotovoltaic, Modernizare drum comunal -DC 206, Modernizare iluminat public, Dotarea Serviciului Public de Gospodarire Comunala cu utilaje si echipamente
🔸 Dâmbovicioara – Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a Cetatii Oratea, Modernizarea sistemului de iluminat public, Achizitie autoutilitara pentru intretinere domeniu public
🔸 Dârmănești – Reparatii Gradinita Negreni, Reparatie instalatie incalzire centrala termica la Scoala Gimnaziala Darmanesti
🔸 Davidești – Asfaltare DC 50 Davidesti – Huluba
🔸 Dobrești – Lucrari de igienizare si reparatii Scoala Gimnaziala Dobresti, Lucrari de igienizare si reparatii Gradinita Dobresti, Lucrari de igienizare si reparatii Gradinita Furesti, Sistem supraveghere video
🔸 Domnești – Refacere acoperis corpul B – Liceul Tehnologic „Petre Ionescu Muscel”
🔸 Drăganu – Extindere rețea canalizare pe strada Valea Nedelcului, Reparții drumuri comunale
🔸 Godeni – Racorduri la rețeaua de canalizare menajeră existenta în satul Godeni, Racorduri la rețeaua de canalizare menajeră existenta în satul Cotesti, Realizare puț cheson alimentare cu apa in sat Malu
🔸 Hârsești – Extindere retea publica de apa si apa uzata in satele Harsesti si Ciobani, Cresterea eficientei energetice la Scoala Harsesti, Construire de locuinte de tip NZEB PLUS pentru tineri
🔸 Hârtiești – Modernizare drumuri,Extindere sistem de canalizare menajera
🔸 Leordeni – Refacere trotuare pietonale și construire piste de biciclete pe DN7, sat Glâmbocata Deal și Glâmbocata
🔸 Lerești – Extindere apă potabilă și canalizare menajeră Sat Lerești – Pojorâta, Modernizare drumuri de interes local, Reabilitare moderata a Scolii Gimnaziale nr.1 Lerești (Corp C3, Corp C4), Reabilitare moderata Clădire pentru servicii administrative, sociale și cultural-artistice
🔸 Lunca Corbului – Prima infiintare a retelei publice de apa uzata si statie de epurare in satele Padureti, Catane si Ciesti, Modernizare Camin Cultural, sat Padureti, Creştere eficienţei energetice la Şcoala Gimnazială General „Constantin Cristescu” sat Lunca Corbului, Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar, Dotare SVSU cu utilaje pentru gestionarea situatiilor de urgenta
🔸 Mălureni – Reabilitare Scoala in Satul Zarnesti, Statie de tratare apa, fier si mangan si constructie anexa gospodarirea apei
🔸 Mărăcineni – Extindere retea stradala DN73 Lotas-sens giratoriu Mioveni-sens dublu, Reabilitarea moderata a Scolii generale nr.2, din comuna Maracineni, sat Argeselu
🔸 Merișani – Extindere rețea distribuție gaze naturale redusă presiune în satul Merișani str. Țiganca, str. Valea Boierească și str. Vile
🔸 Micești – Modernizare Aleea Intrarea Troislav
🔸 Mihăești – Amenajare santuri pereate
🔸 Mioarele – Alimentare cu apă în comuna Mioarele, Aductiune și înmagazinare cu apă
🔸 Miroși – Reabilitare integrata cladire Administrativa
🔸 Moșoaia – Construire Scoala Generala Mosoaia cls I-VIII si imprejmuirea terenului
🔸 Mozăceni – Împrejmuire Grădinița Babaroaga, Construire si dotare dispensar uman in sat Babaroaga
🔸 Mușătești – Sistem centralizat de canalizare, Extindere sistem centralizat alimentare cu apa si realizare bransamente individuale
🔸 Nucșoara – Extinderea rețelelor de alimentare cu apă pe străzile Gruiului și Braniște, Modernizarea străzilor apărținătoare comunei Nucșoara, prin asfaltare, rigole betonate și accese în proprietăți, Modernizare str. Dumiteanu, sat Sboghitesti, prin asfaltare, riglole betonate si accese in proprietati
🔸Oarja – Sala de sport
🔸 Pietroșani – Reparatii Primaria Veche sat Badesti, Extindere retea alimentare cu apa in vederea bransarii si subtraversari, Extinderea retelei publice de apa uzata si bransamente la retea
🔸 Poienarii de Muscel – Automatizare sistem public alimentare cu apa
🔸 Popești – Construire Camin Cultural
🔸 Priboieni – Executie lucrari primarie in vederea avizarii PSI sediu Primaria Priboieni, Proiect integrat pentru modernizarea si extinderea retelei de canalizare menajera si a retelei de apa potabila, Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar, Modernizare infrastructura rutiera de baza
🔸 Rătești – Infiintare retea de canalizare in comuna Ratesti, sat Tigveni si Patuleni inclusiv statie de epurare
🔸 Recea – Achizitie buldoexcavator
🔸 Râca – Extindere si racord gospodarii la sistemul centralizat de canalizare, Instalatii de deferizare- demanganizare si inlocuire apometre cu telegestiune la sistemul de alimentare cu apa
🔸 Sălătrucu – Modernizare drumuri de interes local – tronson II, Reabilitare si extindere alimentare cu apa – tronson III, Prima infiintare retea publica de apa uzata
🔸 Săpata – Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar
🔸 Schitu Golești – Reabilitare energetica a cladirii Scoala Gimnaziala nr. 1 Schitu Golesti
🔸 Slobozia – Modernizare str. Morii
🔸 Stâlpeni – Modernizare drumuri comunale si de interes local Ulita Teilor – Stalpeni
🔸 Ștefan cel Mare – Modernizare drumuri comunale in lungime de 6 km
🔸 Stoenești – Reabilitare rețea de alimentare cu apă, extindere sistem de canalizare menajeră și stație de epurare etapa II Bădeni, Modernizarea sistemului de iluminat public stradal
🔸 Stolnici – Modernizare sistem iluminat public, Statii de reincarcare vehicule electrice, Anexa gospodareasca, Extindere retea de apa, Cresterea eficientei energetice la Scoala Constantin Balaceanu Stolnici, Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant
🔸 Suseni – Modernizare retea de alimentare cu apa in satele Cersani, Suseni, si Galesesti pe aliniamentul DJ 659
🔸 Teiu – Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in satul Teiu, Centrala termica Scoala Gimnaziala „Vladimir Streinu” , Lucrari de avizare ISU Gradinita Teiu
🔸 Uda – Modernizare DC 186, Asfaltare drum Baranesti
🔸 Ungheni – Loc de joaca copii
🔸 Valea Danului – Loc de joaca Gradinita sat Vernesti, Asigurare necesar de apa potabila prin foraj la mare adancime in satul Boculesti
🔸 Valea Iașului – Extindere canalizare strada Cearsor și branșamente; Extindere alimentare cu apa
🔸 Valea Mare Pravăț – Extindere sistem canalizare și stație de epurare a apelor uzate
🔸 Vedea – Suplimentare sursă de apă pentru satul Vedea – Sistem 1 Vedea Parc Centru
🔸 Vlădești – Canalizare Valea Lacului
🔸 Costești – Modernizare prin asfaltare străzile Mărgăritarului, Metalurgiei, Fdt. Salcâmi și Progresului
🔸 Ștefănești – Modernizare străzi locale în orașul Ștefănești: Strada Izvorani, Strada Valea Mare – Enculești, Strada Ion Pillat, Strada Zăvoi; Execuție lucrări de asfaltare strada Narciselor inclusiv asistență tehnică
🔸 Topoloveni – Lucrări de punere în siguranță Pod peste Argeș

✅De asemenea, au fost aprobate proiecte de hotărâre care vizează organigramele și statele de funcții de la Spitalul de Pediatrie, SpitaluL de Pneumoftiziologie Leordeni, Spitalul Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea, Spitalul de Recuperare Respiratorie și Pneumologie „Sf. Andrei” Valea Iașului, Spitalul de Recuperare Brădet și Spitalul de Boli Cronice Călinești.

✅S-a aprobat proiect 41 PCI – II/2024 „Privește cerul, românește!” al Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești, finanțat de Ministerul Culturii prin Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul a fost desemnat câștigător la Concursul de proiecte finanțat de Ministerul Culturii prin Administrația Fondului Cultural Național cu suma de 101.600 lei, contribuția proprie a muzeului fiind de 12.360 lei. „Privește cerul, românește!” este un proiect prin care se urmărește transmiterea concepției despre univers și mitologie a țăranului român către tânăra generație. Se vor organiza prelegeri interactive și sesiuni de observații astronomice cu grupe de 25 de copii și 2 cadre didactice, pentru inițierea în știința astronomiei și evidențierea cunoștințelor tradiționale despre univers.

✅ Consilierii județeni au aprobat prelungirea duratei contractelor de concesiune a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale individuale, precum și stabilirea nivelului minim al redevenţei pentru aceste spaţii. Începând cu data de 01.07.2024, se prelungește durata contractelor de concesiune a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale individuale, cu cel mult 7 ani și 6 luni, în funcție de fiecare caz în parte. Începând cu aceeași dată se stabilește nivelul minim al redevenţei (conform raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat) pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale furnizoare de servicii medicale publice la valoarea de 3,8 Euro/m.p./lună.

✅ Completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunurile imobile “Locuință protejată nr.1, Locuință protejată nr.2, Locuință protejată nr.3 și Locuință protejată nr.4”, situate în comuna Tigveni, sat Bălilești, jud. Argeș. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș a comunicat faptul că în cadrul Proiectului ,,Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, comuna Tigveni, sat Bălilești, Judeţul Argeş”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, au fost construite patru locuințe protejate, cu o capacitate de 32 locuri pentru persoanele adulte cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională (8 beneficiari/locuinţă), locuințe care prin această hotărâre au fost trecute în domeniul public.

✅ S-a aprobat documentația tehnico-economică, Devizul General și indicatorii tehnico-economici faza Studiu de fezabilitate (SF), pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare parc agrement” la Spitalul de Recuperare Brădet, comuna Brăduleț, sat Brădetu, județul Argeș”.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *