Primăria comunei Oarja, prin Direcția de Asistență Socială, informează că, începând cu data de 01 noiembrie 2023, cetățenii cu venituri mici, vor putea depune dosarele pentru ajutoarele de încălzire.

„Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței/suplimentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2023-martie 2024
Primăria Comunei Oarja vă informează că, începând cu data de 01.11.2023, persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2023-martie 2024 de la sediul Primăriei Comunei Oarja – Compartimentul Asistenţă Socială.
Pentru solicitarea ajutorului de încălzire a locuinţei şi a suplimentului pentru energie, salariații din cadrul Primăriei Oarja vor asigura consilierea şi sprijinul necesar completării formularelor de cerere și declarației pe propria răspundere.
Depunerea cererii, însoţită de actele necesare pentru acordarea ajutorului la încălzire şi a suplimentului de energie, se face la sediul Primăriei Oarja – Compartiment Asistenţă Socială, de luni până vineri.
Conditii de acordare: Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană – în cazul familiei și de 2.053 lei – în cazul persoanei singure.
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie:
Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă
Bunuri mobile(*)
1 Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote,autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii
Terenuri/animale şi/sau păsări
2 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin dispoziţie a primarului, după cum urmează:
a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);
c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.
ACTE NECESARE ACORDĂRII AJUTOARELOR LA ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2023-MARTIE 2024
a) copii de pe actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie;
b) copie a unei facturi de furnizare a energiei termice/energiei electrice/gazelor naturale;
c) copie după documentul care atesta calitatea în care deține locuința, contract de închiriere, comodat, concesiune etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriași, comodatari etc.
d) documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară solicitării ajutorului de încălzire și suplimentului pentru energie: adeverință salariu NET eliberată de angajator, decizie stabilire drepturi indemnizații, mandat poștal, cupon de pensie, șomaj.
e) adeverințe de rol agricol
¬¬f) certificate de atestare fiscală pentru persoanele fizice eliberat de Compartimentul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei comunei Oarja.
¬g) adeverințe eliberate de Administrația Finanțelor Publice Argeș pentru persoanele care nu realizează venituri și pentru cele care realizează venituri din activități independente;
¬¬h) copie de pe certificatul de înmatriculare pentru autoturisme/motociclete;
¬i) orice alte acte necesare pentru a dovedi eligibilitatea.
𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓! Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire si numai pentru o singură locuință, respectiv pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședinţă.
• Titularii ajutoarelor pentru încălzire sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.
• Comunicarea modificărilor privind componența familiei și a veniturilor acesteia se face prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere.
• Ajutorul pentru încălzire se acordă numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței acordate în baza contractelor de muncă sau a legislației specifice ramurilor economice.
Informaţii suplimentare pot fi solicitate la sediul Primăriei comunei Oarja, din str. Primăriei, nr. 459 sau la telefon 0248.66.03.41” ,
transmite primarul, Bîlea Constantin

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *