A N U N Ț

 Ministerul pentru Societatea Informaţionala organizează la sediul său, din Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 14, sector 5, concurs pentru ocuparea a 15 funcţii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate, astfel:Direcția Reglementări, Avize și Control – Compartimentul de Securitate a Rețelelor Informatice și Criminalitate Informatică

 

·        1 post consilier superior – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 9 ani

·        1 post consilier principal – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 5 ani

·        1 post consilier asistent – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 1 an

 

         studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale de ierarhizare matematică/științe inginerești/științe sociale din care domeniile informatică/inginerie electronică și telecomunicații/ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației/cibernetică, statistică și informatică economică;        

     

Direcția Reglementări, Avize și Control – Compartimentul Avize

·        1 post consilier asistent – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 1 an

·        1 post consilier superior – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 9 ani

 

         studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale de ierarhizare matematica/științe inginerești/științe sociale;     

     

Direcția Reglementări, Avize și Control – Compartimentul Verificare și Control

 

·        1 post consilier principal – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 5 ani

·        1 post consilier asistent – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 1 an

 

         studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale de ierarhizare matematica/științe inginerești/științe sociale;

 

Direcția Agenda Digitală – Compartimentul Politici și Strategii

 

·        1 post consilier asistent – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 1 an

 

         studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale de ierarhizare matematică/ științe inginerești/ științe sociale din care domeniile informatică/inginerie electronică și telecomunicații/ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației/cibernetică, statistică și informatică economică;        

Direcția Agenda Digitală – Compartimentul Programe și Proiecte

 

·        1 post consilier asistent – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 1 an

 

         studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale de ierarhizare matematica/științe inginerești/științe sociale;     

           

·        1 post referent superior  – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 9 ani

         studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

Direcția Agenda Digitală – Compartimentul Monitorizare Instituțională și Cercetare

 

·        1 post consilier principal -vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 5 ani

 

         studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale de ierarhizare matematica/științe inginerești/științe sociale;     

 

·        1 post referent principal – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 5 ani

         studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

Serviciul Comunicații – Compartimentul Compatibilitate Electromagnetică

 

·        1 post consilier asistent -vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 1 an

 

         studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale de ierarhizare matematică/științe inginerești/științe sociale din care domeniile informatică/inginerie electronică și telecomunicații/ingineriasistemelor, calculatoare și tehnologia informației/cibernetică, statistică și informatică economică;

 

Serviciul Comunicații – Compartimentul Relații cu Terți

 

·        1 post referent asistent -vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 6 luni

         studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

 

Biroul Afaceri Europene și Relații Internaționale

 

  • 1 post consilier debutant – nu necesită vechime în specialitatea studiilor

 

         studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale de ierarhizare matematica/științe inginerești/științe sociale;     

         să aibă cunoștințe de limbă engleză/franceză (citit, scris, vorbit) – nivel mediu.

 

Concursul se va organiza şi va respecta următorul orar:

 

         proba scrisă: 18 august 2014, orele 10:00

 

Data și ora susținerii interviului se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea    nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

Documentele necesare pentru înscrierea la concurs:

         cerere de înscriere la concurs (la sediul MSI);

         copia actului de identitate;

         copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

         copia cărţii de muncă şi/sau adeverinţă de vechime, și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice (formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013)

         adeverinţă medicală

         cazier judiciar

         declarație pe propria raspundere care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

         curriculum vitae.

 

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului pentru Societatea Informaţională, Serviciul Management Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul al României, Partea a III-a, conform art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată.

 

   Prezentului anunţ anexăm bibliografia pentru concursul de recrutare.

 

  Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *