MSI a decis prelungirea datei limită de depunere a documentelor de participare şi a ofertelor preliminare şi neangajante pentru procesul de privatizare a Companiei Naționale Poșta Română

 27 iunie 2014, București – Ca urmare a solicitării unei importante administrații poștale europene care a achiziționat recent dosarul de privatizare și a evoluției pieței serviciilor poștale locale și internaționale, Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI), la propunerea Comisiei pentru privatizare, anunţă că data limită de depunere a documentelor de participare și a ofertelor preliminare şi neangajante pentru procesul de privatizare a Companiei Naţionale „Poşta Română” S.A. stabilită la data de 30 iunie 2014, ora 12:00 se prelungeşte până la data de 30 septembrie 2014, ora 12.00.  „Procesul de privatizare a Poștei Române este în plină desfășurare. Există în prezent premisele unei privatizări de succes întrucât o mare administrație poștală europeană a cumpărat recent dosarul de privatizare a companiei. Fiind vorba de o documentație complexă, de o decizie importantă și de o tranzacție majoră, s-a solicitat prelungirea termenului de depunere a ofertelor preliminare. Consultantul împreună cu echipa de privatizare desfășoară discuții împreună cu alți potențiali investitori și suntem încrezători în semnalele pozitive ale pieței. Lucrăm activ la finalizarea discuțiilor cu Comisia Europeană privind conversia datoriilor companiei în acțiuni”, a declarat ministrul Răzvan Cotovelea.Dosarul de prezentare, atât în limba româna cât şi în limba engleză, poate fi achiziţionat în schimbul sumei de 50.000 EUR (sau echivalentul în RON, la cursul comunicat de B.N.R valabil la data plăţii), de la sediul MSI pe baza cererii scrise prealabile a investitorilor interesaţi. Cererea scrisă privind achiziţionarea dosarului de prezentare va fi comunicată în prealabil cu cel puţin 2 zile lucrătoare prin scrisoare recomandată sau personal prin depunere la sediul ministerului. Astfel, pentru participarea la procesul de selecţie, investitorii interesaţi vor depune la sediul MSI până la data limită 30 septembrie 2014, ora 12:00, documentele de participare prevăzute la art. 35 din Hotărârea Guvernului 577/2002 şi în Dosarul de prezentare, inclusiv documentele ce atestă îndeplinirea criteriilor de precalificare şi garanţia de participare în valoare de 9.480.866 RON sau echivalentul acestei sume în EUR, la cursul de schimb B.N.R. din ziua constituirii garanţiei, conform precizărilor din Dosarul de prezentare, inclusiv a oricăror instrucţiuni ce se comunică ulterior investitorilor si ofertele preliminare şi neangajante.Celelalte elemente ale anunţului de privatizare publicat în presa internă și internaţională în perioada 25-27 februarie 2013, astfel cum a fost modificat prin anunţul de prelungire din data de 27 martie 2013 şi prin anunţul de prelungire din data de 7 iunie 2013, rămân neschimbate. Anuntul de privatizare este postat pe website-ul MSI www.msinf.ro şi al Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A. www.posta-romana.ro. Temeiul legal în baza căruia s-a făcut anunțul de prelungire este Hotărârea Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea strategiei de privatizare a CNPR, astfel cum a fost modificată și completată prin HG nr. 321/2013. Aceasta prevede la art. 4, pe de o parte, actualele termene (30 iunie 2014 pentru ofertele preliminare și termenul de valabilitate a ofertei pentru 30 octombrie 2014), cât și posibilitatea prelungirii acestor termene cu perioade succesive de 180 de zile (și maximum 360 de zile).

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *