Viceprim-ministrul pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea, a susținut astăzi, 2 octombrie, o videoconferinţă cu prefecții și șefii structurilor centrale și teritoriale ale M.A.I., în contextul începerii campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României.

 Redăm declarația viceprim-ministrului pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea.”În mod firesc, scopul acestei videoconferinţe este acela de a sublinia măsurile pe care Ministerul Afacerilor Interne – prin Instituţiile Prefectului şi structurile de asigurare a ordinii publice – trebuie să le ia pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a alegerilor pentru Preşedintele României din 2 noiembrie 2014. Practic, am intrat în linie dreaptă – din această noapte va începe campania electorală – și de aceea vă cer să ne concentrăm eforturile pentru îndeplinirea responsabilităţilor ce ne revin cu privire la: asigurarea materialelor necesare procesului de votare – buletine de vot, ştampile, timbre autocolante, garantarea desfăşurării în condiţii de siguranţă publică a manifestărilor electorale, dar și aplicarea măsurilor de protecţie şi pază a bunurilor şi obiectivelor implicate în acest scrutin. Datoria noastră este ca întregul proces de alegere a Preşedintelui României să decurgă în deplinul respect al legii. 

Vreau încă de la început să vă atrag atenţia că şi în această campanie electorală rămân neschimbate principalele repere ale activităţii noastre, ale activităţii dumneavoastră, care trebuie să fie respectarea legii, echidistanţa şi imparţialitatea în raport cu orice competitor politic.Vă atenţionez că nu voi tolera nicio abatere de la aceste principii! 

Este de datoria noastră să facem tot ce depinde de noi pentru ca procesul electoral să se desfăşoare fără nicio problemă. Aştept, aşadar, din partea dumneavoastră, ca întotdeauna, profesionalism, implicare şi intransigenţă.În următoarea lună, până la finalizarea procesului electoral, nimeni nu îşi ia concediu, nimeni nu va avea zile libere, nimeni nu pleacă în week-end. 

Urmează o perioadă cu multe activităţi, care impun folosirea eficientă a resurselor şi a mijloacelor, cât și o bună coordonare la nivelul tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Guvernul României a elaborat cadrul normativ aferent alegerilor prezidenţiale şi a pus la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a organismelor electorale, resursele financiare şi umane necesare.Prin hotărâre a Guvernului, a fost aprobat Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României care stabileşte termenele de realizare a tuturor acţiunilor ce decurg din procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor.

A fost constituit Biroul Electoral Central care, deja, a adoptat mai multe hotărâri şi decizii. Vă atrag atenţia să le studiaţi şi să le respectaţi.Am aprobat, prin ordin, componenţa nominală a Comisiei Tehnice Centrale, formată din reprezentanţi ai ministerelor şi ai celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu atribuţii de coordonare şi urmărire a îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind organizarea alegerilor.Pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, pe durata desfăşurării procesului electoral, am aprobat Planul General de Măsuri în domeniul ordinii şi siguranţei publice privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României, care stabileşte principalele responsabilităţi şi măsuri care ne revin nouă şi structurilor MAI.Conform acestui Plan, coordonarea activităţilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne se asigură la nivel central de către secretarul de stat pentru ordine publică, domnul magistrat Ilie Botoş, iar la nivel teritorial de către prefecţi.

Am convingerea că toate persoanele implicate în acest proces electoral cunosc în detaliu conţinutul acestui Plan şi prevederile legale incidente şi că veţi face faţă tuturor exigenţelor pe care acesta le implică. Cer şefilor structurilor teritoriale ale ministerului să ia toate măsurile pentru planificarea corespunzătoare a forţelor şi a mijloacelor astfel încât să putem preveni şi gestiona eventualele incidente. Orice încălcare a legii rămasă nesancţionată înseamnă neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu!În această perioadă, pentru îndeplinirea misiunilor specifice campaniei electorale, Ministerul Afacerilor Interne va angrena peste 30.000 de forțe de ordine: 17.000 de polițiști, 10.000 de jandarmi și 3.800 de polițiști de frontieră.

Ulterior, pe parcursul desfășurării campaniei electorale și în ziua votului, Ministerul Afacerilor Interne va mobiliza peste 50.000 de angajați din toate structurile operative, care vor asigura buna desfășurare a procesului electoral.Ministerul Afacerilor Interne derulează prin structurile sale procedurile preliminare pentru asigurarea principalelor materiale necesare bunei organizări şi desfăşurări a scrutinului prezidenţial – buletine de vot, ştampile, timbre autocolante.Vă reamintesc tuturor că, în ceea ce priveşte Registrul electoral, Autoritatea Electorală Permanentă asigură administrarea şi suportul tehnic necesar funcţionării acestuia, coordonarea şi îndrumarea metodologică a persoanelor autorizate să opereze în acesta, precum şi controlul respectării dispoziţiilor legale incidente în domeniu.

Până la acest moment, conform Programului calendaristic aprobat de Guvern, au fost luate măsurile necesare, prin grija Ministerului Afacerilor Externe, pentru organizarea a 294 de secţii de votare în străinătate.În țară vor fi organizate 18.550 secții de votare.

Delimitarea şi numerotarea sediilor secţiilor de votare din țară, se monitorizează de către Autoritatea Electorală Permanentă, conform prevederilor legii. Prefecţii au obligaţia să sprijine activitatea primarilor, de aducere la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare. 

Am convingerea că această activitate va fi finalizată la timp, în toate judeţele! Până vineri, 3 octombrie, împreună cu preşedinţii tribunalelor, aveți de întocmit liste cu jurişti şi cu alte persoane, cu reputaţie bună în localitate, din rândul cărora vor fi desemnaţi, prin tragere la sorţi, preşedinții birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora.De asemenea, până la 22 octombrie, prefecţii, împreună cu primarii, au sarcina de a asigura sediile şi condiţiile corespunzătoare pentru funcţionarea birourilor electorale ale secţiilor de votare. 

Ministerul Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – este aici şi domnul secretar de stat Dan Baranga – asigură achiziţionarea hârtiei necesare pentru tipărirea buletinelor de vot, iar tipărirea va fi realizată de către Regia Autonomă ”Monitorul Oficial”. 

Vor fi tipărite 20.745.068 buletine de vot.Confecţionarea ştampilelor cu menţiunea "Votat", imprimarea timbrelor autocolante care se vor aplica pe cărţile de identitate ale cetăţenilor şi tipărirea tabelelor electorale sunt, de asemenea, în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne.

Vor fi realizate, astfel, 94.220 ștampile cu mențiunea VOTAT.În paralel, cu măsurile organizatorice şi de asigurare a ordinii publice, MAI va derula şi o campanie de informare a cetăţenilor cu privire la prevederile Codului Penal privind infracţiunile electorale. 40.000 de afişe cu aceste prevederi vor fi postate la secţiile de votare şi la sediile instituţiilor cu atribuţii în organizarea alegerilor. Tot cu acest scop, am realizat un spot video care va fi difuzat, în regim gratuit, de posturile de televiziune care au acceptat să ne fie partenere în acest demers și le mulțumim pentru acest lucru. Evident, ne bazăm pe sprijinul mass-media în promovarea acestei campanii care are drept scop respectarea de către alegători a legislației electorale. 

Campania de informare a fost realizată de Ministerul Afacerilor Interne, fără costuri suplimentare. Atât eu personal, cât şi secretarii de stat, vă stăm la dispoziţie pentru orice problemă cu care vă dumneavoastră vă confruntaţi. 

Aveţi din partea noastră tot sprijinul pentru realizarea la termen şi în condiţii de legalitate a tuturor atribuţiilor care vă revin. 

Organizarea fără cusur a acestui scrutin este un deziderat pe care Ministerul Afacerilor Interne și-l asumă. Acest scrutin trebuie să reprezinte pentru fiecare dintre noi un nou examen de integritate, de transparenţă şi de profesionalism. În ceea ce priveşte atribuţiile Ministerului Afacerilor Interne, vreau să asigur alegătorii şi competitorii electorali de totala noastră echidistanţă în aplicarea legii. 

Aşa cum am procedat şi la alegerile din luna mai, nu va exista nicio abatere de la aplicarea legii, indiferent de culoarea politică sau de numele celor înscrişi în cursa electorală. 

Vreau ca acest mesaj să fie perceput drept un semnal de atenţionare, adresat celor care ar avea în intenţie să depăşească regulile şi limitele legale ale unei campanii electorale.Ministerul Afacerilor Interne este garantul desfăşurării procesului electoral conform prevederilor legii, iar rezultatul acestui proces trebuie să reprezinte voinţa electoratului.

Nu voi tolera nicio încălcare a atribuţiilor de serviciu din partea angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne, iar acest lucru l-am transmis deja tuturor celor responsabili din minister. Toate structurile Ministerului Afacerilor Interne vor avea ca reper legalitatea şi neutralitatea politică. 

Ministerul Afacerilor Interne va fi prezent, prin structurile sale, la toate acţiunile publice care se vor desfăşura în această perioadă pentru a preveni posibilele incidente sau apariţia unor forme de violenţă. Orice încălcare a legii va fi cercetată şi sancţionată ca atare. Pe de altă parte, vreau să fac un apel și către mass-media de a nu implica structurile Ministerului Afacerilor Interne în disputa electorală. Acţiunile noastre se vor desfăşura în strictă conformitate cu legea şi nu altfel. Stimaţi colegi,

În această perioadă electorală, şi eu şi secretarii de stat suntem prezenţi la minister 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Vă cer să ne solicitaţi ajutorul, fie chiar şi preventiv, să ne căutaţi pentru orice problemă întâmpinaţi”.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *