Este convocat Consiliul Judeţean Argeş în şedinţă ordinară pentru data de 28.09.2023, ora 12.00, atât cu participarea fizică a consilierilor județeni în sala de ședințe din Bulevardul Republicii, nr. 71, cât și în sistem on – line.

PROIECT AL ORDINII D E Z I :
1. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Judeţean Argeş din data de 17.08.2023.
2. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 22.08.2023.
3. Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 31.08.2023.
4. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Judeţean Argeş din data de 07.09.2023.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență MedicoSocială Rucăr.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Judetean Salvamont Argeș.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Teatrului ,,Alexandru Davila” Pitești.
10. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș.
11. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență (CIA) Pitești în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Argeș, prin restructurarea actualului Centru de Îngrijire și Asistență (CIA) Pitești.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă (CIA) Piteşti (înființat prin restructurarea vechiului Centru de Îngrijire și Asistență Pitești).
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statelor de funcții ale unor unități aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare al Secției Școala Populară de Arte și Meserii Pitești din cadrul Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș, pentru anul școlar 2023-2024.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș.
17. Proiect de hotărâre privind asumarea responsabilității de către Consiliul Județean Argeș de organizare şi derulare a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2023-2029.
18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în Consiliile de Administrație, precum și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ special și la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș.
19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în Comisia de Orientare Școlară și Profesională și în Comisia de Contestații din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, a bugetului proiectului actualizat și a surselor de finantare actualizate pentru proiectul “Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea, nr.1, judeţul Argeş”.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General revizuit, Bugetul proiectului revizuit și Sursele de finanțare revizuite pentru proiectul cu titlul “Restaurarea Galeriei de Artă ”Rudolf Schweitzer – Cumpăna”- consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural”- cod SMIS 116332.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ703 H Curtea de Argeș (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului”.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ703 H Curtea de Argeş (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597,L= 152 m, în comuna Valea Danului”.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a Devizului estimativ pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii și poleiului pe drumurile și podurile județene din județul Argeș, pentru iarna 2023 – 2024.
25. Proiect de hotărâre privind avizarea „Regulamentului activităților de salubrizare gestionate la nivelul județului Argeș, prin ADI Servsal Argeș”.
26. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş.
27. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra mijlocului fix (Dacia Logan), precum șiscoaterea acestuia din funcțiune, în vederea casării/valorificării.
28. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Coșești, pe o perioadă de 6 luni asupra sectorului de drum din D.J. 731, de la km 13+500 la km 13+565, în vederea realizării investiției “Asigurarea scurgerii apelor pluviale în punctul LA HAN, comuna Coșești, sat Păcioiu, județul Argeș”.
29. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Cocu pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
30. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Mioarele pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
31. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Mozăceni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2023 pentru activitatea Județului Argeș.
33. Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al JudețuluiArgeș, pe anul 2023.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat (Faza – PT), a Bugetului proiectului actualizat și a Surselor de finanțare actualizate pentru proiectul cu titlul “Modernizare DJ 503 Limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km), în județul Argeș”.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Execuție, a Devizului General pentru proiectul cu titlul ”Renovarea energetic moderată pentru sediul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș”.
36. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A. a unui bun mobil aflat în patrimoniul Județului Argeș.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 5 / 5. Număr de voturi: 1

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *